< Graf van Hendrika Johanna Haandrikman

zerk 116
zerk 116

Rustplaats van onze lieve zuster

Hendrika Johanna Haandrikman, geboren 4 mei 1876, 06.00 uur te Stad Hardenberg, dochter van Hendrik Haandrikman en Hendrika Everdina Edelijn (akte 13 Stad Hardenberg), overleden 26 december 1951.

Op 28 december 1951 schreef het Salland's Volksblad:
"De bejaarde juffrouw Hendrika Johanna Haandrikman is op tragische wijze aan haar levenseinde gekomen. De vrouw die geheel alleen woonde in het huis aan de B urgemeester Schuitestraat en stokdoof was, werd door een ingezetene die een boodschap had, dood in de stoel gevonden, voorover gebogen over de kachel, die ze schijnbaar had willen opstoken. Men neemt aan dat een hartverlamming een eind aan dit eenzaam leven heeft gemaakt."