Volkstelling 1795 Stad- en Ambt Hardenbergh

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
(Staten Archief inventarisnummer 5327)

In de originele lijsten werden hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruikt. Voor de leesbaarheid heb ik de namen met een hoofdletter en de cijfers, beroepen enzovoort met kleine letters geschreven. De schrijfwijze is soms zo anders dat tussen haakjes de hedendaagse achternamen zijn toegevoegd. Dubbele punten achter de voorletters zijn gewijzigd in punten. Ook de beroepen werden op diverse manieren genoteerd. Zo werden keuterboeren aangeduid als keuters, kueters, kuiters en korters en had je behalve een schoenmaker ook een klompmaker of schoemaker en klompemaker. Er waren hele en halve boeren.
(ga hier naar Ambt Hardenberg)

pagina 01
Wij, de Municipaliteit der Stad Hardenbergh, certificeren bij dezen: Dat Wij bij examinatie der Lijsten van Telling, opgemaakt door Onzen Stads-dienaar Jan Derksen Sweers, bevonden hebben in gemelde Onze Stad te zijn het Getal van Huisgezinnen en Menschen, als volgt:
Stad Hardenbergh.

Wijken of Straaten Getal der Huisgezinnen met woorden 't Zelfde getal in cijffer Getal der Menschen met woorden 't Zelfde getal in cijffer
In de Voorstraat Negen en zeventig 79 Drie honderd en negentig 390
In de Achterstraat Acht en vijftig 58 Twee honderd en negen en dertig 239
Buiten in der Stads Vrijheid Zeven 7 Twee en twintig 22
Een honderd vier en veertig 144 Zes honderd een en vijftig 651

Aldus gedaan, oirkonde de ondertekening onzer presente Leden en Secretaris, te Hardenbergh den 6 November 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
G. Hoffsink, G. Nijman, H. Leuveling, Berent Meuleman, Hermanus van Loo.
Ter ordonnantie van de Municipaliteit J. van Riemsdijk, secretaris.

