Volkstellingen 1748

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers

Register van de ingesetenen van het Schoutampt Hardenberg, opgeschreven door de Onderscholtus en de Rotmeester van elker Bourschap, alles na en ingevolge de Resolutie van haar Ed: Mogende de ordin: Gedeputeerden van de Staten van Overijssel, van dato den 29 julij 1748.

De scholtus van het Schoutambt Hardenberg Arnoldus Voltelen noteerde hierover het volgende 'Omdat de ingesetenen van het Clooster Sibculo nooijt geene Heerenschattingen hebben gegeven, so hebbe deselve daarom niet laten opschrijven, indien egter sulks sal moeten geschieden, als dan sal hier toe ordre afwagten'.

In Hardenberg waren enige boeren die hun kinderen, ouder dan 10 jaar, als dienstboden gebruikten. Deze kinderen zijn gewoon onder de kinders over de 10 jaren out opgeschreven en niet onder de dienstboden.

In het Schoutambt Hardenberg (zonder Sibculo) werden 2074 personen geteld, waaronder 463 kinderen jonger dan 10 jaar.