< Graf van Antoni van Riemsdijk

zerk 97
zerk 97, liggend met in een medaillon het volle wapen Van Riemsdijk

OP DEN 31 MAART 1840 OVER
LEED TER STEDE HARDENBERGH
IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 65
JAREN DE WEL ED. ZEERG. HEER
A. VAN RIEMSDIJK MED. DOCTOR
LID DER PROVINCIALE COMMISSIE
VAN ONDERZOEK en TOEVOOR
ZIGT DER GENEESKUNDE
DER STATEN VAN OVERIJSSEL
BURGEMEESTER DER GEMEENTE
AMBT HARDENBERGH OPENBAAR
NOTARIS ENZ. ENZ.
ECHTGENOOT VAN VROUWE A.C. SOETERS

Antoni van Riemsdijk, overleden 31 maart 1840, 08.00 uur in de Voorstraat nr. 124 te Stad Hardenberg, 65 jaar oud, echtgenoot van Anna Charlotte Soeters, zoon van Jacobus van Riemsdijk en Clara Stolte (akte 6 Stad Hardenberg).

Antoni was aan het einde der XVIIIe eeuw secretaris van Stad Hardenberg, waar hij in 1805 van het stadhuis de eerste steen legde; in 1811 maire aldaar, later burgemeester en secretaris van ambt en stad Hardenberg en sedert 1818 burgemeester van ambt Hardenberg alleen; vroedmeester te Hardenberg; getrouwd te Lage (graafschap Bentheim) met Anna Charlotte Soeters.

staat nabij zerk 160
dit steentje staat dichtbij zerk 160, A. v. R(iemsdijk) en A.C. S(oeters).