Hoofdelijke omslag, belastingplichtigen anno 1816 (aangevuld met 1817)

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers

Opmerkingen: Enkele leestekens zijn weggelaten. Zo werd de letter u geschreven als ú, b.v. Sibcúlo, Brúcht. De lettergreep die begon met een klinker kreeg een trema, b.v. Achterësch, Nijëboer. De lijsten van 1816 en 1817 zijn gecombineerd weergegeven, de wijzigen ten opzichte van de lijst van 1816 staan in het rood vermeld. In 1817 wordt niet meer gerekend met guldens, stuivers en penningen maar in guldens en centen.

~*~*~

Hoofdelijken-Omslag over de Ingezetenen der Gemeente Hardenbergh, tot vinding eener Somma van f. 850~0~0, waarvan de Heffing is toegestaan bij Besluit van Hun Ed. Groot Achtbaare de Heeren Gedeputeerde Staaten der Provincie Overijssel van den 7den Meij des voorigen Jaars 2e Divisie, N. 4, Comptabiliteit der Gemeenten, Specteerende den Staat van Begrooting in Ontvangst en Uitgaaf derzelve Gemeente over 1816.

Order
Nummer
Naamen & Voornaamen
der Contribuabelen
Woonplaats No.
van het
Woonhuis
mijn opmerkingen
1e Klasse van f. 0~4~8 per Hoofd er gaan 16 penningen in een stuiver, dus 4½ stuiver
1 Achteresch /: Gerrit :/ Brucht 15  
2 Achterveld /: Prins /: G.J. :/ Rheezerveen 0 Hendrik Jan
3 Blootens /: Gerrit :/ Heemse    
4 Braakman /: Jan Hendk :/ Diffelen 17  
5 Braakman /: Rutger :/ Heemse 4  
6 Bril /: Egbert :/ Heemse 0  
7 Brink /: Wede Albert :/ Baalder 13  
8 Buitendijk /: Derk :/ Heemse 31  
9 Broeke /: Egbt Jan ten :/ Hardenbergh    
10 Doggers /: Gerrit :/ Sibculo 5  
11 Dunnewind /: Hk :/ Rheeze 5  
12 Esschendal /: Albert :/ Baalder 39  
13 Goorhuis /: Albert :/ Baalder 9  
14 Grooters /: Egbert :/ Baalder 21  
15 Hambergh /: Egbert :/ Baalder    
16 Harssevoort /: Evert :/ Baalder 10  
17 Hilberink /: Albert :/ Diffelen 6  
18 Holtman /: Wm. :/ Brucht 1  
19 Holtman /: Jan :/ Hardenbergh 2  
20 Hulsebosch /: Hendk :/ Brucht 15  
21 Hutten Jr. /: Willem :/ Baalder 0  
22 Kolkman /: Lambt :/ Heemse 22  
23 Kosters /: Gerrit :/ Hardenbergh 22  
24 Kosters /: Peter Ekkel :/   94  
25 Lotterman /: Hendrikus :/ Heemse 8  
26 Möllen /: Marten :/ Sibculo 7 Mollen / Meulen
27 Nijmeijer /: Gerrit Albertsz. :/ Rheezerveen 0  
28 Nijsink /: Berend :/ Brucht 14  
29 Jan Hendrik Nijsink   0 1817: nieuw
29 Olsman /: Jan Hendrik :/ Rheeze 0  
30 Postdijk /: Everdina, Wede A. v.d. Heide :/ Hardenbergh 73  
31 Egbert Plaggenmarsch Sibculo 9 1817: nieuw
31 Soepenbergh /: Hendks :/ Sibculo 9 1817: verdwenen
32 Spijkerman /: Gerrit :/ Baalder 16  
34 Jan Hendk Stegeman Hardenbergh   1817: nieuw
33 Stroeve /: Lucas :/ Baalder 3  
34 Torijn /: Dominicus :/ Hardenbergh 114  
35 Tijman /: Jurriën :/   22  
36 Valkman G.Z. /: Jan :/   69  
37 Veltman /: Herm :/ Baalder 17  
38 Veurink /: Gerhardus :/ Rheeze 22  
39 Visscher /: Berend :/ Heemse 32  
40 Vlierman /: D.J. :/ Hardenbergh 50  
41 Westenbergh /: Gerrit :/ Rheeze 4  
42 Woelders /: Jan Willem :/ Hardenbergh 75  
43 Wijnholt /: Albert :/ Bergentheim 13  
