< Graf van Anna Catharina Christina Hoenderken


zerk 54, liggend. Een wapen op een gewoon schild: een lelie. Het wapen gedekt door een kroon van 5 parel-driehoekjes, elk uit drie parels; omgeven door een versiering van takjes.

ANNA CATHARINA CHRISTINA HOENDERKEN
WEDUWE VAN
Dr. FRANS WILLEM VAN RIEMSDIJK
GEBOREN te STAD HARDENBERGH DEN 27 JANUARI 1803
OVERLEDEN te HELLENDOORN
DEN 31 MAART 1884

Anna Catharina Christina is op 13 februari 1803 gedoopt in de kerk te Hardenberg als dochter van Lucas Hoenderken en Hermanna Elisabeth van Riemsdijk)