< Graf van Eckhardt en Helderman

grafsteen Eckhardt-Helderman

Dirk Eckhardt, geboren 9 december 1841 te Amsterdam, zoon van Fredrik Eckhardt en Berendina Carolina Odink, overleden 15 april 1926, oud 84 jaar, zonder beroep, wonende te Stad Hardenberg, weduwnaar van Hermance Helderman, zijn ouders zijn beiden overleden (akte 16 Stad Hardenberg).
zie begraafregister

Hermance Helderman, geboren 10 maart 1853 te Den Ham, dochter van (burgmeester) Johannes Andries Helderman en Hendrika Johanna Santman, overleden 8 december 1921, 05.30 uur in de Voorstraat te Stad Hardenberg, oud 68 jaar, echtgenote van Dirk Eckardt, ouders beiden overleden (akte 22 Stad Hardenberg).
zie begraafregister

overlijdensadvertientie kleinkind Frijling

Heden overleed ons eenigste Zoontje GERHARD WILLEM DIRK in den aanvalligen leeftijd van 8 maanden. G.W.E. FRIJLING. J.H. FRIJLING-ECKHARDT.

Heden overleed ons geliefd Kleinzoontje GERHARD WILLEM DIRK FRIJLING. D. ECKHARDT. H. ECKHARDT-HELDERMAN.

Hardenberg, 26 Mei 1901.