Vuursteden (en Ovens) in Hardenbergh en Gramsbergen

In bewerking

Bron: Archief familie Santheuvel, Toegang 0281.1 inventaris 047
- vervaardigd door Dinah Hesselink-Zweers -

1675

Stedeken Hardenbergh 1682

Stedeken Hardenbergh 1752

  Derk Berents 1 1. Wed. Berent Rustenbergh 1
  Jan Slooten Ale Ledig Pauper 1 2. Ut supra Ledigh -
  Jan Luichjes Pauper 1 3. Willem Dries 1
  Vrouw van Borne 1 4. Willem Dries 1
  De Kamer 1 5. Wed. Rustenberg Paardestal -
  Jan Niemans 1 6. Arent Buel 1
  Jan Slooten 1 7. Jan Hendrik Boerrigter 1
  Geert Righterink 1 en 1 oven 8. Hendrik Holtman 1 en 1 oven
  Hooftmans 1 9. Secretaris Cramer 1
  Lubbert Sierinck 1 10. Lubbertus Sierink 1
  Albert Odinck 1 11. Berent van Borne 1
  Jan Freriks 1 en 1 oven 12. Hermen Amsink 1 en 1 oven
  Jan van Borne 2 13. Berent van Borne 3 en 1 oven
  Weduwe Hooftmans 3 en 1 oven 14. Secretaris Cramer 3 en 1 oven
  Weduwe Borne 3 en 1 oven 15. Berent van Borne 3 en 1 oven
  Derk Krul 3 16. Willem Neiman 3
  Lucas Edelink 1 17. Berent van 't Holt 1
  Jan Kedeman 1 18. Wed. Lambert Odijnk 1
  Jan Vennebrugge 1 19. Weduwe Jans Venebrugge 1
  Hendrik Herms Bakker 1 en 1 oven 20. Claas en Hendrik van 't Holt 1 en 1 oven
  Koster 1 21. Derk Jan Rustenbergh 1
  Hendrik Timmerman 1 22. Jan van Munster 1
  Eghbert Tijssen 1 23. Jan Hendrik Zweers 1
  Lambert Lamberts 1 24. Eghbert Hagen 1
  Gerrit Maatkotte 1 25. Enghbert Hagen 1
  Secretaris Woelert 2 en 1 oven 26. Willem Neijman 2 en 1 oven
  kolom 1: 34-5
  Henrik Junne Pauper 1 27. Jan Hoberts -
  Teunis Teunnissen 2 en 1 oven 28. Derk Jan Rustenbergh 2 en 1 oven
  Geurt Janssen 1 29. Gerrit Logt 1
  Jan Lamberts 2 30. Jan van der Heide cum suis 2
  Volker Berents 1 31. Wed. Gerrit Vinke 1
  Derk Slooten 1 32. Jannes Swiese 1
  Geert Berents 1 33. Gerrit Valkman 1
  Eghbert ten Welster 2 34. Hermen Swierink 2
  Wagemeester 1 35. Wed. Lambert Odijnk 1
  Vrou van Borne 1 36. Hillebrand Amsink 1
  Lambert Lamberts 1 37. Hendrik Goris 1
  Jan Sweerssen 1 38. Jan Zantman 1
  Tijs Lamberts 1 39. Wed. Noevermans cum suis 1
  Gerrit Willems Pauper 1 40. Weduwe Hooftmans -
  Ruijter Derk 1 41. Hermken Ter Weij cum suis 1
  Jan Sweerssen 1 42. Berent Mouwe 1
  Gerrit Schoenmaker 1 43. Hendrik Molkenboer 1
  Hermen Volkers 2 44. Derk Zweers cum suis 2
  Weduwe Hooftmans 3 45. Hoeden tot Haselunne 3
  Henrik Heinen 1 46. Wed. Berent Bakker cum suis 1
  Henrik Cremer 1 47. Willem Goris 1
  Evert van As 1 48. Wed. Berent Rustenbergh 1
  Gerrit Lamberts 1 49. Warnar Kremer 1
  Gerrit Wolters 1 50. De Weduwe Doorniks 1
  Seino Jansen 1 51. Jan Baerslagh 1
  De Konink 1 52. Evert Vinke 1
  kolom 2: 32-1
  Sikke Enghberts Weduwe Pauper 1 53. Berent Kappelhof -
  Arent Lamberts 1 54. Wessel Alberts 1
  Gerrit Hendriks 1 55. Hendrik Veldman 1
  Roelof Maassen 1 56. Lucas Goris 1
  Klaas Gerrits 1 57. Andries van den Bergh 1
  Weduwe Kremers 1 58. Jan Berends ten Broeke 1
  Scheeror 1 59. Laurens Woelders -
  Eghbert Postdijk 1 60. Wed. Berent Rustenberg 1
  Hermen Hendriks 1 61. Jan Hoobers 1
  Jacob Janssen 1 62. Claas Joosten 1
  Jan Derks 1 63. Jan de Groot 1
  Predicants Wheme 2 64. Predikants Wheme 2
  Jan Goorhuijs 1 65. Gerrit Dijk 1
  Berent Bourrigter 1 66. Berent Boerrigter 1
  Rutger Willems 1 67. Hendrik Holsebos 1
  Vrou Edelink Pauper 1 68. Jan Bedijker -
  Aaltjen Hollanders Pauper 1 69. Jan Valkman cum suis -
  Berent Geerts 1 70. Berent Gerrits 1
  Kramer 3 71. Alef Willem Kramer 3
  Janne Kosters 1 72. Erfgenamen Boerrigters 1
  Hendrik Wolters 1 73. Jan Baarslagh 1
  Hans Berends Weduwe 1 74. Evert Vastenauw 1
  Br. Hermen Kuijper 1 75. Gerrit Hossing [Hofsink] 1
  Zant Willem 1 76. Erfgenamen Santmans 1
  Gerrit van der Straten 1 en 1 oven 77. Klaas Dudink 1 en 1 oven
  kolom 3: 28-1
kolom 2: 32-1
kolom 1: 34-5
samen: 94 vuursteden en 7 ovens
Volgens Resolutie van haar Edele Mogende de Heeren Gedeputeerden van den 16 Februari 1720 sijnde gestelt op 74 vuursteden, Actum Hardenberg den 30 Junij 1752, Derk Jan Rustenbergh.
 

