Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 41, no 14 en 15.
1439-03-03


1439 (1438). Dingsdag na Reminiscere. Sipculo.
Albert Lansinck Henrikszoon, Reijner Lansinck, Alberts broeder, Albert Geert Lansinckszoon, Geertruid, Griete, Mechtelt, Aleid en Lutgart, zusters van voornoemden Albert, transporteren op het klooster en Convent van Zijbekelo, als of het in een gespannen gerigt geschiedt was, acht morgen land in de zeventien hoeven onder Tulre marke van het kerspel van der Wolde, met belofte van waarborg als tinsgoed des Hertogen van Gelre.
In het Nederduitsch. Van de drie zegels het eerste en derde in br. w. overig.
In het vak van 1436 - 1445 van kast No. 1 op kamer A.
Annex het volgend stuk.

Dingsdag na Reminiscere. Sipculo.
Zegher Zeelkenszoon, geeft aan dat klooster al zijn regt op die acht morgen over, en verzoekt Johan Haghen namens hem te zegelen.
In het Nederduitsch. Het zegel van Haghen afgevallen.
Ter zelfder plaatse als het voorgaaud stuk.