pagina 02
Telling
Van alle de Menschen in de Stad Hardenbergh en deszelfs Vrijheid, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf. Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Hetzelfde getal in cijffers. Akte nummer.
In de Voor-Straat:        
Hendrik Dijk, handwerksman Hendrik Dijk drie 3 1
Jan Kamferbeek, klompenmaker Jan Kamferbeek zes 6 2
Jan Holtman, schoenmaker Jan Holtman vijf 5 3
Michiel Mulder, linnenwever Michiel Mulder vijf 5 3a
Klaas Sweers, koopman en schipper De weduwe Jan Sweers (Zweers) vier 4 4
De representant Jasper Sweers De vrouw van J. Sweers (Zweers) acht 8 5
weduwe Harmen Amsink, voerman weduwe Amsink zeven 7 6
Barend van Borne, oud burgemeester B. van Borne zeven 7 7
Fredrik Amsink, voerman Fred. Amsink zeven 7 8
De representant Gerrit Nijman G. Nijman zes 6 9
Gerrit Jan Valkman, schipper Gerrit Jan Valkman twee 2 10
Hendrik Vinke, bakker Hend. Vinke vijf 5 11
Antoni Odink, herbergier Ant. Odink vijf 5 12
Fredrik van Munster, commissaris van den postwagen, herbergier enz. Fred. van Munster tien 10 13
      80  
pagina 03        
Willem Nijman, bakker Willem Nijman vijf 5 1
weduwe van Derk Jan Rustenberg, herbergier weduwe Rustenberg drie 3 2
Jannes van der Heide, handwerksman Jannes van der Heide vier 4 3
Hendrik Nijman, kleermaker Hend. Nijman twee 2 4
weduwe Evert Santman, schipper weduwe E. Santman zes 6 5
Jan Brand, handwerksman Jan Brand drie 3 6
Roelof Frijlink, kleermaker De vrouw van R. Frijlink vijf 5 7
weduwe van Egbert Sweers, herbergier weduwe E. Sweers (Zweers) zes 6 8
Jan Brink, handwerksman Jan Brink vijf 5 9
Jan Kamer, handwerksman Jan Kamer twee 2 10
Jan Oosterhof, handwerksman Jan Oosterhof drie 3 11
Fredrik Bussemaker, bakker enz. Fred. Bussemaker vier 4 12
Albert Kuick Molckenbour, oud burgemeester R. van Langen zeven 7 13
Willem Middendorp, schipper Willem Middendorp vier 4 14
Hendrik van Laar, linnenwever Hend. van Laar drie 3 15
Berend Sweers, schipper weduwe Derk Sweers (Zweers) vier 4 16
Jan Joost ten Broeke, schoenmaker J.J. ten Broeke vijf 5 17
Hendrik Hofsink, timmerman Hend. Hofsink drie 3 18
De representant Hendrik Leuvelink H. Leuvelink zes 6 19
Weduw Jan Timmerman weduwe J. Timmerman een 1 20
Henricus Lotterman, linnenwever Hs. Lotterman zes 6 21
Willem Richter, handwerksman W. Richter drie 3 22
Jan Pot, schoenmaker Jan Pot vier 4 23
Derk jan Vlierman, handwerksman D.J. Vlierman drie 3 24
Isaak den Brander, handwerksman I. den Brander zes 6 25
      183  
pagina 04        
Lugger Brand, nachtwaker Lugger Brand drie 3 1
Moses Hompesz., Joods koopman Moses Hompesz. drie 3 2
De representant Berend Sweers B. Sweers (Zweers) vier 4 3
Jan Hendrik Sweers, slagter J.H. Sweers (Zweers) zes 6 4
Hendrik Meijerink, klompmaker Hend. Meijerink zes 6 5
Tijes Kremer, timmerman Tijes Kremer zes 6 6
Jannes Smit, handwerksman Jannes Smit drie 3 7
Harmen Joosten, linnenwever Harmen Joosten zes 6 8
Cornelis Hermannus Walraven, predikant C.H. Walraven twee 2 9
Cornelis Soeters, ontvanghebbend commijs van de convoijen en licenten De vrouw van C. Soeters negen 9 10
weduwe Roelof Vlierman weduwe R. Vlierman twee 2 11
weduwe Harmen Bekman weduwe H. Bekman drie 3 12
Hendrik ten Brink, schoenmaker Hend. ten Brink drie 3 13
Willemina Oeverman W. Oeverman een 1 14
Jasper van Munster, grutter J. van Munster negen 9 15
Gerrit Frijlink, kleermaker G. Frijlink zeven 7 16
De representant Berend Meuleman B. Meuleman vijf 5 17
De representant Jan Santman De vrouw van D. Santman negen 9 18
Rutger Santman, koopman R. Santman vier 4 19
Klaas ter Steeg, bakker K. ter Steeg twaalf 12 20
Philip Jonasz., Joods koopman De vrouw van Philip Jonasz. vijf 5 21
Gerrit Sierink, kuiper De vrouw van G. Sierink vier 4 22
De representant Hermannus van Loo H. van Loo vijf 5 23
weduwe Marten Odink, herbergier weduwe M. Odink vier 4 24
weduwe Jan Hendrik Sweers Jan Hend. Sweers (Zweers) J.Hzn. tien 10 25
weduwe Daniël Baerselman weduwe D. Baerselman een 1 26
    315  
pagina 05        
Jannes Veenebrugge, voerman Jannes Veenebrugge (Venebrugge) acht 8 1
Hend. van 't Holt, handwerksman Hend. van 't Holt vier 4 2
Jan Woelders, voerman Jan Woelders acht 8 3
Jan Vinke, kuiper Jan Vinke een 1 4
weduwe Willem Hend. Likkel weduwe W.H. Likkel vier 4 5
Jan Berend ten Broeke, handwerksman J.B. ten Broeke vijf 5 6
Evert Nijman, handwerksman Anna Nijman vijf 5 7
Reinder Kamferbeek, barbier R. Kamferbeek vijf 5 8
weduwe van den verwalter scholtus J. van Riemsdijk weduwe van Riemsdijk zes 6 9
Willem Meijer, timmerman W. Meijer vier 4 10
Willem Boerrigter, handwerksman W. Boerrigter vier 4 11
Hendrik van Loo, smit H. van Loo acht 8 12
Derk Santman Jzn., herbergier D. Santman Jzn. zeven 7 13
Derk Jan Santman, herbergier D.J. Santman zes 6 14
      390  
In de Achter-Straat:        
Dominicus Turijn, schilder en glazemaker D. Turijn zes 6 15
Jonas Israëlsz., Joods koopman was absent een 1 16
Berend Rustenberg, herbergier B. Rustenberg acht 8 17
Jan Westenberg, handwerksman Jan Westenberg vier 4 18
Gerrit ten Brink, handwerksman Gerrit ten Brink vier 4 19
Hendrik Sweers, schipper Hend. Sweers (Zweers) vier 4 20
Hendrik Jan Frijlink, kleermaker H.J. Frijlink drie 3 21
      30  
pagina 06        
Gerrit Harssevoort, handwerksman Berend Harssevoort (Harsevoort) vijf 5 1
Hendrik Welleweerd, handwerksman Hend. Welleweerd zeven 7 2
Gerrit Kamphuis, kleermaker Gerrit Kamphuis zes 6 3
Laurens Appel, kleermaker Laurens Appels vijf 5 4
Jan Romberg, timmerman Jan Romberg vijf 5 5
Derk Jan Kremer, koopman Derk Jan Kremer zes 6 6
Lambert Hamberg, handwerksman Lamb. Hamberg vijf 5 7
Martinus Pruim, koster en schoolmeester M. Pruim drie 3 8
Jan Godfried Pruim, scholtus des schoutämbts Hardenbergh en Heemse J.G. Pruim vijf 5 9
Evert Goris, nachtwaker Evert Goris vier 4 10
Egbert Baarslag, schipper Egb. Baarslag vier 4 11
Jan Vinke Evertszoon Jan Vinke twee 2 12
Jan Derksen Sweers, stadsdienaar J.D. Sweers (Zweers) zes 6 13
Egbert Meijerink, klompmaker Egb. Meijerink vijf 5 14
Jan Kosters, ambtsdienaar Jan Kosters drie 3 15
Evert Kosters, handwerksman Evert Kosters vijf 5 16
Jannegien Meinders Jannegien Meinders drie 3 17
Teunis van der Veen, schipper Teunis van der Veen zes 6 18
Clement Flikweert, gepensioneerd soldaat Cl. Flikweert twee 2 19
Harmen Hendrik Nijman, kleermaker H.H. Nijman vier 4 20
Hendrikjen Jansen Hendrikjen Jansen twee 2 21
Roelof Kremer, handwerksman Roelof Kremer vijf 5 22
Hendrik Leusink, kleermaker Hend. Leusink vijf 5 23
Egbert Jan ten Broeke, schoenmaker E.J. ten Broeke zes 6 24
Harmen ter Wielen, handwerksman H. ter Wielen twee 2 25
Gerrit ten Bruggen, handwerksman G. ten Bruggen twee 2 26
      143  
pagina 07        
Harmen Goris, schipper Harmen Goris vijf 5 1
Berend Oeverman, koopman B. Oeverman drie 3 2
Ernst Hamelman, handwerksman E. Hamelman drie 3 3
Jan Boerrigter, handwerksman Jan Boerrigter drie 3 4
Jan Hendrik van Loo, koopman J.H. van Loo acht 8 5
Arend Sierink, koperslager A. Sierink zeven 7 6
Jan Valkman Ozn., schipper enz. Jan Valkman vijf 5 7
weduwe Roelof Kistemaker weduwe R. Kistemaker vier 4 8
Wolter Bekman, handwerksman Wolter Bekman vier 4 9
weduwe Hendrik Schutte weduwe H. Schutte een 1 10
Hendrik Ophof, handwerksman Hend. Ophof vier 4 11
Derk Rasink, schipper D. Rasink drie 3 12
weduwe Jan van der Heide weduwe Jan van der Heide twee 2 13
Jan Hendrik Truin, handwerksman Jan Hendrik Truin vier 4 14
Egbert ten Broeke, schoenmaker Egb. ten Broeke drie 3 15
Egbert Wessels, handwerksman Egb. Wessels twee 2 16
Engbertus Sweers, koopman en schipper Engbs. Sweers (Zweers) drie 3 17
Jan Harmen Sweers, schipper J.H. Sweers (Zweers) drie 3 18
Harmen Dudink, smit H. Duidink vijf 5 19
Jan Hofsink, timmerman Jan Hofsink zes 6 20
De representant Gerrit Hofsink G. Hofsink zeven 7 21
weduwe Jan Meijerink Berendina Meijerink twee 2 22
Fredrik Baarslag, schipper Fred. Baarslag drie 3 23
Jan Valkman Gzn., slagter Jan Valkman Gzn. vier 4 24
Albert Vastenouw, handwerksman Alb. Vastenouw twee 2 25
      239  
In der Stads Vrijheid:        
Harmen Veenebrugge, bouwman H. Veenebrugge (Venebrugge) drie 3 26
Evert Jansen, linnenwever Evert Jansen vier 4 27
      7  
pagina 08        
Jan Hendriks, handwerksman Jan Hendriks drie 3 1
Harmen Bekman, bouwman H. Bekman vier 4 2
Jan Klinge, schoolmeester van Radewijk Jan Klinge vier 4 3
Roelof Rerink, handwerksman Roelof Rerink (Reurink) drie 3 4
Egbert Hakkers in de Hutte op de Veenebrugger-Schans, handwerksman Egb. Hakkers een 1 5
      22  
de Voorstraat 390 personen      
de Achterstraat 239 personen      
de Vrijheid   22 personen      
  651 personen      