44 IJzebrink /: G.J. :/ Heemse 29  
  Totaal Som f. 9~18~0 44 x 4½ stuivers = 198 stuivers = 9 gl. en 18 stuivers
  Recapitulatie 44 Contribuabelen van f. 0~4~8 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 9~18~0
  1817: 46 contribuabelen à 0,36½ = f. 16,79  
2e Klasse van f. 0~9~0 per Hoofd 9 stuivers
1 Bakhuis /: Jannes :/ Sibculo 6  
2 Beerse /: Gerrit van :/ Rheeze 2  
3 Bekman /: Gerrit :/   23  
4 Boerman /: Gerrit :/ Diffelen 16  
5 Bollemaat /: Herm :/   19  
6 Brandt /: Albert :/ Hardenbergh 38  
7 Brinke /: Gerrit ten :/ Heemse 19  
8 Brink /: Luggert :/ Bergentheim 10  
9 Bruggen /: Wede Jan van :/ Heemse 12  
10 Bruin /: Joseph de :/ Hardenbergh 36  
11 Bruinink /: Hendrik :/   5  
12 Ensink /: Hendrik :/   78  
13 Ensink /: Jan :/   93  
14 Fokkert /: Lambert :/   31  
15 Geugjes /: Albert :/ Baalder 30  
16 Gogh /: Derk :/ Collendoorn 62  
17 Grendelman /: Gerrit :/ Bergentheim 21  
18 Hambergh /: Hendk :/ Hardenbergh 85  
19 Hamhuis /: Derk Jan :/ Collendoorn 7  
20 Höltink /: Egbert :/ Baalder 4 Holtink / Hultink
21 Höltink /: Jan :/   7 Holtink / Hultink
22 Hutten /: Gerrit :/ Bergentheim 5  
23 Korterink /: Jenn. Wede Kampferbeek :/ Hardenbergh 3  
24 Kragt /: Hendks. :/ Rheeze 9  
25 Kreemer /: Roelof :/ Hardenbergh 45  
26 Laar /: Gerhardus van :/   106  
27 Likkel /: Albert :/ Heemse 25  
28 Lippinkhoff /: Jan Hm. :/ Hardenbergh 0  
29 Loo /: Jannes van :/   62  
30 Marsch /: Hendrikvan den :/ Rheeze 7  
31 Middag /: Gerrit :/ Sibculo 10  
32 Moeken /: Gerrit :/ Hardenbergh 80  
33 Nijeboer /: Derk :/ Sibculo 11  
34 Nijenhuis /: Teunis :/ Rheeze 3  
35 Noodveld /: Marten :/ Bergentheim 7  
36 Nijkamp /: Willem :/   2  
37 Olsman /: Gerrit Jan :/ Heemse 55  
38 Overweg /: Gerrit Jan :/ Rheeze 7  
39 Plaggenmarsch /: Jan :/ Sibculo   1817: nieuw
39 Reerink /: Gerrit :/ Hardenbergh 137 1817: no. 135
40 Reints /: de Wede Engbt :/ Baalder 10  
41 Reints /: Lucas :/   5  
42 Rombergh /: Berend :/ Hardenbergh 82  
43 Rundervoort /: Willem :/ Baalder 8  
44 Santman /: Roelof :/   32  
45 Schutte /: Roelof :/ Rheezerveen   1817: no. 30
46 Schuur /: Jan Adam van der :/ Rheeze 8  
47 Stegeman /: Albert :/ Lutten 5  
48 Stegeman /: Wolter :/ Heemse 39  
49 Stoevebeld /: Koendert :/ Collendoorn   1817: no. 17
50 Timmer /: Albert :/ Lutten 1  
51 Toeslag /: Gerrit :/ Baalder 11  
52 Valkman /: Bd Jan :/ Hardenbergh 59  
53 Valkman J.Z. /: Otte :/   107  
54 Veen /: Wolter van der :/   20  
55 Veenebrugge /: Berend :/   55  
56 Veldhuis /: Arend :/ Collendoorn 6  
57 Voorthuis /: Jan :/ Brucht 2  
58 Waterink /: Teunis :/   3  
59 Winkelman /: Jan :/ Bergentheim 19  
Totaale Som f. 26~11~0 59 x 9 stuivers = 531 stuivers : 20 = f. 26,55
Recapitulatie 59 Contribuabelen van f. 0~9~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 26~11~0
  1817: 60 contribuabelen à 0,89 = f. 53,40  
3e Klasse van f. 0~13~8 per Hoofd 13 stuivers en 8 penningen
1 Blekkenhorst /: Jan :/ Brucht 8  
2 Boerrigter /: Jan :/ Hardenbergh 104  
