< Graf van Fockens en De Vries

zerk 281, rij A35

Joachim Fockens, overleden 28 december 1917 21.00 uur wonende aan de Stationsweg te Stad Hardenberg (aktenr. 19), oud 80 jaar, geboren te Wonseradeel, wonende te Stad Hardenberg, echtgenoot van Hielkje de Vries, zoon van Jacobus Regneus Fockens en van IJmkje Jochems Muurling.

Hielkjen Jans de Vries, (Hylkjen, op de steen staat Hielkje) geboren 1845 te Gaasterland, dochter van Jan de Vries en Trijntje Ottes de Jong, overleden 12 april 1931, oud 88 jaar, wonende te Stad Hardenberg, weduwe van Joachim Fokkens (akte 15 Stad Hardenberg).

Trijntje Ima Fockens, geboren 17 oktober 1878 15.00 uur (aktenr. 46) dochter van Joachim Jacobus Fockens, brievengaarder en Hielkje Jans de Vries, wonende te Stad Hardenberg. Overleden 12 januari 1930 (aktenr. 1), oud 50 jaar, echtgenote van Lucas Lubbers, dochter van Joachim Jacobus Fockens en Hielkje Jans de Vries.