< Graf van Grote Balderhaar ten Velde

Familiegraf van Groote Balderhaar ten Velde

familiegraf Groote Balderhar ten Velde   familiegraf Groote Balderhar ten Velde

 

Op 11 januari 1889 verleende koning Willem III toestemming aan Joannes Gerardus ten Velde om de achternaam van zijn overleden vrouw Johanna te mogen toevoegen aan zijn geslachtsnaam. Willem baron van Ittersum, destijds burgemeester van Stad Hardenberg, had zijn aanvraag gesteund en bevestigd dat het algemeen bekend was dat Johanna afstamde van de familie Groote Balderhaar op de Balderhaar. Haar achternaam wilde men graag in ere houden, zeker nu ze zo jong en plotseling gestorven was.

Nadat het verzoek door alle verplichte ambtelijke molens was gegaan, verleende de koning de gevraagde toestemming. Voortaan mochten Joannes Gerardus, zijn twee zoons en hun eventuele nakomelingen, de achternaam “Groote Balderhaar ten Velde” voeren.

Wrang is echter dat het geslacht met de welluidende naam al snel zou uitsterven. Joannes Gerardus overleed op hoge leeftijd, nadat zijn twee zoons al waren gestorven, beiden kinderloos. Een uitgebreide geschiedenis van het geslacht Groote Balderhaar ten Velde kunt u vinden op onze website.