Kerspel Hardenberg 1682

Carspel Hardenbergh 1752

  Brught Brught - Bergentheim - Diffele
  Berent Amsinck 1 01. De Pastoor van Heemse 1 vuurstede
  Jan Geerts 1
  Geert Righterink 1 02. Derk Rigterinck 1
  Hendrik Nizink 1 en 1 oven 03. Hermen Nizink 1 en 1 oven
04. Tijs Amsink - Wed. Smooks 1
  Scheper Hendrik 1 05. Gerrit Scheper 1
  Gasthuijs van Zwoll 1 06. Gasthuijs tot Zwoll 1
  Hooftmans Erfgenamen 1 07. Dirk Jentink - B. van Borne etc. 1
  De Provintie 1 08. Hendrik Hanninck 1
  Erfgenamen van Jan Otten 1 09. Evert Waterink 1
  Roelof Waterink 1 10. Hannes Waterink 1
  Juffer Schutte 1 11. Gerrit Uelderink 1
  Venebrugge 3 12. Berent Venebrugge - Hoogklimmer 3
  Bergentheim
  Havesate Bergentheim 2 13. Voerst van Bergentheim 2
  Drost van Twente 1 14. Hambroik van Arenshorst 1
  De Mulder 1 15. Jan Scholtinck 1
  De Provintie 1 16. de Provincie - Jacob Sijsen 1
  Nootvelt Pauper 1 17. Nootvelt - Pauper - Geeft niet 1
  Jonker van Voorst 1 18. Voerst van Bergentheim 1
  De Provintie 1 19. Provincie - Aalbert Oolberts 1
  Heer van Gramsbergen 1 20. Jan Lamberts 1
  Jonker van Voorst 1 21. Voerst van Bergentheim 1
  Ut supra 1 22. Evert Mersink - Idem 1
  De Provintie 1 23. Provincie - Jannes Waterink 1
  Deselve 1 24. Jan Hannes 1
  Deselve 1 en 1 oven 25. Provincie - Hermen Wijgmink 1 en 1 oven
  kolom 1: 28-2
  Hermen Harms Weduwe Pauper 1 26. Herm Herms - Pauper - Geeft niet 1
  Diffele
  De Provintie 1 27. Provintie - Hendrik Weelinck 1
  Drost van Twente 1 28. Albert Bruins - Carel Venebrug 1
  Geerligh Nijemeijer 1 29. Hannes Warnink 1
  Heer van Nijenhuijs 1 30. Heer van Nijenhuis - Geeft niet 1
  De Provintie 1 31. Hendrik Heuver 1
  Eghbert Kooheer 1 32. Eckbert Koeheer - Pauper - Geeft niet 1
  Jonker ter Beeck 1 33. Merwede 1
  De Provintie 1 en 1 oven 34. Provintie - Jan Hilverdinck 1 en 1 oven
  Lubbe 1 35. Lubbe - Pauper - Geeft niet 1
  De Provintie 1 36. Provincie - Arent Vrijlinck 1
  De Provintie 1 37. Will. Lovelink - Molkenboer - Provintie 1
  Uilerscamp Erfgenamen 1 38. Hendrik Uijlenkamp 1
  Reese Reese
  Eghbert Kampman 1 39. Eghbert Kampman - Pauper - Geeft niet 1
  Jonker Blanckvoorts Spijker 1 40. Erfgenamen Wed. Edinkhuijsen 1
  Jonker Rutenburgh en Blankvoort 1 41. Freulijn Blanckvoort 1
  Jonker Heerde 1 42. Hendrik Raetmink - Erfgenamen Cruls 1
  Vrijlick Legt woest - 43. Vrijlink - Ligt woest - Geeft niet
  Hendrik Timmerman 1 44. Hendrik Jansen 1
  Hannes Geers Splijtlof Pauper 1 45. Berent Geerts - Coert Hendriks 1
  Geert Wolters cum suis 1 46. Gerrit Berents 1
  Gerrit van der Linde cum suis 1 47. Hendrik Timmerman 1
  Jonker Alart Blanckvoort 1 48. Scholte van Zwoll 1
  Stad van Zwoll 1 49. D.J. Rustenbergh 1
  kolom 2: 23-1
  Weduwe Oud Scholtus Holt 1 50. Hendrik Janssen - Br. van Marle 1
  De Provintie 1 51. De Provincie - Werink - P.P. - Geeft niet 1
  Vrou van Uterwijk 1 52. Vrouw van Heemse 1
  Br. van Sanden 1 53. Overste Zijtzama 1
