Holler

(1852 Baltimore)

Frederica, zonder beroep, vrouw, 25 jaar, Nederduits Hervormd, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan.
Waarschijnlijk heeft Frederica Holler een korte tijd in Hardenberg gewoond en is ze met haar verwanten vanuit Bremen vertrokken op de 'Baltimore'. Dit schip arriveerde op 28 september 1852 in Baltimore en de kapitein was J. C. H. Jacobs. Er was een familie Holler aan boord afkomstig uit Bicken, Herborn, Hessen, Duitsland.
Terug Naar Boven