Regesten Huize Almelo
1405-12-04
1405 december 4 (op sint Barbarendach der heyliger jonckvrouwen)
Roloff ten Sande, richter van Hardenberch, verklaart dat jonker Henrick van Gramsberge, Aelbert Kornute, Korte Fenne en Egbert haar echtgenoot, Geert Waterman, Maes Schele, Roobert Middestorpingh en Johan Pademan de rechten die zij hebben op de wildernis geheten Sibbekeloe in Salland hebben geschonken aan Johan Clemme, priester, om daar een klooster te stichten, op voorwaarde dat als dit klooster tot een orde toetreedt de opbrengsten van deze wildernis alleen aan de bewoners van het klooster aldaar mogen toekomen, dat er minstens een van de twee priesters dagelijks godsdienstoefeningen zullen doen en dat als voorgaande voorwaarden niet worden vervuld deze rechten weer zullen vervallen aan de schenkers of hun erfgenamen als een onverdeelde gemeenschap.
Gerichtslieden: Ernst van Rheedeke, Geert ten Bussche, Geert van der Kippruggen en Geert de Vreese.