Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 24, no. 6.
1433-01-22

1433 (1432). 22 Januarij. Sipculo.
Johan Menso'szoon, Deken van Plechelmi kerk te Oldenzaal, vervaardigt ter instantie van broeder Lubbert Smijt, conversus van het klooster Galilea in Zijbekelo, eene hier geïnsereerde copie van den fundatiebrief van dat klooster en bevestiging derzelve door Frederik van Blankenheim, beide van 't jaar 1418 en Johan Brant, klerk der Munstersche Diocese en keizerlijk Notaris, verklaart dat bovengemelde acte ten overstaan van hem en getuigen is gecelebreerd.
In het vak van 1420 - 1435 van kast 1 op kamer A.