< Graf van Willem Woelerts
zerk 184  zerk 184

Op regel A-27 liggen de oudste zerken van dit kerkhof

zerk 184, liggend, met staand steentje
Onder de tekst een cirkel, waarbinnen een merk: een weerhaak, de einden beiden naar links omgeslagen, overschuin gekruist met een latijns kruis

Binnen een eenvoudig cartouche:

Ao 1678 DEN 29 IANWA:
RIJ IS DEN EERBAREN ONT
FROMER WOELERDT WIL:
LEMS IN SIEN LEVEN BOR:
GEMEESTER ALHIER DIESER
STADT HARDENBERG IS GODT
SALICHLICK IN DEN HEEREN
ONTSCHLAPEN.

Anno 1678 de 29e januari is de eerbare en vrome Woelerdt Willems, in zijn leven burgemeester alhier dezer Stad Hardenberg, is god zalig in de Heer ontslapen.

Woelert Willemszoon werd begraven naast zijn vader Willem Woelertszoon. Woelert was getrouwd met Bartien Wolters en het echtpaar had kennelijk geen kinderen (of het moet de hieronder genoemde Wolert zijn). Bartien of Betta moet voor 1670 zijn overleden. Woelert was in dat jaar ziek 'hij lag krank te bedde' en liet zijn testament opstellen. Zijn neef Hermen Hooftman en diens kind of kinderen werden tot universeel erfgenaam benoemd.

zerk 184, zerk185, zerk 186
aan het hoofd van zijn graf staat het stenen paaltje met de initialen van Frans Willem van Riemsdijk.