Aldus op mijne afgelegde Verklaringe gedaan door mij ondergetekende Stads-dienaar Jan Derksen Zweers.
Deze Lijsten van Telling der Menschen, in de Voor-Straat, Achter-Straat en de Vrijheid van de Stad Hardenbergh, door de Municipaliteit derzelve Stad op heden zijnde gerevideert (nagezien), zo zijn dezelven, naar hunne beste wetenschap, in order bevonden. Hardenbergh den 2 November 1795. In fidem me presente, J. van Riemsdijk, secretaris.


pagina 09
Wij, de Municipaliteit en Scholtus des Kerspels Hardenbergh en Heemse, certificeren bij dezen, dat Wij bij examinatie der Lijsten van tellingen, opgemaakt door Jan Jenting, Derk Jan Meijerink, Hendericus Mensen, Albert Hilverink, Derk Scholten, G. Dorgelo, Jan Vrens, Jan Schuldink, Jannes Thielen, D.J. Kremer, Wolter Willink, B. Rave, Albert Ekenhorst, Hannes Huurink, H. Zwijsen, G. Sipelkamp en Jan Klinge, respective Schoolmeesters, Rotmeesters en Onderscholtus dezes Kerspels, bevonden hebben in dit Schoutämpt te zijn het getal van Huisgezinnen en Menschen als volgd:

Schout-ambt van den Hardenbergh en Heemse.        
Naamen der Boerschappen. Getal der Huisgezinnen met woorden. Het zelfde getal in cijffers. 't Getal der Menschen met woorden Het zelfde getal in cijffers.
Brucht Vijf en twintig 25 Een honderd drie en veertig 143
Bergentheim Twee en twintig 22 Een honderd acht en vijftig 158
Sibculo Neegen 9 Vijf en zeventigh 75
Diffele (Diffelen) Twee en twintig 22 Een honderd en dertig 130
Reeze (Rheeze) Acht en dertig 38 Twee honderd en elf 211
Heemse Zeventig 70 Drie honderd zes en zestig 366
Collendoorn Vijftien 15 Een en negentigh 91
Lutten Zeeventien 17 Een honderd en twintig 120
Ennevelde (Anevelde) Acht 8 Zeven en vijftig 57
Aane (Ane) Vier en zeventigh 74 Vier honderd en drie 403
Holthoone (Holthone) Veertien 14 Een honderd en dertien 113
Holtheeme (Holtheme) Vijf en twintig 25 Een honderd negen en vijftig 159
den Velde Twaalf 12 Een en tachtigh 81
Loosen (Loozen) Zeeven 7 Vijf en veertig 45
Baelder (Baalder) Negen en dertig 39 Een honderd zeven en zeventig 177
Radewijk Elf 11 Acht en tachtigh 88
  Vier honderd en acht 408 Twee duizend vierhonderd en zeventien 2417

Aldus gedaan, oirkonde onze ondertekening, den 5 November 1700 Vijf en Negentigh. G. Dorgelo, J.G. Pruim, scholtus.

pagina 10
Telling van alle Menschen in de Marke van Brucht, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Brucht,
Buurschap Brucht.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Persoonen die in yder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelvde getal in cijffers. Akte nr.
Derk Meijerink, boer Derk Meijerink negen 9 1
Gerrit Hennink, boer Gerrit Hennink (Hannink) zeven 7 2
weduwe Jentink, boer weduwe Jentink agte 8 3
Henderijk Dieters, keuter Henderijk Dieters drie 3 4
G. Jan Oudewaterink, boer Wijlend Oudewaterink (Oldewaterink) agte 8 5
Derk Bokkink, keuter Derk Bokkink viere 4 6
Jan Waterink, boer Jan Waterink negen 9 7
Klaas Oelderink, boer Klaas Oelderink (Uelderink) zeven 7 8
Jan Holtman, keuter Jan Holtman vijf 5 9
Henderijk Schepers, keuter Henderijk Schepers viere 4 10
Jan Stegeman, keuter Jan Stegeman vijf 5 11
Henderijk Nijzink, keuter Henderijk Nijzink zes 6 12
Bartelt Henderijks, keuter Bartelt Henderijks (Hendriks) vijf 5 13
G. Jan Meijerink, keuter G. Jan Meijerink drie 3 14
Lambert Hekman, keuter Lambert Hekman viere 4 15
G. Jan Rigterink, boer G. Jan Rigterink (Richterink) twaalf 12 16
Gerrit Geertman, boer Gerrit Geertmans zes 6 17
Berent Nijzink, keuter Berent Nijzink viere 4 18
Jan Raben, keuter Jan Raben viere 4 19
Gerrit Amsink, keuter Gerrijt Amsink drie 3 20
Jan Geertmans, keuter Jan Geertmans drie 3 21
Jan Veltmans, keuter Jan Veltman drie 3 21
pagina 11        
Karel Venebrugge, boer Karel Venebrugge negen 9 1
Lubbert Venebrugge, boer Lubbert Venebrug negen 9 2
De koehierde tot Brugt Henderijk Jaspers drie 3 3
    Een honderd drie en veertig 143  

