< Zerken op kerkhof Nijenstede in Hardenberg

zerk 181

zerk 181 rij A26

Dit hekje hebben we aangetroffen in de omgeving van dit graf. Het leek het meest voor de hand te liggen dat het bij deze begraafplaats zou horen. Aan de hand van de lijst van eigenaren concluderen we dat dit het eerste graf op rij A26 is en in eigendom van de familie Johannes en later Hendrik Jan Hurink. Binnen dit hekwerk is nu grind gestrooid. De familie had hier 9 begraafplaatsen, dus is het hiernaast aangelegde voetpad over de graven gelegd.