Klooster Galilea Maior te Sibculo, Toegang 0185.1, regest 79.
1475-11-11

Albert Waterinck en Johan Wedelinck, vrijlieden in de hof te Ummen, oorkonden dat Albert Amessen verkocht heeft aan Johan Hannynck en zijn vrouw Mette een rente van 3 mud rogge Zwolse maat uit het halve erve Wiggerinck, gelegen in het kerspel Hardenbergh en de buurschap Brucht; en dat verkoper die rente met hand en mond geleverd heeft aan kopers, terwijl verkoper met 11 november elk jaar de wederkoop zal toekomen voor 11 gouden Rijnse gulden.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 44 (blz. 87), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1475 november 11. Op s. Mertensdach in den winter.
Zie: no. 80.