Toegang 0186 Klooster St. Anthonius te Albergen. Regest 393a.
1470-01-31

Herman Klopman, richter te Helendoren, oorkondt, dat Johan Bernyng en diens vrouw Aleyd ten overstaan van hem en de keurnoten Dirick ten Koete en Hinrick ten Nortmeder de helft van het erf Bernijng te Daerle in het gericht van Helendorn verkocht en overgedragen hebben aan Johans broeder Hinerk Bernijng.

Met zegel van oorkonder. (Inv. 93.)
Mede beschreven in T.R., IV, 222, waar het aan het archief van het klooster te Sibculo werd toegeschreven.
Datering: des godensdages na bekeringe Sunte Powels.