Lijst der quotisatie in de drie Milioenen 1808.

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers

Register Der Repartitio eener Somma ad f. 126,-.-, door de Magistraat en Gecommitteerden uit de Gemeente gebracht over de Ingezetenen van Gramsbergen, in de quotisatie van drie Milioenen, volgens Koninklijke Wet van d. 30 Maart 1808.

Het register werd opgemaakt en getekend op 30 september 1808. In Gramsbergen werden 172 personen aangeslagen. In de hoogste klass 34 tien guldens (1x). in klasse 38 twee guldens (6x), in klasse 39 een gulden en 10 stuivers (7x), in klasse 40 een gulden (26x) en in de laagste klasse 41 10 stuivers (131x) (4 personen betaalden niets en werden ook niet meegeteld).

Nummers
der woning
Namen der
gequotiseerden
Toegevoegd
nummer
Classe Montant
01 den Heer W.C. van Coeverden 001 34 10,__,__
  J. Macbeen 002 41 __,10,__
  Hendks. Nagel 003 41 __,10,__
  G.J. Wagenvoord 004 41 __,10,__
  C. Wiegant 005 41 __,10,__
  Zwaantje Klompers 006 41 __,10,__
  H. van der Linde 007 41 __,10,__
02 Jan Kuiper 008 41 __,10,__
03 Jan Albers 009 41 __,10,__
04 Jan Huisken 010 40 01,__,__
05 Wedu. J. Tangenberg 011 39 01,10,__
  Jennig Tangenberg 012 41 __,10,__
  Klaas Hulters 013 41 __,10,__
  G.J. van der Veen 014 41 __,10,__
  G. van der Haar 015 41 __,10,__
06 J. Valkman de oude 016 39 01,10,__
  J. Valkman de jonge 017 41 __,10,__
  H. Valkman 018 41 __,10,__
  Gerr. Valkman 019 41 __,10,__
  Hermina Valkman 020 41 __,10,__
07 Vrouw Weeber 021 41 __,10,__
  Gerr. Koenderink 022 41 __,10,__
08 Hend. Hendriksen 023 40 01,__,__
  Harm. Veurink 024 41 __,10,__
09 Jan Centen Albertz. 025 40 01,__,__
  Alb. Kok 026 40 01,__,__
10 J.E. Smit 027 40 01,__,__
  J.A. Smit 028 41 __,10,__
  J. Rozeboom 029 41 __,10,__
  Jantje Heino 030 41 __,10,__
11 H. Schutstal 031 40 01,__,__
12 J. van Muijen (Muiden) 032 41 __,10,__
  Albs. van Muijen 033 41 __,10,__
        31,__,__
13 Wedu. Jan Warners 034 41 __,10,__
  Jan Warners 035 41 __,10,__
  Albartha Warners 036 41 __,10,__
14 Alberts. Weerts 037 41 __,10,__
15 Berend Kuiper 038 41 __,10,__
  Jan Kuiper 039 41 __,10,__
16 Berend Buiter 040 41 __,10,__
  Albert Klinge 041 41 __,10,__
  W. van der Veen 042 41 __,10,__
17 Gerr. v. d. Hulst 043 41 __,10,__
  H. van der Hulst 044 41 __,10,__
  J. van der Hulst 045 41 __,10,__
  Alb. v.der Hulst 046 41 __,10,__
  Albertha v.d. Hulst 047 41 __,10,__
18 Klaas Reinders Egbz 048 41 __,10,__
19 Jan Kalkdijk 049 41 __,10,__
  Alb. Kalkdijk 050 41 __,10,__
20 Berend Jansen 051 41 __,10,__
  Jan Richterink 052 41 __,10,__
  Berd. Richterink 053 41 __,10,__
  Hermina Richterink 054 41 __,10,__
21 Wedu. H. Tangenberg
22 Wedu. J. Schreur 055 41 __,10,__
  Fennig. Schreur 056 41 __,10,__
  Everdje Schreur 057 41 __,10,__
23 Egb. Centen Hz 058 41 __,10,__
  Hendr. Centen 059 41 __,10,__
  Grietje Centen 060 41 __,10,__
  Will. van dr Veen 061 41 __,10,__
24 Derk Bouwer
25 Wedu. H. Voorstok 062 41 __,10,__
  Willem Voorstok 063 41 __,10,__
  Jennegien Voorstok 064 41 __,10,__
26 Jan Centen Hz 065 39 1,10,__
27 Wedu. G. Ensink 066 41 __,10,__
  J.H. Ensink 067 41 __,10,__
28 Jan Brink Woltz 068 41 __,10,__
  Harmen Brink 069 41 __,10,__
  Fennig. Brink 070 41 __,10,__
  Harmina Brink 071 41 __,10,__
        51,__,__
29 Marten Klinge 072 41 __,10,__
  Harmen Klinge 073 41 __,10,__
30 Berend van der Hulst 074 40 01,__,__
  Jan van der Hulst 075 41 __,10,__
  Jan Harmen Joosten 076 41 __,10,__
31 Jacob van Salem 077 41 __,10,__
