< Graf van Jansje Hermina Iemhoff

zerk 129  zerk 129

zerk 129

Jansje Hermina Iemhoff, geboren 6 maart 1874 Duits Wielen, overleden op 25 oktober 1913, 06.00 uur op de Kamp, oud 39 jaar, zonder beroep, wonende te Stad Hardenberg, dochter van Willem Hesselink, later Iemhoff genaamd en Jennigje Timmerman, echtgenote van Jan Weitkamp (akte 33 Stad Hardenberg).

"Heden overleed tot onze diepe droefheid mijne geliefde echtgenoote, der kinderen zorgdragende moeder, onze dochter en zuster JANSJE HERMINA IEMHOFF, in den ouderdom van ruim 39 jaar. Haar heengaan was vrede door het bloed des kruises. Uit aller naam, J. Weitkamp. Hardenberg, 24 oct. 1913" (bron: Salland's Volksblad 31-10-1913).

  

Carte-de-visite van Jansje Hermina Iemhoff.

Jansje Hermina Weitkamp-Iemhoff