Kars

1880-03-27 Rotterdam
'Amsterdam'
1880-04-15 New York

Geert, landbouwer, man, 53 jaar, Nederlands Hervormd, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 18e klasse, vrouw, 2 kinderen, Stad Hardenberg, vooruitzicht op een beter bestaan in 1880 naar Michigan.

Geert Kars, boerenknecht, landbouwer, geboren op 1825‑05‑09 te Arkel (op memorial staat 10-05-1826), gedoopt (N.H.) op 1825‑05‑15 te Arkel, overleden op 1902‑08‑04 te Michigan op 77-jarige leeftijd, begraven te East Saugatuck Cemetery, Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA, zoon van Goossen Kars en Gese Herms Schepers,
'Aan de Commissaris des Konings. Met weder inzending der bijlagen ontvangen bij Uw.Ed.Gestr. missive d.d. 7e dezer no. 48, heb ik de eer te berigten dat mij wel te ooren was gekomen dat het gezin van Geert Kars in den loop van het vorige jaar naar Amerika was vertrokken, doch niet eerder ontdekte dan het sluiten van het inschrijvingsregister op 31 december jl. dat er een zoon van genoemden Kars voor de militieligting 1881 was ingeschreven. Na gedaan onderzoek is mij thans gebleken dat voornoemden Geert Kars zijne roerende en onroerende goederen alhier heeft verkocht, en volgens verklaring van zijnen zwager Berend Snoeijink, wonende te Radewijk, gemeente Ambt Hardenbergh, met zijn geheele gezin naar Noord-Amerika is vertrokken, waaronder ook den bedoelden Gerrit Kars, dat zij den 25e maart 1880 van hier zijn vertrokken en den 27e daaraan volgende te Rodderdam scheep zijn gegaan, doch niet weet met welk schip zij vertrokken zijn, dat hij echter zeker weet dat niemand van het gezin meeer te lande is achtergebleven en dus ook voormelden Gerrit Kars mede vertrokken is. Tevens voege hierbij een brief mij door voornoemden Snoeijink ter hand gesteld, waaruit de aankomst van het gezin in Amerika blijkt'. (Bron: copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 12-1-1881, no. 14.)
.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1852‑09‑23 te Ambt Hardenberg met Fennechien Klinge (Fannie Klink), 35 jaar oud, geboren op 1817‑05‑12 te Radewijk, overleden op 1902‑12‑01 te Michigan op 85-jarige leeftijd, begraven te East Saugatuck Cemetery, Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA, dochter van Egbert Janssen (Klinge, Lubberts), kolonist, landbouwer, en Hermina Klinge.
Uit dit huwelijk:
1.
Geesjen Kars (Grace), geboren op 1852‑10‑16 te Radewijk, Ambt Hardenberg (zie vertrek Lenters in 1876).
2.
Egbert Kars, milicien, geboren op 1856‑06‑29 te Stad Hardenberg, overleden op 1935‑11‑04 te Holland op 79-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1884‑11‑15 te East Saugatuck, Michigan met Wilhelmina Prijs (Minnie Price), 22 jaar oud, geboren op 1862‑08‑28 te Nieuw Dordrecht, Emmen, overleden 1932, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Jan Prijs en Margaretha Aleida Rijfkogel.
3.
Gerrit Kars, milicien, geboren op 1861‑04‑14 te Stad Hardenberg (op memorial staat 1860), overleden op 1939‑09‑24 te Fillmore op 78-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA,
'Zwolle, den 7 januari 1881: Blijkens uw schrijven van 5 dezer is Gerrit Kars ingeschreven voor de militie volgens gerucht in den loop van het vorig jaar met zijn vader en verder gezin naar Noord-Amerika vertrokken. Ik zou gaarne van U vernemen of er, nadat dit gerucht ter Uwer kennis is gekomen, geen poging door U zijn aangewend om hieromtrent zekerheid te erlangen. Die zekerheid hadt Ge U wellicht kunnen verschaffen door het vragen van inlichtingen bij besturen van Stoombootmaatschappijen en door andere omstandigheden bijv. door verkoop van roerend en onroerend goed. (Bron: Archief Stad Hardenberg 08-01-1881 nr. 48, 4e afdeling militie)'
.


passagierslijst Netherlands-Amercan Steam Navigation Company.
De Amsterdam werd te water gelaten op 17 december 1879 en maakte op 27 maart 1880 haar eerste reis voor de NASM.

Het splinternieuwe schip 'Amsterdam' had aan boord:
Evert Kars Male 23
Gerrit Kars Male 19
Gerrit Kars Male 50 (hij was 55 jaar)
Vennegien Kars Female 5 (ze was 62 jaar!)

Terug Naar Boven