Patentlijst (verzoek om beroep te mogen uitoefenen)

voor den Jaare 1812 van de Gemeente Hardenbergh gericht aan het Departement der Monden aan den IJssel, Arrondissement Deventer

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers en E. Wolbink
(Gemeentearchief Hardenberg, inventaris 88)

Hardenbergh den 24 Januarij 1812.

De Maire der Gemeente Hardenbergh
aan
den Contrôleur der directe Belastingen in 't Departement der Monden van den IJssel residerende te Zwolle.

Mijn Heer de Contrôleur!
Ingevolge Uwe aanschrijving van de 13 deezer voege hier nevens de bij mij uit de aangaaven der respective Ingezetenen dezer Gemeente geformeerde Patentlijst voor den Jaare 1812: ik hebbe intusschen geene Schoolmeesters op dezelve gebracht, daar zich als van Departemens of 's Rijks weegens besoldigde ambtenaaren beschouwen, terwijl U voorts in consideratie geeve of niet de Entrepreneur of Commissaris van den Postwagen op Zwolle met het halve Patent-regt volstaan kan daar bekennelijk deeze Postwagen slechts ten halverweg /: na de Arendhorst op Zwarte Paard:/ rijdt en aldaar met die van Zwolle aankomende verwisseld.

Overigens diend, dat daar de Bedrijvers slechts voor dat Bedrijf, 't welk aan 't hoogste Patentregt is onderworpen, patent behoeven, dit altoos vooraan hebbe gesteld, doch der bij teffens uit gedrukt kunnen verdere Bedrijven, ten einde die, zonoodig, meede in de Patentakten zouden kunnen worden uitgedrukt.

Eindelijk verzoeke U bij het bepaalen van het Proportioneel patentregt geen agt te slaan op het ingezonden Quohier voor 't Personeel en mobilair, daar slegts op dat der Gebouwen; daar bij het eerste, wilde men in 't Mobilair de Gulden niet met 40 stuivers betaalen, de Huurwaarde aanmerkelijk hebben moeten verhoogen en als 't waare boven het wezentlijke brengen; in deeze Belasting zeer bezwaard zijnde moesten wij daartoe overgaan, wilden wij niet, dat de één boven zijne vermogen betaalde terwijl de andere daarentegen bijna niets fourneerde.

Ik hebbe de eer met de meeste achtinge te verblijven. De Maire voornoemd, Ant. van Riemsdijk.

