Klooster Galilea Maior te Sibculo, Toeg. 0185.1, regest 189.
1450-01-07

Arnt Blanckefoirt, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Herman Staell verkocht heeft aan Johan van Reedse een rente van 8 1/2 mud rogge uit zijn erf Scultinck, gelegen in de buurschap en mark Aene, en kerspel en gericht Hardenbergh.

Hs.: Afschrift van een vidimus van B.S.R. van Zwolle (23 april 1491), in Cartularium II, fol. 121 vs. (blz. 242), in het archief van het klooster Sibculo.

Datering: 1450 januari 7. Des Wonsdaghes nae Drier heilighe Koninghedaghe.

Zie: no. 190 en 191.

NB: Mede bezegeld door Herder Stael, vader van Herman.Zwolse Regesten nr. 2066.

1450-01-07

In den jaer ons heren dusent vierhondert ende vijfftich des wonsdages nae Drier heilighe Koninghedaghe.
Arnt Blanckefort, richter ten Hardenberche, verklaart in aanwezigheid van Lefert van Berghenthem en Henrick die Kremer als gerichtslieden, dat Herman Staell in aanwezigheid van Herder Staell, zijn vader, aan Johan van Reedse een jaarrente van 8,5 mud goede, droge pachtrogge, gemeten met Zwolsche stadsmarktmaat, verkocht heeft, gaande uit zijn vrij eigen erve en goed, Scultinck genaamd, dat in de buurschap en marke van Aene en in het kerspel en gericht van Hardenberghe gelegen is, wat ieder jaar op straffe van panding op sunte Mertensdach in den winter (11 november) of binnen veertien dagen daarna in een huis of een schip binnen de stad Hardenberghe geleverd dient te worden.