3 Brandt /: Jan :/   39  
4 Bril /: Derk :/ Collendoorn 4  
5 Brinke /: Jan ten :/ Baalder 12  
6 Brink /: Gerrit :/ Lutten 13  
7 Broeke /: Herm ten :/ Hardenbergh 112  
8 Broekgeerts /: Egbert :/ Radewijk 4  
9 Brökelman /: Gerrit :/ Heemse 30 Brokelman :/ Breukelman
10 Dageraad /: Lucas :/ Lutten 4  
11 Doezeman /: Gerrit :/ Rheeze 20  
12 Dorgelo /: Herm Jan :/ Heemse 52 Harm Jan
13 Hamhuis /: Engbert :/   42  
14 Hamhuis /: Gerrit :/   66  
15 Hekman /: Asse :/ Brucht 9  
16 Hekman /: Hendrik :/ Diffelen 9  
17 Huisjen /: Albert :/ Baalder   1817: nieuw
17 Hulsebosch /: Gerrit Jan :/ Brucht 7  
18 Jagers /: Hendrikus :/ Heemse 59  
19 Kamp /: Gerrit van den :/ Rheezerveen   1817: no. 34
20 Kamphuis /: Gerrit :/ Hardenbergh 80  
21 Kelder /: Herm :/ Baalder 1  
22 Klinge /: Egbert :/ Radewijk 6  
23 Klinge /: Jan :/ Baalder 36  
25 Koerts Hardenbergh 130 1817: nieuw
24 Kolkman /: Hendks :/ Diffelen 2  
27 Koning /: Hr :/ Baalder   1817: nieuw
25 Kreemer /: Albert Roelofsz. :/ Heemse   1817: no. 69
29 Laar /: Hendrik van t :/ Radewijk   1817: nieuw
26 Laar /: Hendrik van :/ Hardenbergh   1817: no. 112
27 Loo /: Jan Hendrik van :/   105  
28 Meulenkamp /: Hendrik :/ Bergentheim 19  
29 Monnikenmeijer /: Bd :/ Hardenbergh 133  
30 Nijzink /: Jan Hendk :/ Brucht 10 Nijsink
31 Noodveld /: Jan :/ Bergentheim 7  
32 Nijeboer /: Hendrik :/ Lutten 10  
33 Olsman /: Jan :/ Collendoorn 14  
38 Olsman /: Teunis :/ Baalder   1817: nieuw
34 Oosterhoff /: Gerrit :/ Hardenbergh 83  
35 Pauli /: C :/ Heemse 0  
36 Pullen /: Jan Hendk :/     1817: no. 68
37 Reinders /: Derk :/ Hardenbergh 35  
38 Reinink /: Jan :/ Baalder   1817: no. 24
39 Riemsdijk /: Jac. van :/ Hardenbergh 30  
40 Santman /: G.W. :/   16  
41 Schuurman /: Jannes :/ Heemse 43  
42 Slotman /: Roelof :/   15  
43 Stegeman /: Jan :/ Brucht   1817: no. 5
44 Timmerjans /: Geesjen Wede Uelderink :/   2  
45 Timmerman /: Albert :/ Diffelen 7  
46 Tijman /: Jacobus :/ Hardenbergh 95  
47 Veldman /: Derk :/ Diffelen 20  
48 Veldsink /: Jan :/ Heemse 39  
49 Veltink /: Jan Hendk :/   0  
50 Veurink /: Wede Herm :/   62 1817: Wede Hk
51 Vinke /: Egbert :/   14  
52 Weelink /: Jan :/ Rheeze 23  
53 Wijlen /: Js ter :/ Hardenbergh 99  
54 Zweers D.Z. /: Berend :/   4  
55 Zweers /: Jenneg. Wede Hk Santman :/   9  
    Totaale Som f. 37~2~8 55 x 13½ st.= 742½ st. : 20 = f. 37,15
  Recapitulatie 55 Contribuabelen à f. 0~13~8 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 37~2~8
  1817: 60 contribuabelen à 1,03 = f. 61,80  
4e Klasse van f. 0~18~0 per Hoofd 18 stuivers = 90 centen = 288 penningen
1 Amsink /: Fredk :/ Brucht 16  
2 Ballast /: Klaas :/ Collendoorn 8  
3 Bokking /: Herm :/ Brucht 4  
4 Bouwhuis /: Lucas :/ Sibculo 3  
5 Brinke /: Gt ten :/ Hardenbergh 81  
6 Brinkjans /: Willem :/ Baalder 23  
7 Broeke /: Egbt ten :/ Hardenbergh 112  
8 Bruin /: Israel & Raphael de :/ Heemse 17  
9 Dieters /: Klaas :/ Brucht 23  
10 Edelijn /: Jan Hendk :/ Hardenbergh 10  
11 Ekkelenkamp /: Jan Hendk :/   134  
