< Zerken op kerkhof Nijenstede in Hardenberg

  

zerk 176 op rij A26.

Deze zerk troffen we aan zonder plaat. Uit reconstructie is gebleken dat dit het graf van de familie J. Hofstede moet zijn. Zij hebben de begraafplaats aangekocht van de familie Peltjes uit Holtheme.

https://www.historischeprojecten.nl/kerkhof/1870.html