< Graf van J. van Borne

zerk 92   zerk 91
zerk 92, een brede, liggende zerk met wapen en inscriptie in Romeinse kapitalen

(de zerk rechts, de laatste van de rij, is geheel afgesleten, hier is vermoedelijk Jans vrouw begraven)

ANNO 1716 DEN 10 MAIJ IS IN
DEN HEER ONTSL(apen) ......
IOAN (van Borne)
BVRGEM(eester) (en karckmee)STER
TOT (Hardenbergh)
(oudt sijend 5)8 IAER ......
......
......
Een wapen (van Van Borne) in een ovale omlijsting; de zerk is sterk afgesleten. (het betreft hier Jan van Borne, koper van een gedeelte van de havezate Venebrugge, burgemeester, verwalter-scholtes en ouderling te Hardenberg; in 1717 ging zijn eigendom over op dochter Christine van Borne).

zerk 92   zerk 92