12 Faassen /: Engb. Rutger van :/ Collendoorn 10  
13 Geerlings /: Hendk :/ Hardenbergh 38  
14 Geertman /: Geerts, Wede Welleweerd :/ Brucht 11  
15 Geertman /: Gerrit :/ Lutten 3  
16 Gerrits /: Gezina :/ Heemse 36  
17 Goris Hmsz /: Lambt :/ Hardenbergh 101  
18 Hakkers /: Jan :/ Heemse 67  
19 Hamelman /: Ernst :/ Hardenbergh 103  
20 Hendriks /: Lammegien, Wede Reinink :/ Lutten 8  
21 Hilberink /: Jan :/ Diffelen 14  
22 Hoffsink /: Jan :/ Heemse   1817: no. 38
23 Hölter /: Hendk :/ Radewijk 3 Holter / Hulter
24 Huisjes /: Albert :/ Baalder 35  
25 Jansen /: Aaltjen Wede Lenters :/ Heemse 63  
26 Koerts /: Berend :/ Rheeze 14  
27 Koerts /: Jan Hendrik :/ Heemse 30  
28 Kok /: Herm :/ Diffelen 11  
29 Korterink /: Jan :/ Collendoorn 7  
30 Kromhoff /: Jan :/ Heemse 57  
31 Lampe /: Christiaan :/ Brucht 15 1817: no. 5
32 Lotterman /: Hendrik :/ Heemse    
33 Maat /: B. ter :/ Hardenbergh 16 1817: verdwenen
34 Meuleman Jr. /: Berend :/ Heemse 16 1817: verdwenen
35 Meijer /: Berend :/ Lutten 1  
33 Meijerink E.Z. /: Hendrik :/ Hardenbergh   1817: nieuw
36 Meijerink /: Herm :/ Brucht 19  
37 Niezink /: Hk :/   12  
38 Nijeboer /: Abert :/ Lutten 7  
39 Nijkamp /: Herm :/ Sibculo 2  
40 Olsman /: Hk :/ Hardenbergh 54  
41 Poll /: Jan van den :/ Collendoorn 1  
42 Pot /: Hendrikus :/ Hardenberg 40  
43 Raatmink /: de Wede :/ Sibculo 4  
44 Reinders /: Hk :/ Bergentheim 4  
45 Santman E.Z. /: Jan :/ Hardenbergh 16  
45 Schotkamp Sibculo 4 1817: nieuw
46 Slotman /: G :/ Rheeze 33  
47 Schutte /: Hk :/ Hardenbergh 110  
48 Spijker /: Egbert :/ Bergentheim    
49 Stoeten /: Jannes :/ Rheeze 16  
50 Swam /: Willem :/ Hardenbergh 124  
51 Takman /: Hendrik :/ Radewijk 2  
52 Wielen /: Herm ter :/ Hardenbergh 100  
53 Zweers B.Z. /: Hendks :/   34  
    Totaale Som f. 47~14~0  
  Recapitulatie 53 Contribuabelen van f. 0~18~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 47~14~0
  1817: 53 contribuabelen à 1,37 = f. 72,61  
5e Klasse van f. 1~4~0 per Hoofd  
1 Blaauwkamp /: S :/ Baalder 37  
2 Boers /: Js :/ Sibculo 12  
3 Bosman /: Hk :/ Radewijk   1817: no. 7
4 Bouwhuis /: Jan :/ Heemse 27  
5 Bruins /: Jan :/   2 1817: verdwenen
6 Eerde /: Wm van :/ Hardenbergh 28  
6 Frantzen /: A :/   91 1817: nieuw
7 Goris /: Evert :/   87  
8 Hamhuis /: Hk :/ Collendoorn 18  
9 Hekman /: Jan :/ Sibculo 8  
10 Heidink /: G. Wede Willering :/ Heemse 6  
11 Holleboom /: Albert :/   36  
12 Jansen /: G. Wede Hesseling :/   47 Hesselink
13 Kampman /: Hendk Jan :/ Rheeze    
14 Koning /: Jan :/ Bergentheim 9  
15 Kreemer /: Gerrit :/ Hardenbergh 45  
16 Lenters /: Derk :/ Heemse 28  
17 Loo /: de Wede Hs van :/ Hardenbergh 62  
18 Meijerink /: Hendk Jan :/ Baalder 0  
19 Meijerink /: Jan Hendk :/ Brucht   1817: no. 21
20 Middendorp /: Willem :/ Hardenbergh 41  
21 Odink /: Mens Lambt. :/   78  
22 Otten /: Gerrit :/ Heemse 24  
23 Poll /: Gt. van den :/ Diffelen 1  
24 Rechteren, Wede Meuleman /: C. van :/ Heemse 16  
25 Reine Sibculo 1817: nieuw
