< Graf van J.F. Boerrigter

Johan Friedrich Boerrigter, geboren in Baalder, Ambt Hardenberg, op 16 maart 1902, overleden 21 augustus 1923 in Dedemsvaart, gemeente Avereest, oud 21 jaar, onderwijzer te Hoogenweg, ongehuwd, zoon van Hendrikus Zwatinus Boerrigter en Hindrikien Gortmann. (akte 109 Ambt Hardenberg).

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. -- Jesaja 55:8-9

zie begraafregister

     

"Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant" 22-08-1923

 

In de krant het Salland's Volksblad verscheen op 24 augustus 1923 het volgende bericht:

Hardenberg. Dinsdagmiddag ging de heer Boerrigter (Johann Friedrich, 21 jaar oud), onderwijzer aan de school te Den Hoogenweg met een vriend van hem naar Dedemsvaart, ter bijwoning van de oefening van den aldaar bestaande korfbalclub. Nadat ook hij eenige malen den bal geworpen had, viel hij plotseling achterover. De spelers meenden dat hij bewusteloos was gevallen, en trachtten hem weer bij te brengen, maar niets baatte. De ontboden geneesheer kon slechts den dood constateren. Per auto is het lijk des avonds naar de ouderlijke woning in Baalder vervoerd. Men kan zich de ontsteltenis dezer ouders voorstellen! Naar we vernemen was de heer B. lijdende aan een hartkwaal.

 

"Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant" 10-05-1921. Johann Friedrich slaagde in Groningen voor de akte lager onderwijs.