  Henderikus Martens 078 41 __,10,__
  Albartha van Salem 079 41 __,10,__
32 Reind. Reinders Egbz 080 41 __,10,__
  Egbert Reinders 081 41 __,10,__
  Hendrikje Reinders 082 41 __,10,__
33 Hendr. Roelofs 083 41 __,10,__
  Engb. Roelofs 084 41 __,10,__
  Alb. Roelofs 085 41 __,10,__
34 Roelof Reinders 086 40 01,__,__
  Alberts. Reinders 087 40 01,__,__
35 Jan van der Haar 088 41 __,10,__
  Albert v.d. Haar 089 41 __,10,__
36 Jan van den Hof 090 40 01,__,__
  Hendr. Jansen 091 41 __,10,__
37 Albert Broekhuis 092 40 01,__,__
  Jan Hendr. Steen 093 41 __,10,__
38 H. ter Steeg 094 41 __,10,__
  Salomon Hartog 095 41 __,10,__
39 Derk Kalkdijk 096 40 01,__,__
40 Wedu. Hend. Mansvelder 097 41 __,10,__
  Hendrik Dirks 098 41 __,10,__
  Wedu. Coenraad Dirks 099 41 __,10,__
41 Jan Heerspink 100 38 02,__,__
  Hendr. Jan van der Haar 101 41 __,10,__
42 Jan Beenen 102 40 01,__,__
43 Egb. Centen Albz. 103 40 01,__,__
  Jennegien Centen 104 40 01,__,__
  Fenneg. Centen 105 40 01,__,__
  Jan Hend. Visscher 106 41 __,10,__
44 G.J. Kieft 107 41 __,10,__
  Berend Lubbers 108 41 __,10,__
  Maria Kieft 109 41 __,10,__
        76,10,__
45 Albert van der Veen 110 41 __,10,__
46 Gerr. Rechtuit 111 40 01,__,__
  Geesje Rechtuit 112 41 __,10,__
47 Jan Slingenberg
48 Derk Dobbeman 113 41 __,10,__
  Jennegien Albers 114 41 __,10,__
49 Klaas Bouhuis 115 40 01,__,__
  Willem Huurink 116 41 __,10,__
  Seinen Bouhuis 117 41 __,10,__
  Jennegien Spijkerman 118 41 __,10,__
50 Jan Claassen 119 41 __,10,__
51 Dirk Bosch 120 38 02,__,__
  Jan Bosch 121 41 __,10,__
  Harmen Muller 122 41 __,10,__
  Annegien Brink 123 41 __,10,__
52 Gerr. Geugies 124 41 __,10,__
  Jennegien Geugies 125 41 __,10,__
53 Lamb. Kamphuis 126 39 01,10,__
  Gerr. Kamphuis 127 41 __,10,__
  Geesje Roelofs 128 41 __,10,__
54 Gerr. van der Scheer 129 41 __,10,__
  Lucas van der Scheer 130 41 __,10,__
  Fenneg. v.d. Scheer 131 41 __,10,__
  Geertruit v.d. Scheer 132 41 __,10,__
55 W. Grimmelius 133 39 01,10,__
  Janna Beenen 134 41 __,10,__
  Everdje Jansen 135 41 __,10,__
56 Everd van der Scheer 136 38 02,__,__
  Hendr. Jansen 137 41 __,10,__
  Maria Bouwer 138 41 __,10,__
57 Roelof Voorstok 139 40 01,__,__
  Hendrikje Voorstok 140 40 01,__,__
58 Wessel Veurink 141 41 __,10,__
59 Reind. Reinders Hz. 142 40 01,__,__
  Geertje Joost 143 40 01,__,__
  Hendrikje Reinders 144 41 __,10,__
  Pieter Bosch 145 41 __,10,__
        102,10,__
60 Gerr. Nijman 146 41 __,10,__
  Jan Nijman 147 41 __,10,__
  Seinen Reinders 148 41 __,10,__
  Aaldje Nijman 149 41 __,10,__
  Zwaantje Nijman 150 41 __,10,__
61 Jan Merjenburgh 151 38 02,__,__
  Jennegien Cremer 152 41 __,10,__
62 Jannes Martens 153 41 __,10,__
  Gerr. Martens 154 41 __,10,__
63 Egbert Posdijk 155 41 __,10,__
  Wedu. G. Schonekamp
64 Harmen Schoo 156 41 __,10,__
65 Dirk Baarslag 157 41 __,10,__
66 Everd Kamphuis 158 38 02,__,__
  Wedu. Dk. Stutt 159 38 02,__,__
67 Klaas Reinders Hz. 160 40 01,__,__
  Albert Tangenberg 161 41 __,10,__
68 Johanns. Boerink 162 39 01,10,__
  R.H. Boerink 163 39 01,10,__
  Jannes Boom 164 40 01,__,__
  Geertje Reinders 165 41 __,10,__
69 Johanna Hebers 166 40 01,__,__
  Zwaantje Habers 167 40 01,__,__
70 Engelb. Worms 168 41 __,10,__
  Annegien Worms 169 41 __,10,__
71 Jan Brink 170 41 __,10,__
72 Doms. N. Dijk 171 38 02,__,__
  Elisabet Weerts 172 41 __,10,__
        126,__,__
  De Magistraat bovengenoemd namens alle, J. Merjenburgh.
Gecommitteerden R. Reinders Ez.en E. van der Scheer.