  Heemse Heemse
  Jonker van Uterwijk Heemse 4 54. Vrouw van Heemse 4
  De Oud Scholtinne 3 55. Wed. Voltelen 3
  Capitein Uterwijk 1 56. Vrouw van Heemse - Tijs opt Ende - P. Geeft niet 1
  Gasthuijs van Zwol en Oud Schoutin 1 57. Berent Hulsebos - Idem 1
  De Provintie 1 58. Provincie - Jan Schreurs - Idem 1
  Vrouw van Uterwijk 1 59. Vrouw van Heemse 1
  Arninck Geruineert - 60. Arnink - Geruineert - Geeft niet
  De Provintie 1 61. De Provincie - Hendrik Velsinck 1
  De Lieutenant Blanckvoort 1 en 1 oven 62. De Heer Sijtzama 1 en 1 oven
  De Pastoor 1 63. De Pastoor 1
  Mr. Albert 1 64. Derk aan den Kerkhof 1
  Oude Koster Hendrik Pauper 1 65. De oude Koster Hendrik - P. Geeft niet 1
  De Koster Evert Hendriks 1 66. Koster Albert Warmelink 1
  Vrou van Uterwijck 1 67. De Vrouw van Heemse 1
  Vrou Ter Beeck 1 68. De Heer Sijtzama 1
  Meester Jan 1 69. Albert Alberts en Evert Otten 1
  Meester Geert 1 70. Weduwe Bolks 1
  De Vrouw van Uterwijk 1 71. Vrouw van Heemse 1
  De Oud Scholtinne 1 72. Wed. Voltelen 1
  Jan in de Schuure Pauper 1 73. Jan in de Schuure - Pauper - Geeft niet 1
  Snijder Gerrit 1 74. Hermen Vinke 1
  kolom 3: 29-1
  De Vrouw van Heemse 1 75. Vrou van Heemse - Hovenier 1
  Lucas Dirks Pauper 1 76. Lucas Derks - Pauper - Geeft niet 1
  Jan Visscher Pauper 1 77. Jan Visscher - Pauper - Geeft niet 1
  Jonker Uterwijk 1 78. Herm. op de Schanse - Jonker Uterwijk - P. Geeft niet 1
  Beerent Meebeke Pauper 1 79. Berent Meebeke - Pauper - Geeft niet 1
  Jan Herms op Reesenbergh 1 [Rustenbergh] 80. Jan Norink 1
  Berent Jansen 1 81. Wed. Overmars 1
  De Mulder 1 82. Stad Hardenbergh - Mulder 1
  Weduwe 1 83. Smits Weduwe - Pauper - Geeft niet 1 en 1 smitte (oven)
  Andries Janssen 1733 afgeschreven -
Blauw Geert 1733 in de plaats 1
84. Vrouw van Heemse 1
  De Polakke Pauper 1 85. De Polakke - Pauper - Geeft niet 1
  Jan Janssen 1 86. Abraham de Pellewever 1
  Lieffer Berens 1 87. Jan Haberts 1
  Otto Geughjes 1 88. Roelof en Johannes Gog 1
  Collendoorn Collendoorn
  Jonker Blanckvoort 2 89. Heer van Collendoorn - Rechteren 2
  Hannes op 't Holt Pauper - 90. Hannes op het Holt - Pauper - Geeft niet -
  De Provincie 1 91. Provincie - Hannes Odink 1
  Jonker Buisonnet 1 92. de heer Sijtzama 1
  De Heer van Collendoorn 1 93. Geerligh Ruitmink 1
  De Provintie 1 94. Provincie - Arend Hamhuijs 1
  Lieutenant Blanckvoort 1 95. Heer Sijtzama 1
  Heer van Collendoorn 1 96. De Scheperie - Heer van Collendoorn - Geeft niet 1
  kolom 4: 22-0
  Lutten Lutten
  Weduwe Griffier Roelinck 1 97. Hendrik Wever - Radinga 1
  Vilsteren 1 98. Roelof Westerman 1
  Jonker Philibert Blanckvoort 1 99. Asse Wolters - Radinga 1
    100. Jan Brink - Radinga 1
  Weduwe Roelincks 1 101. Heer van Gramsbergen - Alb. Vassen 1
  Hulsebos 1 102. Liefert Wilpshaar - Hulsebos - Geeft niet 1
  De Vrouw van Gramsbergen 1 103. Wed. Wolbink - Radinga 1
