< Graf van B.G. Bohlin

Bernarda Gezina Bohlin geboren 09 mei 1858 te Uelsen, Duitsland en overleden op 30 juni 1923 (akte 13 Stad Hardenberg), oud 65 jaar, wonende te Stad Hardenberg in de Voorstraat, weduwe van Jan Frederik Heetderks van Munster, dochter van Johann Bohlin en Louisa Theodora Aleida Korink.

zie begraafregister

 

 

 

Geveilde perceelen.

Door notaris Zwamborn is geveild het huis in de Voorstraat te Hardenberg, vroeger bewoond door nu wijlen mej. de wed. Van Munster-Böhlin. Kooper werd de heer F. Meijer te Heemse voor f 2500. Voorst een tuin op het Hoofd, koopers de heeren J. Koeslag en J.W. Schutte voor f 925. Een stukje bouwland op de Asjeskamp, groot 29.50 A., kooper de heer A. Stegeman voor f 325. Een zitplaats in de Herv. kerk, kooper de Herv. kerk voor f 200.

Getrouwd: J.F.H. VAN MUNSTER en B.G. BOHLIN,
die ook namens wederzijdsche familie, hunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden,
HARDENBERG, 2 Februari 1889.

 


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 11-08-1923