< Graf van J. Barneveld
Rustplaats van

Jan van Barneveld, overleden 28 mei 1885 te Stad Hardenberg, oud 46 jaar, burgemeester en secretaris der gemeente Ambt Hardenberg, geboren te Rijssen, op 22 februari 1839, ongehuwd, zoon van Willem van Barneveld en Maria ter Horst, wonend in de Voorstraat te Stad Hardenberg (akte 14 Stad Hardenberg).

Zie overzicht van burgemeesters.

 


Heden overleed te Stad Hardenberg mijn beminde zoon JAN VAN BARNEVELD,
Burgemeester van Ambt Hardenberg, in den ouderdom van 46 jaren.
Mede uit naam mijner kinderen en behuwdkinderen.
Wed. W. VAN BARNEVELD-TER HORST. RIJSSEN, 28 Mei 1885.