< Graf van Lucas Jacobus van Riemsdijk

zerk 53
rechts ziet u zerk 53, liggend, wapen van Van Riemsdijk in hoog relief, ondersteund door een zogenaamde arabesk in Lodewijk XVI-stijl. Terzijde van het schild twee griffioenen als schildhouders; dekkleden ontbreken.

Mr. LUCAS JACOBUS VAN RIEMSDIJK
ACHTEREENVOLGENS GRIFFIER BIJ HET KANTONGERECHT te ALMELO
SCHOOLOPZIENER IN HET ZESDE DISTRICT
VAN OVERIJSSEL, LID DER PROVINCIALE
STATEN VAN OVERIJSSEL, KANTONRECHTER
te OMMEN, LID VAN DE GEMEENTE RAAD
VAN STAD OMMEN en LAATST OFFICIER
VAN JUSTITIE BIJ DE ARRONDISSEMENTS
RECHTBANK te HEERENVEEN
ECHTGENOOT VAN MARIA ELISABETH KREENEN
EERDER WEDUWNAAR VAN JACOBA
ENGELINA ELISABETH HESSELINK
GEBOREN te HARDENBERGH
DEN 20 OCTOBER 1833
en OVERLEDEN te UTRECHT
DEN 6 JANUARI 1876.

Lucas Jacobus van Riemsdijk, geboren 30 oktober 1833, 19.00 uur, zoon van Frans Willem van Riemsdijk en Anna Catharina Christina Hoenderken (akte 18 Stad Hardenberg), overleden 6 januari 1876 te Utrecht.

Hij trad zoals vermeld twee maal in het huwelijk en werd op 10 januari 1876 begraven op het oude kerkhof van Nijenstede.