J. Jentink, schoolmeester tot Brugt.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na Onze beste wetenschap in orde is bevonden, Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 12
Telling van alle Menschen in de Marke van Bergentheim, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Bergentheim,
Buurschap Bergentheim.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgaave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelvde getal in cijffers. Akte nr.
D.J. Meijerink, schoolmeester D.J. Meijerink drie 3 1
De boer Hermen Wijgmink H. Wijgmink (Wiegmink) tien 10 2
De boer Jan Waterink J. Waterink agt 8 3
De boer Gerrit Marsink G. Marsink ses 6 4
De boer Arent Bouhuis A. Bouhuis (Bouwhuis) twalf 12 5
De boer Mannes Oolbers M. Oolbers seven 7 6
De weduwe van Hermannes Jansen
Wilhelmijna halvee boer
W. Jansen ses 6 7
De keuter Hendrik Spijkerman H. Spijkerman vier 4 8
De keuter Albert Woeskamp A. Woeskamp (Weustkamp) seven 7 9
De boer Albert Mollink A. Mollink agt 8 10
De halve boer Hendrik Lijsen H. Lijsen vijf 5 11
De keuter Jan Noodvelt J. Noodvelt agt 8 12
De keuter Gerrit Hutten G. Hutten vier 4 13
De keuter Hendrik Reinders H. Reinders seven 7 14
De keuter Hermen Nikamp H. Nikamp (Nijkamp) seven 7 15
De halve boer Jan Schottink J. Schottink agt 8 16
De halve boer Luggert Slotman L. Slotman agt 8 17
De keuter Gerrit Grendelman G. Grendelman agt 8 18
De boer Albert de Boer A. de Boer elf 11 19
De halve boer Jan Hesselink J. Hesselink seven 7 20
De mulder Marten Snel M. Snel agt 8 21
De halve boer Hendrik Lambers H. Lambers ses 6 22
    Een honderd acht en vijftig 158  

D.J. Meijerink, schoolmeester; A. Mollink.
Dat de voorenstaande Lijste, door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order is bevonden; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 13
Telling van alle Menschen in de Marke van Sibculo, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Sibculo,
Buurschap Sibculo.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Personen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelvde getal in cijffers. Akte nr.
Hendericus Mensen, schoolmeester Hender's Mensen vijf 5 1
Hermen Hermsen Lukes, boer (Lucas) achte 8 2
Jan Jan Boers, boer tiene 10 3
Lambert Jan Kelder, boer tiene 10 4
Lukes Roelof Bouhuis negen 9 5
Hendrik Hindrik Hermes (Herms) achte 8 6
Teunis Gerrijt Bakhuis zesse 6 7
Frerijk Gerrijt Mulen (Mollen, Meulen) zeven 7 8
Jan Lubbers Hekgeers twaalven 12 9
    vijf en zeventig 75  

Aldus geteld Hendrikus Mentsen.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mi Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 14

Telling van alle Menschen in de Marke van Diffele, Schoutämbt Heemse, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Diffele,
Buurschap Diffele.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Personen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in cijffers. Akte nr.
Albert Hilverdink, schoolmeester Albt. Hilverdink (Hilberink) vijf 5 1
Herm Hendrik Timmerman, keuter H. Hendrik Timmerman vier 4 2
Hendrik Schutte, boer Hendrik Schutte vier 4 3
Arent Lugt, keuter Arent Lugt twee 2 4
Berent Scholten, keuter Berent Scholten vijf 5 5
Jan Hilberink, keuter Jan Hilberink zeven 7 6
Geert Vrijlink, boer Geert Vrijlink zeven 7 7
Egbert Leuvelink, keuter Egb. Leuvelink drie 3 8
Arent Gerrits, keuter Arent Gerrits agt 8 9
Hendrik Rolleman, keuter Hendrik Rolleman zes 6 10
Herm van de Bullemaat, keuter Herm van de Bullemaat (Bollemaat) vier 4 11
Jannes Hersevoort, keuter Jann. Hersevoort (Harsevoort) negen 9 12
Lambert Ulenkamp, boer Lamb. Ullenkamp (Uilenkamp) negen 9 13
Derk Gerrits, keuter Derk Gerrits vijf 5 14
Hannes Heuver, boer Hannes Heuver zes 6 15
Hendrik Wermelink, boer Hendrik Wermelink (Warmink) zes 6 16
pagina 15        
Hendrik Hekman, keuter Hend. Hekman zes 6 1
Asse Ribberink, casteleijn Asse Ribberink vijf 5 2
Jan van den Pol, keuter Jan van den Pol zeven 7 3
Jan Weelink, boer Jan Weelink (Welink) zes 6 4
Arent Bruuns, boer Arent Bruuns (Broens, Bruins) zeeven 7 5
Egbert NijmeijJer, boer Egb. Nijmeijjer negen 9 6
    Een honderd en dertig 130  

A. Hilberink.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts, en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 16
Telling van alle Menschen in de Marke van Reese, Schoutämpt Heemse; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Reeze,
Buurschap Reeze.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in cijffers. Akte nr.
Derk Scholten Derk Scholten twalf 12 1
Herm Timmermans Herm zeven 7 2
Esse Wilmes (Willems) Esse negen 9 3
Egbert Warmink Egbert elven 11 4
Derk Jaapkes (Jacobs) Derk tiene 10 5
Luks Weelink (Welink) Luks drie 3 6
Albert Welink Egbert zesse 6 7
Gerrit Veurink Gerrit tien 10 8
Hans Heersmink Hans elf 11 9
Herm Raatmink Herm drie 3 10
Herm Welink Derk vier 4 11
Lubbert Stollen (Stoeten) Lubbert negen 9 12
Jan Stotten (Stoeten) Jan zesse 6 13
Janhendrik Nikamp (Nijkamp) Janhendrik drie 3 14
Jan Schipper Jan drie 3 15
Hendrik Dunnewind Hendrik vijf 5 16
Hendrik Veurink Hendrik zesse 6 17
Jan Binnenkamp Jan vive 5 18
Derk op den Kamp Jan drie 3 19
Hendrik op den Kamp Hendrik vier 4 20
Egbert Dirks Egbert zesse 6 21
Henderikkus Kragt Henderikus drie 3 22
pagina 17        
Herm Assies Herm twie 2 1
Rikkel Kusters (Kosters) Rikkel zesse 6 2
Evert Derks Evert zesse 6 3
Egbert Jansen Jan vier 4 4
Jans Scholten Jans drie 3 5
Herm Derks Herm drie 3 6
Berent Koers Berent agte 8 7
Berent in het Agtervelt Berent zesse 6 8
Jan Egbers Mans vif 5 9
Wilm Martens Wilm vive 5 10
Gerrit Koers Gerrit zesse 6 11
Jan Hulzebos Jan zesse 6 12
Jan Hendriks Jan Hendriks twee 2 13
KrisJan KrisJan twie 2 14
Jan Hermsen Jan vierre 4 15
Jan Dekker Jan drie 3 16
    Twee honderd en tien 210  
    den 1 November geeft zich aan de koeheerde D. Tempelman
Twee honderd en elf
1
211
17