25 Schepers /: Albert :/ Brucht 6  
26 Schrotenboer /: Hendks :/ Heemse 66  
27 Schutte /: Marten :/ Diffelen 8  
28 Slot /: Jan :/ Bergentheim 12  
29 Snijders /: Hk :/ Baalder 34  
30 Tassink /: Roelof :/ Collendoorn 17  
31 Toeslag /: Gerrit :/ Heemse 26  
32 Vedelaar /: de Wede A :/   40  
33 Velde /: Albt. van der :/ Hardenbergh 69  
34 Veurink /: H. Wede Dorgelo :/ Heemse 52  
35 Waterink /: D.J. :/   49  
36 Welleweerd Wede Js v.d. Heide /: Judith :/ Hardenbergh 15  
37 Willering /: Peter :/ Heemse 5  
38 Wilps /: Hannes :/ Lutten   1817: no. 7
39 Woelders /: Klaas :/ Heemse 22  
Totaale Som f. 46~16~0  
Recapitulatie 39 Contribuabelen van f. 1~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 46~16~0
  1817: 40 contribuabelen à 1,80 = f. 72,00  
6e Klasse van f. 1~10~0 per Hoofd  
1 Boerrigter /: Wm. :/ Hardenbergh 126  
2 Dries /: de Wede Egbt. :/   114  
3 Dijk /: Jan :/ Heemse 1  
4 Frank /: Mozes :/ Hardenbergh 72  
5 Frijling /: Gerrit :/   17  
6 Harssevoort, Wede Everts /: Everdina :/   116  
7 Joosten /: Jan Hendrik :/   92  
8 Kampman /: Hendk :/ Heemse 55  
9 Korterink, Wede Kampferbeek /: A :/ Hardenbergh 69  
10 Lotterman /: Hendks :/   32  
11 Niezink /: Hannes :/ Heemse 21  
12 Oldemeijer /: Jan :/ Rheeze 12  
13 Pot /: Jan :/ Hardenbergh 33  
14 Raaben /: Gerrit :/ Brucht 15  
15 Reinbott Heemse 20 1817: nieuw
15 Schutte /: Derk :/ Hardenbergh 142  
16 Smit /: Gerrit :/   45  
17 Snijders /: Albert :/   140  
18 Snijders, Wede Leussink /: Janna :/   98  
19 Stegeman /: Thijes :/ Brucht 18  
21 Teunebroek Venebrugge   1817: nieuw
22 Teijlingen /: J.J. van :/ Venebrugge   1817: nieuw
20 Valkman G.J.Z. /: Jan :/ Hardenbergh 122  
21 Velde /: Evert van der :/   131  
25 Volkerink /: Hannes :/ Lutten   1817: nieuw
26 Weenink /: H :/ Heemse   1817: nieuw
22 Welleweerd /: Hendrik :/ Hardenbergh 79  
23 Wilde /: Jan de :/   116  
29 IJverson /: J :/   11 1817: nieuw
30 Zink /: J :/   4 1817: nieuw
24 Zweers E.Z. /: Berend :/   19  
25 Zweers J.H.Z. /: Derk :/   43  
26 Zweers J.H.Z. Sr /: J.Hk :/   64  
27 Zweers /: Wm.Hendk :/   18  
Totaale Som f. 40~10~0  
 Recapitulatie 27 Contribuabelen van f. 1~10~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 40~10~0
  1817: 34 contribuabelen à 2,25 = f. 76,50  
7e Klasse van f. 1~16~0 per Hoofd  
1 Baarslag /: Jan Wm. :/ Hardenbergh   1817: no. 29
2 Beekhuis /: de Wede Jan :/   46 1817: verdwenen
3 Beltman /: Jan Hendrik :/ Rheeze 19 1817: verdwenen
4 Bolks /: Roelof :/ Bergentheim 8  
4 Bosch /: L :/ Hardenbergh 46 1817: nieuw
5 Bosch /: Jan :/ Lutten 14 1817: verdwenen
6 Bouwhuis /: Derk Jan :/     1817: no. 16
7 Bouwhuis /: Hendrik :/ Heemse 10  
8 Breeman /: Jan Hendrik :/   46  
8 Eijmeren /: M.H.A. van :/   18 1817: nieuw
9 Goris Hermsz /: Hendrik :/ Hardenbergh 66  
10 Faassen /: Gerrit van :/ Collendoorn 13  
11 Hoffsink, Wede Bieleveld /: Zwaantjen :/ Hardenbergh 118  
12 Kampferbeek /: Albert :/ Baalder 0  
13 Kamphuis /: Hendrik :/ Collendoorn 14  