Naamen der Verzoekers Nummer
van hunne
Huizen of
Locaalen
Bedrijf of Bedrijven welke begeeren uit te oeffenen
Wijk A Stad Hardenbergh    
Hendrik Leussink 98 kleermaaker
Hendrikus Zweers Bzn. 34 kleermaaker
Hendrikus Pot 40 kleermaaker
Hendrik Bruinink 15 kleermaaker
Hendrik Ensink 88 kleermaaker
Jan Hendrik Boerrigter 126 kleermaaker
Lambert Goris 87 kleermaaker
Gerrit Kamphuis 80 kleermaaker
Derk Zweers Bzn. 42 kleermaaker
G. Frijlink 17 kleermaaker en tapper
Gerrit Holtink 40 linnenweever
Hendrikus Lotterman 32 linnenweever
Jan Joosten 47 linnenweever
Michiel Mulder 108 linnenweever
Hendrik van Laar 37 linnenweever
Jan Hendrik Joosten 92 linnenweever
Wolter van der Veen 20 linnenweever
Albert Brand 38 kuiper
Jan Hendrik Zweers JHzn. jr. 64 kuiper en tapper
Hendrik Welleweerd 79 voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Gerrit Nijman 8 voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Herm Amsink 5 voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Harm Thijs van 't Holt 67 voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Berend Harssevord 78 voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Gerrit Jan Zweers 79 schoenmaaker
Jan Hendrik ten Broeke 29 schoenmaaker
Hendrik ten Brinke 51 schoenmaaker
Willem van Eerde 5 schoenmaaker
Gerrit Moeken 80 schoenmaaker
Jan Pot 33 schoenmaaker
Warner Creemer 84 schoenmaaker en koffyschenker
Klaas Olthuis 121 korenkoper
Philip Bromet 60 koopman in lakens en stoffen, beide in 't klein, en vleeshouwer
Jan van der Heide 76 koopman in lakens en stoffen, beide in 't klein, koorenkooper en vettewarier en pont- of schuitevoerder
Hendrika Pruim en Hendrina Pruim en Comp. 65 koopvrouwen in lakens en stoffen, beide in 't klein, in papier, pennen en stroohoeden
Johanna Elisabeth van Riemsdijk 30 koopvrouw in lakens en stoffen, beide in 't klein, en stroohoeden
Joseph de Bruin 54 vleeschhouwer, huidekooper in 't klein en stoffenkramer, slechts een stalletje hebbende
Willem Hendrik Zweers 18 tapper en pont- of schuitevoerder
Evert Tiebert 63 tapper, koopman in vlasch, hennip en werk, in oud ijzer en in oude meubilen
Jennegien van 't Holt, weduwe Antonie Odink 11 tapper
Hermannus van Loo 62 tapper en koperslager
Berend Schutte 143 tapper
Gerrit Jan Snijder 140 tapper
Harm Veenebrugge 130 tapper en voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Hermen ten Broeke 112 metzelaar alleen werkende, slagter voor anderen, doch geen vleeschhouwer
Anna Geertruid Bruins, weduwe Jasper van Munster 53 plankenverkoopersche en gruttersche
Hendrik Geerligs 141 timmerman met knegts werkende
Berend Rombergh 82 timmerman alleen knegts werkende
Derk Zweers JHzn. 43 vleeschhouwer en voerman van karren, rijtuigen en reizigers en slachter voor anderen
Otto Valkman 3 pont- of schuitevoerder
Hendrik Zweers Jzn. 76 pont- of schuitevoerder
Jan Valkman GJzn. 119 pont- of schuitevoerder
Berend Zweers Engbzn. 19 pont- of schuitevoerder
Berend Zweers JHzn. 64 pont- of schuitevoerder
Jan Willem Baarslag 29 pont- of schuitevoerder
Gerrit Willem Santman 16 pont- of schuitevoerder
Hendrik Goris 66 pont- of schuitevoerder
Jan de Wilde 116 pont- of schuitevoerder
Jan Santman Evertzn. 16 pont- of schuitevoerder
Lambert Goris 101 pont- of schuitevoerder
Berend Jan Valkman 59 pont- of schuitevoerder
Frederik Baarslag 122 pont- of schuitevoerder
Willem Middendorp 41 pont- of schuitevoerder
Willem van Loo 127 grof- en hoefsmit
Klaas Duidink 117 grof- en hoefsmit
Engelbarts Zweers 3 koopman in 't groot
Jennegien Hamburgh, huisvrouw van Jan Valkman GJzn. 119 naaister te huis werkende
Frederik Zweers 90 deurwaarder en timmerman, alleen werkende
Jan Hendrik Edelijn 10 deurwaarder en bakker
Berend Veenebrugge Czn. 142 herbergier en vettewarier
Derk Jan Santman 129 herbergier en voerman van karren en rijtuigen en reizigers
Berend Rustenbergh 71 herbergier en voerman van karren en rijtuigen en reizigers
Klaas ter Steeg 58 brood- en koekebakker
Wm Nijman 13 brood- en koekebakker en meelverkoper in 't klein
Gerhardus Ebbertus Sierink 120 broodbakker
Jannes Wandscheer 23 broodbakker en tapper en meelverkoper in 't klein
