< Graf van H. van Borne

zerk 48
zerk 48, liggend, de inscriptie in een cartouche boven het ovaal waarin de afgesleten wapen-alliantie

Ao 1679 DEN 11 FEBERWARI IS DEN
EERBAREN ONT FROMER HARMEN
VAN BORNE IN SIIEN LEVEN BOR:
GERMEESTER en KARCKMEESTER
ALHIER DISER STADT HARDENBERG
IS GODT SALIICHLICK IN DEN
HEEREN ONTSLAPEN OUDT SIJEND
79 JAEREN VORWACHTENDE EENE
SALIGE VPSTANDINGE IN KRISTO
AMEN

Links de graven van de familie Van Borne.