Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

5039. 1501 Januari 23.

Bisschop Fr(ederik) ontslaat, ten verzoeke van Roeloff Schonecamp, eene halve waar en een stuk nieuw aangeslagen land van het erf Riddering te Holthem uit het leenverband, ten behoeve van het klooster te Zibekloe, waarvoor de bisschop van hem in wissel ontvangt eigen goed in het kerspel Hardenberg, waarmede hij hem dan beleent.

Afschr. — Reg. n°. 280 fol. 69 vs.