Aldus door mij geteld, D. Scholten.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na Onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 18
Telling van alle Menschen in de Marke van Heemse en Collendoorn, Schoutämpt Heemse; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Heemse en Collendoorn,
Kerkdorp Heemse.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgaave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Hk. Roelofs, keuter Hk. Roelofs zeven 7 1
Jan Nijkamp, keuter Jan Nijkamp zes 6 2
Jan Arends, keuter Jan Arends vier 4 3
Gl. de Graaf, keuter G. de Graaf drie 3 4
Jm. Hulzebos, keuter Jm. Hulzebos zeven 7 5
weduwe M. Schreur, boer weduwe Schreur agt 8 6
J.R. van Raesfelt te Heemse J.R. van Raesfelt agt 8 7
Jn. Kromhof, keuter Jn. Kromhof vier 4 8
Hn. Alberts, boer Hn. Alberts zeven 7 9
Gt. Velsink, boer Gt. Velsink (Veldsink) agt 8 10
Hn. Scholten, boer Hm. Scholten zes 6 11
Ts. Waterink, keuter T. Waterink zes 6 12
Ds. Stolte, predicant Ds. Stolte een 1 13
G. Dorgelo, ustos Gt. Dorgelo negen 9 14
E. Vedelaar, schoemaker E, Vedelaar thien 10 15
G.J. Crull G.J. Crul twee 2 16
Roelof Everds, keuter Roelof Everds vier 4 17
Derk Lenters, keuter Derk Lenters twee 2 18
Gt. Bouhuijs, keuter Gt. Bouhuijs (Bouwhuis) drie 3 19
weduwe Reindert Gerrits, keuter weduwe Rt. Gerrits drie 3 20
E.R. van Faassen, keuter E.R. van Faassen vijf 5 21
B. Schollink, keuter B. Scholltink vier 4 22
Goorn Gerrit, boer Goorn Gerrit zeven 7 23
Jn. Kampman, boer Jn. Kampman zes 6 24
Bt. Visscher, keuter Bt. Visscher vijf 5 25
Alb. Lenters, keuter Alb. Lenters drie 3 26
Wm. Buitendijk, keuter Wm. Buitendijk vier 4 27
Hn. Gog, keuter Hn. Gog drie 3 28
Jn. ter Wijlen, keuter Jn. ter Wijlen zes 6 29
Hk. Wesselink, keuter Hk. Wesselink vijf 5 30
pagina 19        
Gt. Arents, keuter Gt. Arends vrouw zes 6 1
weduwe Jn. Luggers, keuter weduwe Jan Luggers vijf 5 2
Gt. Everds, keuter Gt. Everds drie 3 3
Hs. Vinke, keuter Hs. Vinke vijf 5 4
Gt. Vinke, keuter Gt. Vinke agt 8 5
Jn. Bolks, boer Jn. Bolks thien 10 6
Hk. Hesselink, boer Hk. Hesselink agt 8 7
Derk Odink, Kastelein Dk. Odink agt 8 8
Jn. Dieterink, keuter Jn. Dieterink vier 4 9
Antonij Torijn, keuter Antonij Torijn (Turijn) vijf 5 10
Hannes Nijzink, koopman Hannes Nijzink twe 2 11
weduwe Ulenberg, keuter weduwe Ulenberg twee 2 12
J.H. Overmars, procurator J.H. Overmars drie 3 13
Jan Derksen, keuter Jan Derksen vier 4 14
Emanuël Jonasz., koopman Emanuël Jonas vijf 5 15
Hk. van Bruggen, keuter Hk. van Bruggen drie 3 16
R. Dunnink, molenaar R. Dunnink zes 6 17
Jan Frens, onderscholtus Jan Frens vier 4 18
Fenne Janssen Fenne Janssen twee 2 19
J.H. Willering, timmerman J.H. Willering zes 6 20
Teunis Vinke, keuter Teunis Vinke vier 4 21
Jn. Dangremond, metzelaar Jn. Dangremond drie 3 22
Wolter Stegeman, keuter Wolter Stegeman zes 6 23
J.H. Meppelink, schoemaker J.H. Meppelink drie 3 24
L. Kolkman, keuter L. Kolkman vijf 5 25
M. Bruins, kastelein M. Bruins zeven 7 26
F.C.W. Rathsman, chijrurgijn F.C.W. Rathsman vijf 5 27
Emanuël Israëls, koopman Emanuël Israëls zeven 7 28
Hk. Lotterman, weever Hk. Lotterman vijf 5 29
Roelof Slotman, keuter Roelof Slotman vijf 5 30
Jn. van Rechteren, koopman Jn. van Rechteren twalf 12 31
Hk. Lenters, boer Hk. Lenters agt 8 32
Hk. Geertman, boer Hk. Geerman (Geertman) zeven 7 33
Gt.J. Schrotenboer, boer Gt.J. Schrotenboer zes 6 34
Gt. Schrotenboer, keuter Gt. Schrotenboer drie 3 35
Jannes Heultink, boer Jannes Heultink (Hultink) drie 3 36
Gerhards. Veurink, keuter Gerhardus Veurink vijf 5 37
Jan Olsman, boer Jn. Olsman elf 11 38
Gt. Blodens, timmerman Gr. Blodens (Bloten) drie 3 39
Schansen Henke Schansen Henken drie 3 40
      366  

pagina 20

De opgemende tellingen zijn door ons ondergetekenden gedaan. G. Dorgelo; Jan Vrens, onderscholte.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in orde bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 21