  Gerrit Bartelinck Pauper 1 104. Gerrit Bartelink - Pauper - Geeft niet 1
  Eghbert Otten Vos 1 105. Vos de Waal - Jan Reimink 1
  De Provincie 1 106. Provincie - Jan Munnekemeijer 1
  Jonker Philibert Blanckvoort 1 107. Merwede 1
  Jonker Leeuwendaal 1 108. Assijn - Jonker Leeuwendal - Geeft niet 1
  Ut supra 1 109. Wed. Marienberg - Puist 1
  Ane Ane
  Jonker Philibert Blanckvoort 1 110. Gerrit Keijser - J. Ph. Blankvoort - P. Geeft niet 1
  Deselve 1 111. Merwede 1
  Vlier Eghbert 1 112. Eghbert Vlierman 1
  Br. Blanckvoort 1 113. Freulijn Blankvoort - Alb. Egberts 1
  Jonker Steven Blanckvoort 1 114. De Scholt van Zwoll 1
  De Vicarie van Gramsbergen 1 115. Gerrit Bouwmeester 1
  Hendrik Timmerman 1 116. Jan Timmerman 1
  Jan Tonnijs 1 117. Jan Tonis - Geeft niet 1
  Wolter Willik in de Schoole 1 118. Jan Willink 1
  Weever Geert 1 119. Wever Geert - Geeft niet 1
  Kotter Geert 1 120. Kotter Geert - Geeft niet 1
  Kinderen Suirinks 1 121. Roelof Hobers 1
  Jonker Leeuwendaals 1 en 1 oven 122. Speel Jan - Molkenbour 1
  kolom 5: 25-1
  Evert Hendriks 1 123. Stegeman 1
  Kinderen Surink of Sirink 1 124. Jan Loshaars 1
  De Heer van Gramsbergen 1 125. Heer van Wolda - Hendrik Wulbink 1
  Hermen Hermssen 1 126. Hermen Hermse - Geeft niet 1
  Gramsbergen 1 127. Heer van Gramsbergen - Jan Holter 1
  De Weduwe Jan Alberts Pauper 1 128. Wed. Jan Albers - Pauper - Geeft niet 1
  Gebbe Herms 1 129. Oude en nieuwe Eekman 1
  Jan Vrilinck Pauper 1 130. Jan Vrelinks - Pauper - Geeft niet 1
  Berent Hendriks Pauper 1 131. Berent Hendriks - Pauper - Geeft niet 1
  Albert Warners Pauper 1 132. Albert Werners - Pauper - Geeft niet 1
  Veer Mense Pauper 1 133. Vermense - Pauper - Geeft niet 1
  Habers Wibbe 1 134. Albert Schutten - Habert 1
  Bels Jan 1 135. Jan Beltman 1
  Eghbert Roelofs 1 136. Roelof Jans 1
  Wighbolt op den Kivit 1 137. Wigkbolt op de Kiviet - Pauper - Geeft niet 1
  Roelof Hendriks 1 138. Egbert Nijhujs 1
  Jan Teelen 1 139. Hendrik Teelen 1
  Veerman 1 140. Gerrit Veerman 1 (dubbel geteld)
  Vrouw van Twikkel 1 141. Vrou v. Twikkel - Eghbert Habers 1 (dubbel geteld)
  Philibert Blanckvoort 1 142. R. v. Langen halve vuurstede (dubbel geteld)
  Deselve 1 143. Jan Boerink en Ev. v.d. Scheer - H. Camphuijs 1 (dubbel geteld)
  Deselve 1 144. Merwede 1 (dubbel geteld)
  Reinier Buil 1 145. Reiner Buil - Pauper - Geeft niet 1
  Pasjen 1 146. Pasjen - Pauper - Geeft niet 1
  kolom 6: 24-0
  Ennevelde Ennevelde
  Pothof Jonker Philibert 1 147. Freulijn Blankvoort 1
  Jan Jelle 1 148. Jan Lamberts - Jan Jelle 1
  Jan Aalbers van de Strijp 1 149. Gerrit Strijper 1
  Jonker Blankvoort en Meester Geert 1 150. D.J. Rustenberg - Jan ter Huren 1
  Vrou ter Beeken Erfgenamen 1 151. Rhede van Perkler 1
  Drost van Twente 1 152. Molkenbour 1
  Dietert Reiners 1 153. Weduwe Cirberin 1
  Philibert Blanckvoort 1 en 1 oven 154. Freulijn Blanckvoort 1 en 1 oven
  Olthoen
  De Heer van de Scheer 1 155. Vrou van Heemse 1
