Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 302.
1489-05-04

Broeder Gherlich, prior van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaart Kunne ten Have, dochter van Deterd ten Have en Lubbe zijne vrouw, die blijkens een brief van jr.Everwijn, graaf te Benthem vrij was en onverbonden in eenigen echt, te hebben ontvangen als Keurmeedsche vrouw.
Int jaer ons Heren MCCCCLXXXIX des Manendaghes na Philippi et Jacobi Apostolorum.

Het opschrift heeft: Copia littere date Johanni Stevens inĀ HardenbergĀ de eo quod uxor ejus sit nobis Koermedaria.
In margine: vacat quia obiit.
Cart.v.Sibculo fol. 4vo.
v. Doorn.Aanh.