Telling van alle Menschen in de Marke van Heemse en Collendoorn, Schoutämpt Heemse; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795 ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Heemse en Collendoorn,
Buurschap Collendoorn.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Roelof Bouwmeester, keuter Roelof Boumeester (Bouwmeester) drie 3 1
Claas Ballast, kuiter (keuter) Claas Ballast vier 4 2
Jan Ceuter, kuiter Cueter Jan drie 3 3
Hendrik Odenk, boer Hendrik Odenk (Odink) negen 9 4
Albert Nijsink, boer Albert Nisink tien 10 5
Hindrik Fasen, boer Hendrik Fasen (van Faassen) vijf 5 6
Jan Hams, boer Jan Hama (Hamhuis) negen 9 7
C.L. Graaf van Regteren, burger Graaf van Regteren (Rechteren) vijf 5 8
Coenert Stoebelt, kueter Coenert Stoebelt (Stoevebelt) zes 6 9
Egbert Doezeman, kueter Egbert Doezeman agt 8 10
Lefert Jansen, kueter Lefert Jansen vier 4 11
Egbert Wenders, kuiter Egbert Wenders (Werners) agt 8 12
Jannes IJdenk, boer Jannes IJdenk (IJden) agt 8 13
Rolof Tassink, kueter Rolof Tassink vier 4 14
Jan Seinen, kueter Jan Seinen vijf 5 15
    Een en negentigh 91  

Aldus door mij geteld, S. (?) Schuldink.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order is bevonden; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 22

Telling van alle Menschen in de Marke van Lutten, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Lutten,
Buurschap Lutten.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Berent Hendriks, keuter Berent Hendriks zes 6 1
Klaas Poes, boer Klaas Poes zeven 7 2
Herm Geertman, keuter Herm Geertman vijf 5 3
Albert Lubbertien, keuter Albert Lubbert: vier 4 4
Albert Stegeman, keuter Albert Stegeman acht 8 5
Roelof Waaiman, boer Roelof Waaiman (Waaijman) vijf 5 6
Berent Munkemeijer, keuter Berent Munk: (Monnekemeijer) zes 6 7
Willem Reinink, keuter Willem Reinink acht 8 8
Albert Wolbink, boer Albert Wolbink elven 11 9
Asse Neiboer, keuter Asse Nijboer vijf 5 10
Hillebrand Willip, boer Hillebrend Willip (Wilpshaar) negen 9 11
Jan Vasse, boer Jan Vasse negen 9 12
Gerrit Brink, keuter Gerrit Brink zes 6 13
Hendrik Wolters, boer Hendrik Wolters vijf 5 14
Hendrik Westerman, boer Hendrik Westerm: tien 10 15
Hendrik Wevers, keuter Hendrik Wevers zeven 7 16
Jan Koeraat, keuter Jan Koeraat (Koenraat) zes 6 17
    Een honderd en twintig 120  

Door mij geteld, J. Tielen.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 23

Telling van alle Menschen in de Marke van Aane en Ennevelde, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke van Aane en Ennevelde,
Buurschap Ennevelde.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Pothof, keuter Jan Pothof vier 4 1
Reijnders, boer Hendrik Reijnders (Reinders) neegen 9 2
Meijrink, boer Hendrik Meijrink (Meijerink) zeeven 7 3
Huurink, boer Roef Huurink (Hurink) agt 8 4
Strieper, keuter Hendrik Strieper zeeven 7 5
Lamberts, boer De vrouw neegen 9 6
Engbers, keuter De weduwe Engberts vijf 5 7
Egberink, boer JHendrik Egberink agt 8 8
    Zeven en vijftig 57  

Door mij aldus geteld, D.J. Cremer.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 24