14 Kelder /: Gerrit :/ Baalder 6  
15 Kromhof /: Albert :/ Heemse 53  
16 Maarlink /: Albert :/ Hardenbergh 132  
17 Nijman /: Hendrik :/ Baalder 19  
18 Nijman /: Willem :/ Hardenbergh 13  
19 Nijhuis /: Jan :/ Heemse 20  
20 Odink /: Jan Hendk :/ Collendoorn   1817: no. 11
21 Raaben, Wede Meijerink /: Jenne. :/ Bergentheim 1  
22 Santman /: Lephert :/ Hardenbergh 125  
23 Schrotenboer /: Gerrit Jan :/ Heemse 65  
24 Schutte /: Berend :/ Hardenbergh 142 Venebrugge
25 Sierink /: Johannes :/ Hardenbergh 26  
26 Smits Jr. /: P :/ Heemse 16 1817: nieuw
27 Sonneveld /: G :/ Hardenbergh 13 1817: nieuw
26 Steeg /: Klaas ter :/   58  
27 Veltman /: Hendrik :/ Radewijk 4  
28 Veen /: Bd. van der :/ Bergentheim 6  
29 Wandscheer /: Jan :/ Hardenbergh 23  
30 Warnders /: Willem :/ Collendoorn 12  
31 Weelink /: Derk :/ Rheeze 27  
32 Weenink /: Willem Hendk :/ Hardenbergh 119 1817: verdwenen
33 Wilpshaar /: Willem :/   37  
34 Wijchmink /: Hk Lambertsz :/ Bergentheim 21  
Totaale Som f. 61~4~0  
Recapitulatie 34 Contribuabelen van f. 1~16~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 61~4~0
  1817: 35 contribuabelen à 2,70 = f. 94,50  
8e Klasse van f. 2~8~8 per Hoofd  
1 Amsink /: Herm :/ Hardenbergh 5  
2 Baarslag /: Frederik :/   122  
3 Blankvoort /: Albert :/ Baalder 18  
4 Bolks /: Seine :/ Heemse 48  
5 Bouwhuis /: Evert :/   58  
6 Brandt /: Gerrit :/   33  
7 Brinke /: Hendrik ten :/ Hardenbergh 51  
8 Broeke /: Jan Hendrik ten :/   27  
9 Bromet /: Philip :/   60  
10 Creemer /: Hendks :/   84  
11 Creemer /: Derk Jan :/   84  
12 Engberts, Wede Siepelenkamp /: Anneg :/ Baalder 34  
13 Hanekamp /: Jan :/ Radewijk 10  
14 Heersmink /: Hannes :/ Rheeze 25  
15 Holt /: H.T. van t :/ Hardenbergh 67  
16 Hutten, Wede van Lingen /: Z :/ Baalder 28  
17 Jansen /: Wm. :/ Hardenbergh 125  
18 Joosten /: Jan :/   47  
19 Koerts B.Z. /: Jan :/ Rheeze 7  
20 Koeslag /: Rutger :/ Hardenbergh 25  
21 Koning /: Herm :/ Baalder 20  
22 Meijerink /: Hendrik :/ Hardenbergh 42  
23 Nijman /: Mannes :/ Bergentheim 11  
24 Nijmeijer /: Albert :/ Diffelen 5  
25 Poes /: de Wede Klaas :/ Lutten 2  
26 Queijzen H.Z. /: Hendk :/ Heemse 16 1817: verdwenen
27 Ruiter /: Fkde :/ Hardenbergh 111  
28 Scholtemeijer /: Hk :/ Diffelen 10  
29 Snijders /: Gerrit Jan :/ Hardenbergh 140  
30 Stoeten /: Jan :/ Rheeze 29  
31 Truin /: Jan Hendk :/ Hardenbergh 113  
32 Tiebert /: Evert :/   63  
33 Veldsink /: Lubbs :/ Heemse 54  
34 Warmink /: Jan :/ Rheeze 18  
35 Weelink /: Egbert :/   21  
36 Weevers /: Jan :/ Baalder   1817: no. 32
37 Wunnink, Wede Wijchmink /: E :/ Bergentheim 20  
38 Zweers B.Z. /: Derk :/ Hardenbergh   1817: no. 42
39 Zweers J.Z. /: Hendk :/   76  
  Totaale Som f. 93~12~0  
Recapitulatie 39 Contribuabelen van f. 2~8~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 93~12~0
  1817: 38 contribuabelen à 3,62 = f. 137,56  
9e Klasse van f. 3~4~8 per Hoofd  
1 Bouwhuis /: Arend :/ Bergentheim 15  
2 Broekgeerts/: Jan :/ Radewijk 4  
3 Broekroelofs /: Egbert :/   5  
