< Graf van Fredriks en Blomberg

zerk 196
zerk 196

Johannes Fredriks, geboren te Zwartsluis, zoon van Hendrikus Fredriks en Hermina Schoonewille. overleden 26 december 1935, 05.30 uur, oud 79 jaar, godsdienstonderwijzer, wonende te Stad Hardenberg, echtgenoot van Lambertha Blomberg, ouders beiden overleden (akte 51 Stad Hardenberg).


"De heer J. Fredriks, sedert 39 jaar algemeen geacht godsdienstonderwijzer bij de Hervormde Kerk te Hardenberg, herdacht dezer dagen onder vele blijken van belangstelling zijn 70sten verjaardag".(bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-09-1926.)

  

  


Lambertha Blomberg, geboren te Zwartsluis, overleden in 28-08-1950.


Vrijdagmiddag had op het oude kerkhof de begrafenis plaats van de 90-jarige wijlen mevr. de weduwe Fredriks-Blomberg (bron: 08-09-1950 Salland's Volksblad)