Telling van alle Menschen in de Marke van Aane en Ennevelde, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke van Aane en Ennevelde,
Buurschap Aane.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Wolter Willink, boer Wolter Willink agt 8 1
Jan Vrielink, kueter (keuter) Jan Vrielink twe 2 2
Gerrit Stegeman, kueter Gerrit Stegeman vif 5 3
Willem Loshaar, boer Willem Loshaar seven 7 4
Jan Hobert, kueter IJan Hobers seven 7 5
Stro Jan, kueter Stro Jan ses 6 6
Willem Willink, kueter Willink seven 7 7
Steven van der Veen, kueter Steven van d: Veen vier 4 8
Jan Hekman, kueter Jan Hekman vier 4 9
Jan Woederink, timmerman Jan Woederink (Woelderink) vier 4 10
Hendrik Timmerman, kueter H. Timmerman drie 3 11
Roelef Tielen, kueter Roelef Tielen drie 3 12
Roelef Boumeerster, kueter Jan Boumeerster (Bouwmeester) agt 8 13
Arent Schuldink, kueter Arent Schuldink vier 4 14
Evert Dikman, kueter Evert Dikman ses 6 15
Lucas Passien, kueter Lucas Passien (Passies) vier 4 16
Herm Grote Buiel, kueter Herm Grote Buiel (Grotebuul) vif 5 17
Melenbergh, kueter Hendrik Melenbergh vif 5 18
Jan Klein Buiel, kueter Jan Kleine Buiel (Kleinebuul) vier 4 19
Hendrik Kamphuis, kueter H. Kamphuis drie 3 20
Jan Schuldink op 't Hag, kueter Jan Schuldink ses 6 21
Hendrik Schuldink, kueter Jan Schuldink seven 7 22
Klaas Ridderman, kueter Klaas Ridderman drie 3 23
Rikkes Albers, kueter Rikkes Albers vif 5 24
Derk Wilphaar, kueter Jan Wilphaar (Wilpshaar) ses 6 25
Egbert Haar Evers, boer E. Haar Evers ses 6 26
Willem Vlierman, boer W. Vlierman ses 6 27
Otte van Naas, kueter Otte van Naas (Vanaas, Veenaas) seven 7 28
Jan Neij Majer, boer Rolef Neimajer (Nijmeijer) ses 6 29
Jan Timmerman, kueter Jan Timmerman drie 3 30
    Een honderd vier en vijftig 154  
pagina 25        
Jan Assies, kueter Jan Assies drie 3 1
Hendrik Boumeester, kueter H. Boumeerster (Bouwmeester) ses 6 2
Gerrit Habers, boer Gerrit Habers negen 9 3
Jan Holter, kueter Jan Holter seven 7 4
Herm Holter, kueter Jan Holter vif 5 5
Jan Olde Eckman, kueter Jan Ol Eckman (Olde Eekman) twe 2 6
Albert Nei Eckman, kueter Albert Nei Eckman (Nije Eekman) vif 5 7
Jan Vrielink, kueter Jan Vrielink twe 2 8
Jan Quand, kueter Jan Quand (Kwant) twe 2 9
Roelef Mensen, kueter Roelef Mensen ses 6 10
Hendrik Reinink, kueter Hendrik Reinink vier 4 11
Lambert Klooster, kueter Lambert Klooster vier 4 12
Derk Rutmink, wever Derk Rutmink (Ruitmink) vif 5 13
Lambert Schutten, kueter Lambert Schutten agt 8 14
Hendrik Vasse, kueter Hendrik Vasse ses 6 15
Egbert Klooster, kueter Egbert Klooster drie 3 16
Derk Willink, kueter Derk Willink negen 9 17
Jan Tielen, kueter Jan Tielen vif 5 18
Hendrik Habers, kueter Jan Habers ses 6 19
Albert op der Veer, kueter Albert Veerman negen 9 20
Albert Beltman, kueter Albert Beltman vif 5 21
Roelef Benen, boer Egbert Benen ses 6 22
Roelef Meilink, boer Roelef Meilink seven 7 23
IJan Hendrik op 't Tunnes, kueter Hendrik Tunnes (Teunis) ses 6 24
Jan Altena, kueter Jan Altena negen 9 25
Derk Koeners, kueter Derk Koeners (Koenders) agt 8 26
Lambert Gerrits, kueter Lambers Gerrits vif 5 27
Lucas Guegies, kueter Lucas Guiegies (Geuchies) ses 6 28
IJan Gerrits, kueter Jan Gerrits twe 2 29
Albert Assen, boer Albert Assen tien 10 30
Jan van den Berg, kueter Jan van den Bergh ses 6 31
Evert Pot, kueter Evert Pot ses 6 32
Gerrit Takman, kueter Gerrit Takman vif 5 33
Herm Roelefs, kueter Herm Roelefs (Roelofs) seven 7 34
Hendrik Gieljan, kueter Jan Almelo vif 5 35
Hendrik Westerman, kueter Gerrit Westerman vif 5 36
IJan Giel Jan, kueter Giel Jan (Gieljan) ses 6 37
Peter Peters, kueter Peters Peter negen 9 38
Jan Werners, kueter Hendrik Werners ses 6 39
Jan Guiegies op het Almelo, k (keuter) IJan Guiegies (Geuchies) ses 6 40
Roelef Passies, kueter Roelef Passies vif 5 41
Egbert Benen, kueter Egbert Benen ses 6 42
Berent Assen, kueter Berent Assen drie 3 43
Antonij in de Schuiere, kueter Antonij vier 4 44
  Van de vorige zijde Twee honderd negen en veertig
Een honderd vier en vijftig
249
154
 
    Vierhonderd en drie 403  

Door mij aldus geteld, W. Willink, als Rotmeester van Ane.

pagina 26
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 27

Telling van alle Menschen in de Marke van Holthoone, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Holthoone,
Buurschap Holthoone en de Scheere.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Albt. Ravens, keuter Albt. Ravens vijf 5 1
R. Rave, boer R. Rave negen 9 2
H. Blaaugeert, boer H. Blaaugeert (Blauwgeerts) tien 10 3
G. Stroeve, boer G. Stroeve seven 7 4
H. Beltman, boer H. Beltman tien 10 5
H. Tabbernakel, boer H. Tabbernakel seven 7 6
J. Klumper, boer J. Klumper agte 8 7
weduwe Bekmans, boer weduwe Bekmans negen 9 8
W. Kleijan, boer W. Kleijan (Kleinjan) seven 7 9
J. Drenten, boer J. Drenten agte 8 10
E. Kamphuis, keuter E. Kamphuis vier 4 11
H. Bosman, boer H. Bosman elf 11 12
H. Asse, boer H. Asse negen 9 13
G. Veneman, boer G. Veneman negen 9 14
    Een honderd dertien 113  

Aldus door mij ondergetekende Schoolmeester van Holthone geteld. B. Rave.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus, is gerevideerd, en na onze beste wetenschap, in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 28

Telling van alle Menschen in de Marke van Holtheme en den Velde Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Holtheme en den Velde,
Buurschap Holtheme.
       
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Roelof Schonekamp, boer Roelof Schonekamp zeven 7 1
Berent Wilpshaar, boer Albert Wilpshaar tien 10 2
Lukas Roelofs, boer Albert Roelofs zes 6 3
Hindrik Hulsbosch, boer Hindrik Hulsbosch (Hulzebosch) zeven 7 4
Asse Ruerink, boer Asse Ruerink (Reurink) agt 8 5
Berent Meilink, boer Berent Meilink negen 9 6
Evert Habers, boer Evert Habers vijf 5 7
Gerrit Kwant, boer Gerrit Kwant tien 10 8
Geesjen Handrikman, boerin Gerrit Handrikman (Haandrikman) zeven 7 9
Jans Kieft, boer Jans Kieft negen 9 10
J. Theodoor Mittendorf, advookaat (advocaat) J.T. Mittendorf tien 10 11
Berentje Plas, boerin Hindrik Plas vier 4 12
Hindrik Bruggeman, mr. linnenwever Hendrik Bruggeman zeven 7 13
Warsse Leemgraven, boer Janhendrik Egbrink (Egberink) elf 11 14
Roelof Eggengoor, dagloner Gerrit Eggengoor vier 4 15
Hindrik Roelofs, boer Hindrik Roelofs agt 8 16
Herm Balderhaar, boer Hindrik Balderhaar vijf 5 17
Janhindrik Gerritzen, mr. linnenwever Janhindrik Geritsen (Gerrits) vier 4 18
Hindrik Geertjes, kotter Hindrik Geertjes vier 4 19
pagina 29        
Hindrik Brink, kotter Hindrik Brink drie 3 1
Hindrik Rademaker, kotter Hindrik Rademaker (Ramaker) twe 2 2
Harm Bruggeman, boer Jan Brink zes 6 3
Roelof Rademaker, kotter Roelof Rademaker vier 4 4
Albert Eggengoor, mr. klompemaker Albert Eggengoor zes 6 5
Gerrit Heidentrijk, mr. linnenwever Berend Heidentrijk drie 3 6
    Een honder negen en vijftig 159  