4 Bruins /: Jan :/ Heemse 2 1817: nieuw
4 Doezeman /: Egbt. :/ Collendoorn 9  
5 Duidink /: Klaas :/ Hardenbergh   1817: no. 117
6 Eschhuis /: Mannes :/ Diffelen 3  
7 Hannink /: Gerrit :/ Brucht 20  
8 Harssevoort /: Berend :/ Hardenbergh 79  
9 Heide /: Jan van der :/   11  
10 Hulzebosch /: Hendrik Jan :/ Rheeze 15  
11 Huurink /: Jan :/ Hardenbergh 68  
12 Jentingen /: Derk Jan :/ Brucht 21  
13 Jonkhans /: Reinder :/ Diffelen 4  
14 Lenneps /: Jan :/ Collendoorn 16  
15 Mas /: de Erven :/ Radewijk 3 1817: no. 9
16 Munster /: Evert van :/ Hardenbergh 4  
17 Oeverman /: Berend :/   102  
18 Olthuis /: Klaas :/   121  
20 Oort /: M. van :/ Venebrugge   1817: nieuw
21 Oosterhoudt /: A.A. van :/ Hardenbergh   1817: nieuw
19 Riemsdijk /: Joh. Elisabeth van :/   30  
20 Santman /: Antoni :/   57  
21 Santman D.Z. /: Jan :/   56  
22 Scholten, Wede H. Veurink /: Hill :/ Rheeze 14  
23 Scholten /: Jannes :/   13
24 Sierink /: Arend :/ Hardenbergh 106  
25 Slotman /: Fennegien :/ Baalder 27  
26 Snel /: Marten :/ Bergentheim 25  
27 Snijders /: Jan :/ Radewijk 1  
28 Stokhorst /: Jan :/ Heemse 18  
29 Timmerman /: Herm :/ Rheeze 16  
30 Ulenkamp /: Lambt. :/ Diffelen 18  
31 Veenebrugge /: Herm :/ Hardenbergh   1817: no. 130
32 Veltink /: Lephert :/ Collendoorn 3  
33 Vrijling /: Jan :/ Diffelen 15  
34 Waaijman /: Asse :/ Lutten 6  
35 Wilpshaar /: Albertus :/ Bergentheim   1817: no. 22
36 Wijchmink /: Jannes :/   18  
37 IJmhoff /: Lubbert :/ Radewijk 8  
  Totaale Som f. 118~8~0  
Recapitulatie 37 Contribuabelen van f. 3~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 118~8~0
  1817: 40 contribuabelen à 4,82 = f. 192,80  
10e Klasse van f. 4~4~0 per Hoofd  
1 Bruins, Wede Jasper van Munster /: A.G :/ Hardenbergh 53
2 Bruins, Wede F. van Munster /: H :/   12  
3 Hakkers /: Herm :/ Baalder 22  
4 Heuver /: Hannes :/ Diffelen 12  
5 Loo /: Willem van :/ Hardenbergh 127  
6 Nijeboer /: Asse :/ Lutten 10  
7 Nijhuis /: Berend :/ Diffelen 13  
8 Odink /: Jan :/ Collendoorn 15  
9 Oldewaterink, Wede Richterink /: G :/ Brucht 9  
10 Oldewaterink /: Gt. Jan :/   27  
11 Vasse /: Roelof :/ Hardenbergh 61  
12 Vinke J.Z. /: Herms :/ Heemse 45  
13 Waterink /: de Wede Albert :/ Bergentheim 17  
14 Zweers Jaspz /: J. Harm :/ Hardenbergh 7  
  Totaale Som f. 58~16~0  
Recapitulatie 14 Contribuabelen van f. 4~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 58~16~0
  1817: 14 contribuabelen à 6,32 = f. 88,48  
11e Klasse van f. 5~4~0 per Hoofd  
1 Hesselink /: Jan :/ Bergentheim 22  
2 Odink /: de Wede Derk :/ Heemse 23  
3 Santman /: Derk Jan :/ Hardenbergh 128  
4 Warnderink /: Egbert :/ Collendoorn 2  
5 Waterink /: Hannes :/ Brucht 3  
6 Waterink, Wede Scholten /: Lubbegien :/ Rheeze 15  
7 Westerman /: Hendrik :/ Lutten 15  
8 Wolbink /: Albert :/   9  
Totaale Som f. 41~12~0  
Recapitulatie 8 Contribuabelen van f. 5~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 41~12~0
  1817: 8 contribuabelen à 7,82= f. 62,56  
