< Graf van Cornelis Johannes van Riemsdijk

zerk 94
zerk 94, liggend, gebroken, met treurboom

HIER RUST
CORNELIS JOHANNES VAN RIEMSDIJK
OUD BURGEMEESTER VAN STAD HARDENBERGH
WEDUWNAAR VAN CAROLINA JOHANNA CRULL
GEB: te STAD HARDENBERGH 1 MEI 1810
OVERL: te AVEREEST 8 NOV: 1881.

Hij was theologiestudent te Leiden; grondeigenaar; zoon van dokter Antoni van Riemsdijk en Anna Charlotte Soeters; gehuwd met achtereenvolgens Ottonia Hoenderken en Carolina Johanna Crull, hij is op 12 november 1881 begraven.