Kramer

(1847)

Derk Kramer, arbeider, man, 27 jaar, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan in New Orleans.
Terug Naar Boven