Evert van Munster 4 bakker, tapper en voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Willem Weitkamp 89 kruidenier in 't klein, vettewarier, koopman in ijzer in 't klein, in vlas, hennip, werk en in aardewerk
Rutger Koeslag 25 kruidenier in 't klein en koopman in kousen, gaaren en lint in 't klein
B. Oeverman 102 kruidenier en koopman in ijzer, beide in 't klein
Jan Harm Zweers Jaspzn. 7 kruidenier in 't klein, plankenverkooper, vettewarier, koopman in honing, wasch, talk, kalk en kooren en steenkooper
Mozes Franke 72 kruidenier in 't klein, stoffekraamer en vleeshouwer
Rutger Santman 14 kruidenier in 't klein, vettewarier, koopman in aardewerk, en talk, wolkooper in 't klein en korenkooper
Jan Huurink 68 kruidenier in 't klein, vettewarier, koopman in talk en klompemaker
Jan Santman Dzn. 56 kruidenier in 't klein, vettewarier, winkeldoende koopman in aardewerk, talk, wolkooper in 't klein en korenkooper
Hendrikus Creemer 84 huisschilder
Ernst Hamelman 103 schoorsteenveeger
Willem Jansen 125 steenkooper, koopman in kalk, metzelaar, alleen werkende, en steenhouwer
Derk Santman Jzn. 128 korenkooper, wolkooper in 't klein, vettewarier, koopman in talk en herbergier
Egbert Meijerink 91 klompemaker en dekker
Hendrik Meijerink 44 klompemaker en dekker
Hendrik Kampferbeek 70 barbier
Jan van Munster 12 commissionair van de postwagen op Zwolle, koopman in 't groot, herbergier en bakker
Gerrit Sierink Azn. 106 koopman in tin en ijzer in 't klein, buskruidverkooper, koperslager en lootgieter
Jan Valkman Gzn. 122 slagter voor anderen, slagter en geen vleeschhouwer
Wijk B Boerschap Brucht    
Jan Hendrik Niesink 13 tapper
Christiaan Lampe 15 houtdraayer
Hendrik Richterink 10 koopman in ruwe wasch
Gerrit Jan Waterink 22 slachter voor anderen, geen vleeschhouwer
Wijk C Boerschap Bergentheim    
Albert Wienholt 13 timmerman, alleen werkende
Marten Snel 4 koorenmolenaar
Wijk D Boerschap Sibculo    
Lambert Kelder 2 tapper
Wijk E Boerschap Diffelen    
Hendrikus Kolkman 2 tapper
Wijk F Boerschap Rheeze    
Hendrik Dunnewind 5 timmerman, alleen werkende
Wijk G Boerschap Heemse    
Hannes Nysink (Nijsink) 21 kruidenier in 't klein
Jan Meuleman 16 kruidenier in 't klein, looyer en schoenmaaker
Hermannus Vinke Jzn. 45 kruidenier in 't klein, vettewarier, koopman in honing en wasch
Hendrik van Bruggen 12 pont- en schuitenvoerder
Jan Olsman 69 timmerman met knegts werkende
Gerrit Blootens 34 timmerman, alleen werkende
Jan Hendrik Willerink (Willering) 6 timmerman met knegts werkende
Pieter Weelderink (Willering) 5 timmerman, alleen werkende
Klaas Woelders 22 korenkooper en herbergier
Israël de Bruin 13 stoffekraamer, slegts een stalletje hebbende
Hendrika de Jong, huisvrouw van Cornelis Brouwers 18 stoffekraamer, slegts een stalletje hebbende
Gerrit ten Brink 19 tapper
Albert Vedelaar 40 tapper en schoenmaker
Hendrikus Dunnink Nijhuis 20 broodbakker
Albert Holleboom 36 koffyschenker en kleermaker
Roelof Bolks 42 koffyschenker in 't klein
Hendrik Lotterman 14 linnenweever
Hendrikus Lotterman 8 linnenweever
Gerrit Breukelman 47 kleermaker
Albert Breukelman 7 kleermaker
H. Bouwhuis 10 korenmolenaar
Marten Bruins 2 wolkooper in 't klein, korenkooper, koopman in honing en wasch, vettewarier en herbergier
Jan Stokhorst 18 steenkoper, koopman in kalk, metzelaar alleen werkende, steenhouwer en houte klokkemaaker
Derk Odink 23 brouwer, koorenkooper, herbergier, voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Jan Odink 23 vheekooper
Egbert Hamhuis 12 klompemaker
Wijk H Boerschap Collendoorn    
Hannes Odink 15 korenkooper
Wijk I Boerschap Lutten    
Albert Nijeboer 10 slager voor anderen, slagter en geen vleeschhouwer
Wijk J Boerschap Baalder    
Egbert Grootens 21 linnenwever
Hendrik Brink 13 linnenwever
Hendrik Rechtuit 26 linnenwever
Derk Jan Nijman 19 linnenwever
Willem Hutten 28 linnenwever
Albert Kampferbeek 35 klompemaker
Willem Rundervoort 8 houtdraayer
Engbert Reints 10 timmerman, alleen werkende
Egbert Geugjes 4 timmerman, alleen werkende
Willem Timmer 14 timmerman, alleen werkende
Hendrik Koning 20 roskammer en paardetuischer
Aldus geformeerd bij ons maire en adjoint der gemeente Hardenbergh, op den 22 en 23 january 1812. De maire Ant. van Riemsdijk.
De adjoint Jan Santman Rzn.