Sibculo Kloosterarchief

1370-08-06

1370. Dingsdag na Petri ad vincula. Sibculo.
Robbrecht van Vijernenborg, Schulte van Zalland, doet kond, dat Alfer van der Schuren, voor hem en gerigtslieden heeft erkend, aan Ludeken ten Busche en erfgenamen verkocht te hebben de grove en smalle tienden ten Voerwerke, in het kerspel en Marke te Niensteden, alsmede de grove en smalle tienden over Reijning, in het kerspel en de marke tot Hemis en daarvan vertichnis, opdragt en belofte van garantie heeft gedaan.

Cijse van der Schueren, verklaart dat zijn broeder Alfer van der Schueren hem heeft afgestaande tienden ten Voerwerck, grof en smal in het kerspel en de markte te Nijensteden, en de tienden over Reijning in het kerspel en de marke te Hemis, en dat hij, Cijse, met die tienden heeft beleend Ludeke ten Bussche, te houden naar Utrechtsch leenrecht, en bij elk versterf te verheergewaden met 3 ponden. Leenmannen: Henric die Zure, Henric van Essen die olde, Seyne Wolbertszoon, Ernst van Yselmuden en Dyric Camferbeek.

Robbrecht van Vijernenborch, schulte van Zalland verklaart dat Alfer van der Schuren heeft verkocht aan Ludeken ten Busche de grove en smalle tienden ten Voerwercke, gelegen in het kerspel en marke te Niensteden (Nijenstede), benevens de tienden grof en smal over Reijning in het kerspel en de marke te Hemis (Heemse) gelegen. Gerichtslude: Gherd Mulaert en Jacob van Tijver. Int jaer ons Heren dusent driehondert ende tsoventich des Dinxdaghes na zante Peters dach ad Vincula.

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel I, blz. 083
1370-08-06

1370. Dingsdag na Petri ad Vincula. Sipculo.
Cijse van der Schueren doet kond, dat zijn broer Alfer voor hem en leenmannen des Bisschops van Utrecht, bovengemelde, aan hem ingevolge broederscheiding leenroerige, tienden opgedragen en afgestaan heeft, en dat hij daarop Ludeken ten Bussche, met dezelve ten Stichtschen regte had beleend, tegen een heergewaad van drie pond bij elk versterf.
In 't Nederduitsch. Tegenwoordig als leenmannen van den Bisschop van Utrecht: Henrik de Zure, Henrik van Essen de Olde, Seijne Wolbertszoon, Ernst van Yselmuden en Dirk Camferbeeck. Met zegels van Alfer en Cijse, nagenoeg gaaf en in br. was.
Ter plaatse als voren.