  Deselve 1 156. Deselve 1
  Deselve 1 157. Deselve 1
  Deselve 1 158. Deselve - De Scheere 1
  Oltheem Oldheem [Holtheme]
  Vrouw Schonekamp 1 159. Erfgen. Edelink - Geeft niet 1
  Arent Wilphaar 1 160. Albert Wilpshaar 1
  Roelof Bange 1 161. Albert Lucas 1
  Heer van Gramsberge 1 162. Heer van Gramsberg - Hendrik Reurink 1
  De Provincie 1 163. Provintie - Hendrik Leemgrave 1
  Heer van Gramsberge 1 164. Heer van Gramsbergen - Jan Meilink 1
  De Heer van de Scheer 1 165. De Heer van de Scheere 1
  De Heer van Gramsbergen 1 166. Hendrik Quant - Gramsbergen - Geeft niet 1
  Ut supra 1 167. Molkenbour - Is verwoest 1
  Ten Velde Ten Velde
  De Provintie 1 168. Provintie - Car. Slingenberg 1
  Heer van Gramsberge 1 169. Heer van Gramsbergen - Hendrik Grimmerink 1
  Deselve 1 170. Vrou van Eerden - J. Eghbert 1
  kolom 7: 24-1
  Heer van Gramsbergen 1 171. Heer van Wolda - Derk Bouwhuijs 1
  Tol Jan 1 172. Tol Jan - Jan Odink 1
  De Heer van Gramsbergen afgeschreven 1743
Huijs op 't Erve Eggengoor in de plaats 1
173. Heer van Wolda - Gerrit Eggengoor 1
  Albert Geertssen Pauper 1 174. Berent Buiter - Pauper - Geeft niet 1
  Albert Alberts Pauper 1 175. Lambert Timmerman - Pauper - Geeft niet 1
176. Bosscher - Arm - Geeft niet 1
  Lossen Loosen
  De Heer van Gramsbergen 1 177. Molkenbour 1
  Jonker Scheels Erfgenamen 1 178. Scheels Erfgen. - Hermen Prenger 1
  Gerrit Zwijse 1 179. Gerrit Swijse 1
  Lambert Geugjes Erfgenamen 1 180. Lambert Geugjes - Scheels Erfgenamen - Arm 1
  Hakkers Merje Pauper 1 181. Hakkers Merie - Pauper - Geeft niet 1
  Baalder Baalder
  Jonker Scheel 1 182. Pastoor van Gramsbergen 1
  Roelof Timmerman 1 183. Roelof Timmerman - Arm - Geeft niet 1
  Arents Huijs 1 184. Arends Huijs - Pauper - Geeft niet 1
  Hooftmans Erfgenamen 1 185. Hoofmans Erfgen. - Hendrik Hakkert 1
  Jan Arens 1 186. Jan Arends - Arm - Geeft niet 1
  Hermen Huijs 1 187. Hermens Huis - Geeft niet 1
  Heino Berens Hermen 1 188. Heine Berends Hermen - Geeft niet 1
  Hooftmans Erfgenamen 1 189. Eghbert Reins 1
  Lambert Goorhuijs 1 190. Hendrik Goorhuijs 1
  Albert Imhof 1 191. IJmhof te Wijlen 1
  Jan van Borne 1 192: B. v. Borne - Eghbert Reins 1
  Weduwe Van Borne 1 193. Wed. van Borne - Jan Hannes 1
  Arent Gerrit Snijder Pauper - 194. Arent Gerrits Snijder - Pauper - Geeft niet 1
  kolom 8: 22-0
  Jan Slotman 1 195. Hoeden te Haselunne 1
  Hutten Hendrik Pauper 1 196. Hutten Hendrik - Arm - Geeft niet 1
  Kampherbeeken Hendrik 1 197. Engbert te Ennevelde 1
  Jan van Linge 1 198. Engbert van Linge 1
  Geert Stevens 1 199. Gerrit Stevens 1
  Hooftmans Erfgenamen 1 200. Hoeden te Haselunne 1
  Jan Hendriks Pauper 1 201. Jan Hendrik - Pauper - Geeft niet 1
  Arent Gerrijts Pauper 1 202. Arent Gerrits - Pauper - Geeft niet 1
  Bekker Derk Pauper 1 203. Beeken Derk - Pauper - Geeft niet 1
  Woelens Land niet bewoont - 204. Woelers Land - Pauper - Geeft niet

