Zwolse Regesten, Regest 0723
1406-04-30
In den jaer ons heren dusent vierhonder ende sesse op sante Philips ende sante Jacobsavond.
Gheert van Rijssen, ambtman van Zalland, verklaart in aanwezigheid van Johan Camferbeke, Hertgher Beye en Deric van Coeten als gerichtslieden, dat Egbert Hake van den Rutenberghe en Nese (van Zuythem), zijn vrouw, aan de Sacramentsbroederschap te Zwolle een jaarrente van 10 mud goede pachtrogge verkocht hebben, gaande uit het vrij eigen erve, toe Oelreking genaamd, dat in de buurschap toe Brucht in het kerspel van Hardenberghe in Zalland gelegen is, wat ieder jaar op sante Mertensdach in den winter (11 november) of binnen veertien dagen daarna op den Rutenberghe geleverd dient te worden, met de bepaling dat, wanneer de rogge in Zwolle geleverd wordt, een derde gedeelte van de vrachtkosten van Brucht naar Zwolle voor rekening komt van de provisor van de Sacramentsbroederschap, maar dat, wanneer de rogge ten Rutenberghe geleverd wordt en vandaar naar Zwolle vervoerd wordt, de vrachtkosten daarvan geheel voor rekening van de Sacramentsbroederschap komen, waarmee Steven van den Rutenberghe, oudste zoon van Egbert Hake van den Rutenberghe en Nese (van Zuythem), zijn vrouw, instemt.