Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, regest 036.
1421-08-19

Willem Henrixsoen, richter ten Hardenberge, verklaart dat Lubbert ter Boket, Albert ter Boket, Ludeken Richtering, Geerd Henning, Egbert ten Dijenhuus, Geerd Overhoff, Claes van Millingen, Roloff Oelreking, Albert Riquijn, en de Raadslieden van den Heiligen Geest van Zwolle, als erfgenamen van de geheele marke en buurschap van Brucht, hebben verkocht aan Egbert Wolbertszone de geheele overloop van Bruchter-mersche, geheeten de Steckeshuerne, aan beide zijden van het water, c.a., gelegen in de marke van Brucht, in het gericht van Hardenberg. Gegeven in den jaer onss Heren dusent veerhondert een ende twintich des Dinxedages na Onser Lever Vrouwen Assumptio.
Gerichtslude: Johannes toe Veltcampe, en Lambert Smid.

Het z.v.d. richter is afgevallen.
o.n. sibculo XXVI.
v. Doorn T.R.

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel II, blz. 254
1421-08-19
Dinsdag na Onze Vrouw Assumtio
Willem Hendrikszoon, richter te Hardenberg, doet kond dat Lubbert en Albert ter Boket, Ludeken Richtering, Geert Henning, Egbert ten Nijenhuus, Geert Overhoff, Klaas van Millingen, Roelof Oelreking, Albert Riquijn, alsmede de Raadlude van den heiligen Geest van Zwolle, als erfgenamen der gehele marke en buurschap van Brucht, voor zich, hunne erfgenamen en nakomelingen, bezitters dier marke, ten overstaan van hem en in tegenwoordigheid van gerichtslude, overgedragen hebben op Egbert Wolbertszone en erfgenamen, de gehele overloop van Bruchtermarsch, geheten de Heckeshuerne, aan beide zijden des waters ' datter ongemeten en ongesclagen is' gelegen in die marke, onder het gericht van Hardenberg.
Gerichtslude: Johan toe Veltcampe en Lambert Smid. Zegel van richter afgevallen.