Oldenhof geheel geruineert geweest

wordt genoemd onder Gramsbergen

Oldenhof

wordt genoemd onder Gramsbergen

 

Oldenhof
01. De Mulder 2 De Mulder 2 205. De Mulder 2
02. Berent Gerbers 1
Berent Gerbers 1 206. Wolter Gerbers 1
03. De Kijft 1 De Kivit 1 207. Gerrit Kijft 1

04. Recht uit 2
Rechtuijt 1 208. Gerrit Regtuijt 1
  Radewijk Radewijk
  Jonker Scheel 1 209. J. Scheel - Goosen Stobbeman - 1 en 1 oven
  Ut supra 1 210. Pastoor van Hardenbergh 1
  De Heer van Gramsbergen 1 211. Heer van Wolda - Jan Klingen 1
  Ut supra 1 212. Broek Roelofs Eghbert 1
  Jonker Scheel 1 213. Pastoor van Hardenbergh 1
  Heer van Gramsbergen 1 214. Gramsbergen - Goosen Hanekamp 1
  Geert Bijbroek 1 215. Jan bij 't Broek 1
  De Heer van Gramsbergen 1 216. Vrouw van Eerden - Jan Takman 1
  [kolom 9: 22-1
kolom 8: 22-0
kolom 7: 24-1
kolom 6: 24-0
kolom 5: 25-1
kolom 4: 22-0
kolom 3: 29-1
kolom 2: 23-1
kolom 1: 28-2
samen: 219 vuursteden en 7 ovens]

Heemse den 28 Junij 1752 - Sara Sophia Schuckking Weduwe Voltelen.

[Totaal 211 huizen waarvan een een halve vuurstede heeft en andere hebben er meer dan een. We zien dat een huis is verwoest en een ander geruineerd, ook zijn er paupers die niet kunnen betalen.]

