< Graf van Aaltien Harmsen

zerk 79  zerk 79
zerk 79, liggend. Een zerk waarop in het midden een medaillon, waarbinnen twee volle wapens, die afgesleten zijn, naast elkaar. Beide helmen zijn gedekt met een wrong en het helmteken van de eerste was waarschijnlijk een gewone vlucht; dat van het tweede is mogelijk afwijkend. In een cartouche boven het medaillon:

ANNO 1673 DEN 19 APRIL
IST GESTORVEN DE EER en
DEVGHTRIICKE VROVW AELTIEN
HARMSEN HVISVROUW VAN
BERENDT VAN BORNE BVRGER:
MEESTER ENDE OLDERLINCK
ALHIER
VERWACHTENDE ALHIER EEN
ZAELIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO