< Graf van Anna Charlotte Soeters

zerk 98
zerk 98

OP DEN 26 JUNIJ 1841 OVER
LEED TER STEDE HARDENBERGH
IN DEN OUDERDOM VAN 61 JAREN
VROUWE A.C. SOETERS WEDU
WE VAN WIJLEN DEN WELEDEL
ZEERG. HEER A. VAN RIEMSDIJK
MED. DOCTOR ENZ. ENZ.
Aan de voet van de steen een medaillon, waarin een ruitvormig schild, waarop een kroon rust van 3 parels en op de zijden een fleuron. Het wapen is gevierendeeld: 1. en 4. waarschijnlijk een klauw van een roofvogel; 2. en 3. een lelie; over alles heen een hartschild, beladen met een aanziende ossenkop. (Anna Charlotte Soeters is rond 1780 geboren te Goor als dochter van Cornelis Soeters en Johanna Borcherts).

Anna Charlotte Soeters, overleden 26 juni 1841, 03.30 uur in de Voorstraat, apothekerse, oud ruim 63 jaar, geboren te Goor, weduwe van Antoni van Riemsdijk, dochter van Cornelis Soeters en Johanna Borcherts (akte 12 Stad Hardenberg).