Kerkhof Nijenstede

 

 

Wie zegt dat Hardenberg geen Historie of Monumenten heeft moet op dit oude kerkhof zijn mening herzien. Hier liggen de wortels van onze stad en haar bewoners. Dit kerkhof is een monument om trots op te zijn. Het vertelt onze geschiedenis, hopelijk tot in lengte van dagen...

De begraafplaats aan de Stationsstraat te Hardenberg is al eeuwen lang de laatste rustplaats onzer voorouders. Op deze plaats moeten we de voormalige stad Nijenstede situeren. Deze was ten noorden omsloten door de rivier de Vecht en het begin van de Cruijssbrinck, en ten zuiden door de Baalderbeek en de weg naar Gramsbergen.

De kapel van Nijenstede was één van de oude heiligdommen der christenen in deze gewesten en is volgens geschiedschrijvers gesticht in het laatst der zevende- of begin der achtste eeuw, door Pepijn, opper-hofmeester van het Rijk der Franken, vader van Karel Martel en overgrootvader van Karel de Grote.

Presentatie over de geschiedenis van Nijenstede