Gramsbergen 10 april 1675

Gramsberge op vier huisen nae geruineert dese naevolgende weder geset

Gramsbergen 14 december 1682

(ook op de lijst onder Hardenberg genoemd : N.B. Gramsbergen is hijr onder door abuis gestelt, alsoo hetselve hijr onder niet ressorteert, en is den ontfank daar van bijsonder aanbevolen aan Rijmsdijk)

Stedeken Gramsbergen 1752

01. De Pastoor 2 01. De Pastoor / idem 1 01. Pr. Albert van Riemsdijk 1
02. Hend. Egberts 1 02. Hendrik Eghberts / Hendrik Egbers 1 02. Eghbert Mante 1
03. Salomon 1 03. Simon Durnink / Salomon Deurinck 1 03. Jan Baerslagh 1
  04. Jan Wijntjes / idem 1 04. Jan Jurriens 1

04. Jasper Tonnissen 1
05. Gaspar Tonnijs / Jasper Tonnijs 1 05. Gerrit Janssen 1
  06. Wighbold Reinders / Wighbolt Reinders 1 06. Hermen Wigbolds 1

05. Gerrit Cock 1
07. Gerrit Kok / Gerrijt Kok 1 07. Geert Kok 1
  08. Jan Deunck / Jan Deurinck 1 08. Hermen Berents 1

06. Frerick Smit 2
09. Frederik Smit / Frerik Smit en de suster 1 en 1 oven 09. Jan Arends Heino met smitte 1 en 1 oven
07. Jeroen 1 10. Coenraat / idem 1 10. Weduwe Joost Janssen 1

11. Hendrik van der Horst / idem 1 11. Stientje van der Horst 1
 

12. Mr. Teunis / Mr. Tonnis 1

12. Hermen Schoemaker cum suis 1

08. Hermties Egbert 1
13. Hermtjes Eghbert / Hermtje Egbert 1 13. Jan Haberts 1

09. Albert Centen 1
14. Albert Cirten / Albert Centen 1 14. Albert Centen 1
  kolom 1: 14-1

10. Cleintien (pauper) 1

15. Hermen Teunissen / Hermen Tonnissen 1

15. Hendrik Klumpers 1
  16. Peter Janssen / Peter Jansen 1 16. Roelof Janssen 1
  17. Jurrien Leeners / Jurrien Leners 1 17. Evert van der Scheer 1

18. Hermen Schelham 1 en 1 oven / Hermen Schelham 1

18. Hermen Schelham 1 en 1 oven
 

19. Kleintjen Pauper / idem 1

19. Jan van Bijleveld 1
 

20. Rentmeester Rijmsdijk / de Rentmeester Rymsdyck 1

20. Geerligh Oeverman 1
11. Jan Cock 3

21. Jan Cock de Brouwer / Jan Cock de brouwer 3

21. Hendrik Baerslag 3
12. Jurrien 1

22. Albert Seinen / idem 1

22. Albert Jurriens 1
13. Hendrick Hermsen 1    

14. Hansman een hutte

23. Hansman Pauper \ Hansman is arm en woont in een hutte

23. Jan Nijmans -
 

24. Gerrit Berinck in de Schoole / Gerrijt Bourinck is de schoole 1

24. Johannes Boerink 1
  25. De Weduwe van Jacob Thresinck / de Wed. van Jacob Tiessinck 1 25. Fredrik Worms 1
  26. Lieffert Berents 1 / Liefert Berens 1 26. Lefert Berents 1
  27. Weduwe Walraven / de Weduwe Walraven 1 27. De Weduwe Schutstal 1
  kolom 2: 14-1
  [eerste lijst samen 28 vuursteden en 2 ovens (waarvan 1 Pauper met vuurstede)] Aldus gedaan ingevolge Resolutie van haar Edele Mogende de Gedeputeerde Staten van Overijssel van dato den 9 December 1751. Actum Gramsbergen den 29 Junij 1752, Pr. Albert van Riemsdijk.

(bron: Toegang 0281.1, inv. nr. 47: Opbrengst in 1746 was in Stad Hardenbergh 421-16. In het carspel 986-2 en in Gramsbergen 159-12. )

(zie ook originele bronnen in Staten Archief zoals: Toegang 0003.1 inv. 2575: Opgeschreven door de Heeren Sloot tot Plattenberg en Br. Herman Holt 1682-11-29 Henr. Queisen.)