< Graf van Geert Kuijer

zerk 301
zerk 301, met puntdakje en treurwilg

Hier rust onze lieve zoon en broeder

Geert Kuijer, geboren 23 februari 1902, overleden 25 december 1924, zie begraafregister.

Advertentie:
Psalm 103:8 en 9 (berijmd)
Op den eersten Kerstdag overleed na een zeer kortstondige
ziekte in het ziekenhuis te Hoogeveen, ons aller vriend en medelid
Geert Kuijer, op den bloeienden leeftijd van 22 jaar.
Reeds lange tijd diende hij de vereeniging trouw als bestuurslid.
We mogen hopen, dat hij Jezus als zijn Heiland kende.
Trooste de Heere de bedroefde familie in dezen moeilijken weg.
Namens de J.V. Pred. 12:1a.
A. v.d. Meer, voorz.
J. Broekroelfs, secr.
Radewijk, Dec. 1924.