Wij hebben in dezen ons zo veel immer mogelijk gedragen na de bepalingen bij Koninklijk Decreet van den 12 April 1808 vastgesteld; en niet alleen alle Dienstbooden, Werkbooden en Ambachtsgezellen, maar ook alle Zoonen en Dochteren, bij hunne Ouders in woonende, en in plaats van Dienst- of Werkbooden of Ambachtsgezellen gebruikt wordende, mede in dezen gequotiseerd; waardoor de meergegoede in een veel lager Classe gesteld, en dus merklijk in het draagen van deze last verminderd zijn geworden.

Verzoekende wij, dat hier op bij confrontatie van dit Register tegens andere wel mag worden gelet, ten einde in een volgend Jaar aan onze Ingezetenen, hier meestal bestaan uit zeer geringe Ambachtslieden en Daglooners, eenige vermindering mooge worden toegevoegd, of althans geene hoogere Som worde opgelegd.

Ten opzichte der bereekening, na rato der Jaarlijksche verteering der Ingezetenen, hebben wij ons gedragen na de volgende Reegel, en gesteld, de geene die presumtivelijk geene honderd Guldens 's Jaarlijks verteeren

van  100 tot  200
van  200  -   300
van  300  -   400
van 1500 - 2000

Gramsbergen d. 30 Septemb. 1808.


op 10 stuivers

op f.  1,__,__
op f.  1,10,__
op f.  2,__,__
op f. 10,__,__