12e Klasse van f. 6~16~0 per Hoofd  
1 Hoffsink /: Gerrit :/ Hardenbergh 120 Hoffzink
2 Mollink /: de Erven :/ Bergentheim 8  
3 Munster, Wede Bruins /: Maria van :/ Heemse 2  
4 Nahuis /: Jacob van :/   23 1817: verdwenen
5 Poorten, Wede Krop/: J.D. ter :/   17  
6 Pruim /: Gerrit Jan :/ Hardenbergh 65  
7 Santman J.Z. /: Derk :/   127  
8 Schottink /: Jan :/ Bergentheim 3  
9 Voss /: Jetzo van :/ Hardenbergh 49  
10 Weitkamp /: Jan Willem :/   89  
11 Zweers /: Engelbers :/   13 1817: no. 3
Totaale Som f. 74~16~0  
Recapitulatie 11 Contribuabelen van f. 6~16~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 74~16~0
  1817: 10 contribuabelen à 10,22 = f. 102,20  
13e Klasse van f. 9~4~0 per Hoofd  
1 Langen /: R. van :/ Hardenbergh 24  
2 Nijman /: de Wede Gerrit :/   9  
3 Rustenbergh /: Berend :/   70  
4 Santman /: de Wede Rutger :/   14  
5 Stoeten /: Lubbert :/ Rheeze 28  
6 Veenebrugge /: Karel :/ Veenebrugge 142  
Totaale Som f. 55~4~0  
Recapitulatie 6 Contribuabelen van f. 9~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 55~4~0
  1817: 6 contribuabelen à 13,82 = f. 82,92  
14e Klasse van f. 11~12~0 per Hoofd  
1 Hoenderken /: L :/ Hardenbergh 6  
2 Stolte, Wede J. van Riemsdijk /: C :/   124  
3 Riemsdijk /: Antoni van :/   124  
Totaale Som f. 34~16~0  
Recapitulatie 3 Contribuabelen van f. 11~12~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 34~16~0
  1817: 3 contribuabelen à 17,42 = f. 52,26  
15e Klasse van f. 14~8~0 per Hoofd  
1 Poll /: A.A. van der :/ Hardenbergh 0 1817: verdwenen
2 Poorten /: H.H. ter :/ Brucht 7  
3 Pruim /: J.G. :/ Hardenbergh 86  
4 Wineke /: H :/ Heemse 51  
Totaale Som f. 57~12~0  
Recapitulatie 4 Contribuabelen van f. 14~8~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 57~12~0
  1817: 3 contribuabelen à 21,62 = f. 64,86  
16e Klasse van f. 21~8~8 per Hoofd  
1 Rechteren /: C.L. Graaf van :/ Heemse   1817: f. 32,74
17e Klasse van f. 24~0~0 per Hoofd  
1 Foreest van Heemse /: Jacob van :/ Heemse 56 1817: f. 36,02
Generaale Recapitulatie
1e klasse van 44 contribuabelen f. 0~4~8 per hoofd maakt f.  9~18~0  
2e 59  0~ 9~0  26~11~0  
3e 55  0~13~8  37~ 2~8  
4e 53  0~18~0  47~14~0  
5e 39  1~ 4~0  46~16~0  
6e 27  1~10~0  40~10~0  
7e 34  1~16~0  61~ 4~0  
8e 39  2~ 8~0  93~12~0  
9e 37  3~ 4~0 118~ 8~0  
10e 14  4~ 4~0  50~16~0  
11e 8  5~ 4~0  41~12~0  
12e 11  6~16~0  74~16~0  
13e 6  9~ 4~0  55~ 4~0  
14e 3 11~12~0  34~16~0  
15e 4 14~ 8~0  57~12~0  
16e 1 21~ 8~8  21~ 8~8  
17e 1 24~ 0~0  24~ 0~0  
te zaamen 425 Contribuabelen betaalende de Somma van f. 850~0~0  
  1817: 452 personen betalende f. 1300,00    

Aldus sub duplo gearresteerd bij den Raad der Gemeente Hardenbergh op heeden den 6 Maij 1817.

[Handtekeningen van :] R. van Langen, L. Hoenderken, J. Santman Dzn., J. Odink, M. Snel, G.J. Oldewaterink en H. Heersmink.

Goedgekeurd en executoir verklaard door ons Gouverneur der provincie Overijssel, Zwolle den 28 mei 1817, B.H. Bentinck. (Ter ordonnantie derzelven: W.S. van der Gronden)