< Graf van Derk Jan Leemgraven Slingenbergh

zerk 242 zerk 242  
zerk 242, met treurwilg

Hier rust

Derk Jan Leemgraven Slingenbergh, geboren op 22 mei 1896 te Holtheme, overleden 23 maart 1925, zoon van Jan Hendrik Leemgraven Slingenbergh en Gesina Lubertha Johanna Ruitman.

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos* is en téér*;
Wanneer de wind zich over 't land laat hooren,
Dan knakt haar steel, haar shoonheid* gaat verloren;
Men kent en vind* haar standplaats zelfs niet meer.

(* typfouten o.a. in schoonheid - waarschijnlijk paste de tekst van psalm 103 : 8 anders niet op de zerk)

  

Advertentie: heden overleed tot onze droefheid onze zeer geacht medelid en medestrijder D.J. Leemgraven Slingenbergh, in den ouderdom van 28 jaar. Hij ruste in vrede. Namens de N.C.G.O.V. afd. Gramsbergen, W. Iemhoff, voorzitter, G.J. Schotkamp, secretaris.

Burgemeester Van Riemsdijk verleende als ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Gramsbergen verlof tot het begraven van het lijk van Derk Jan op de algemene begraafplaats in Stad Hardenberg.