A. Ekenhorst.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 30

Telling van alle Menschen in de Marke van Holtheme en den Velde, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Holtheme en den Velde,
Buurschap den Velde.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Jan Klingenberg, boer Jan Klingenberg vijf 5 1
Jan Jonker, boer Gerrit Jonker tiene 10 2
Hendrik Grimmerink, boer Hendrik Grimmerink negen 9 3
Berent Snijder, keuter Beren Snijder zeven 7 4
Hendrik Bous, keuter Hendrik Bous (Bouws, Bouwhuis) viere 4 5
Jan Jansen, kueter Jan Jansen zesse 6 6
Albert Odenk, boer Albert Odenk (Odink) zesse 6 7
Gerrit Timmerman, keuter Gerrit Timmerman zesse 6 8
Hendrik Lenpes, boer Hendrik Lenpes (Lennips) elven 11 9
Evert Slingenberg, boer Evert Slingenberg zeven 7 10
Hendrik Slingenberg, boer Hendrik Slingenberg viere 4 11
Gerrit Schuurman, keuter Gerrit Schuurman zesse 6 12
    Een en tachtig 81  

Aldus door mij ondergetekende geteld, H. Huurink.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 31

Telling van alle Menschen in de Marke van Loosen, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Loosen,
Buurschap Loosen.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Herm Zwijsen, boer H. Zwijsen (Zwijze) negen 9 1
Gerrit Prenger, boer G. Prenger elven 11 2
Jan Kleintijs, boer J. Kleintijs (Kleinties) negen 9 3
Hindrik Hakkers, korter (keuter) H. Hakkers vijf 5 4
Herm Derk Haemberg, korter H.D. Haemberg (Hamberg) drie 3 5
Janig Geugijs J. Geugijs (Geugies) vijf 5 6
Gerrit Plaggemers, korter G. Plaggemers (Plaggenmarsch) drie 3 7
    Vijf en veertig 45  

H. Swijse.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts, en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 32

Telling van alle Menschen in de Marke van Baalder en Hardenberg, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke van Baalder en Hardenberg,
Buurschap Baalder.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Egbert Kamferbeek, boer Egbt. Kamferbeek zeven 7 1
Hendrik Everts, keuter H. Everts vier 4 2
Luikas Herms, keuter L. Herms vier 4 3
Egbert Hulting, timmerman E. Hulting (Hultink, Holtink) vijf 5 4
Lambert van Linge, keuter L. Linge (van Lingen) vier 4 5
Gerrit Hans, boer G. Hans negen 9 6
Aarent Reins, boer A. Reins (Reints) zeven 7 7
Albert Goorhuis, keuter A. Goorhuis (Goris) drie 3 8
Albert Hendriks, keuter A. Hendriks drie 3 9
Herm Lamberts, keuter H. Lamberts vier 4 10
Jan ten Brink, keuter J. Brink twee 2 11
Albert Jansen, keuter A. Jansen zes 6 12
Derk Berents, keuter D. Berents twee 2 13
Wullem Rundervoord, wieldrajer (wieldraaier) W. Rundervoord (Rundervoort) drie 3 14
weduwe Melchers, keuter L. Melchers drie 3 15
Jan Blankvoord, keuter J. Blankvoord (Blankvoort) drie 3 16
    Negen en zestig 69  
pagina 33        
Merten Hakkerts, keuter M. Hakkerts (Hakkers) vijf 5 1
Willem Hendriks, timmerman W. Hendriks vijf 5 2
Gerrit Agter-ës, keuter G. Agter-ësch (Agteres) vijf 5 3
Herm Koning, boer H. Koning zeven 7 4
Hendrik Nijman, wever H. Nijman zes 6 5
Herm Hakkerts, keuter H. Hakerts (Hakkers) vijf 5 6
Jan Brinkjan, keuter J. Brinkjan vier 4 7
Jan Luiksen, keuter J. Luiksen (Lucassen) twee 2 8
Jan Ingberts, keuter J. Ingberts (Engberts) zes 6 9
Hermen Smoes, keuter H. Smoes drie 3 10
Egbert Regtuit, wever E. Regtuit (Rechtuit) vijf 5 11
Aaltien Slotmans, boer A. Slotmans zes 6 12
Egbert Hutten, boer E. Hutten elf 11 13
Hans Spijker, keuter H. Spijker vier 4 14
Derk Luiksens, keuter D. Luiksen (Lucassen) drie 3 15
Albert Geugijs, keuter A. Geugijs (Geuchies) twee 2 16
Aarent Blankvoord, keuter A. Blankvoord (Blankvoort) drie 3 17
Albert Snijders, keuter A. Snijders vier 4 18
Gerrit Sipelkamp, schoolmeester G. Sipelkamp vier 4 19
Roelef Ruitmink, keuter R. Ruitmink vijf 5 20
Jan Liezen, keuter J. Liezen (Liesen) drie 3 21
Albert Reuben, keuter A. Reuben (Raben) vier 4 22
Jan Blaukamp, keuter J. Blaukamp (Blauwkamp, Blaauwkamp) zes 6 23
 
Voorige bladzijde
Een honderd en acht
Negen en zestig
108
69
 
    Een honderd zeven en zeventigh 177  

Aldus door mij ondergetekende geteld, G. Sipelkamp.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts, en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 34

Telling van alle Menschen in de Marke van Radewijk, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Radewijk,
Buurschap Radewijk.
       
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. Het zelfde getal in Cijffers. Akte nr.
Hendrik Klinge, boer H. Klinge negen 9 1
Warse Stobben, boer W. Stobben agte 8 2
Jan Hanekamp, boer J. Hanekamp tien 10 3
Jan Bosman, boer H. Bosman zeven 7 4
Egbert Roelofs, boer E. Roelofs negen 9 5
Hendrik Takman, halve boer H. Takman vijf 5 6
Hermen Geers, boer H. Geers negen 9 7
Jan Huijssien, halve boer J. Huijssien (Huisjes) agte 8 8
Arend Mas, boer A. Mas negen 9 9
Hendrik Veltman, keuter H. Veltman vier 4 10
Jan Snijder, keuter J. Snijder tien 10 11
    Acht en tachtig 88  

Jan Klinge, schoolmeester.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.