Scheer, van der

(1871?)

Christianus Johannes, geboren 1823-11-25 te Coevorden, apotheker te Heemse is gevlucht, waarschijnlijk tussen 1869-1871 naar Amerika.

De voortvluchtige magnetiseur

Christianus Johannes van der Scheer had zich in 1867 in Heemse gevestigd als apotheker. Hij kwam uit een gegoede familie en was in 1823 te Coevorden geboren. Voordat hij naar Heemse kwam was hij al diverse malen met justitie in aanraking geweest: 'hij is een zeer doldriftig mensch, tot alles in staat, en de gansche buurt is bevreesd dat hij den boedel in brand zal steken.' Het was laat in de avond toen hij in januari 1866 zijn vrouw Hermanna Slingenberg en zijn kinderen mishandelde, waarna hij hen buiten de deur zette. Hierop greep hij een bijl en verbrijzelde bijna alle spullen van zijn vrouw. Wat er van over was liet hij bij zijn schoonmoeder bezorgen. Zijn vrouw vroeg echtscheiding aan. In de archieven wordt verhaald: 'terwijl hij de onder hem berustende goederen dagelijks voor een spotprijs onderhands verkoopt, ten einde aan geld te geraken, om zijn ongebonden leven voort te kunnen zetten; dat hij dagelijks en veelmalen 's nachts in opgewonden toestand bij de straat zwerft en lage sujetten tot gezelschapshouders heeft, zoodat hij teregt door een ieder wordt verafschuwd.'Ook liet de apotheker rattenkruid op tafel liggen in een onafgesloten woning. Van zijn voormalige apotheek was trouwens de helft zoek en de rest 'slingert in de schromelijkste verwarring door elkaar.'De inspecteur van het geneeskundig Staatsbedrijf te Zwolle werd hiervan op de hoogte gesteld.

Van der Scheer, men noemde hem 'Het Schandaal', deed niets anders dan het leven van zijn vrouw en haar familie zo zuur mogelijk maken. Hij dreigde zelfs eens notaris Slingenberg om het leven te brengen. Met dit verleden kwam Christianus op 15 juli 1867 zonder vrouw en kinderen in Heemse wonen. In het najaar wilde Van der Scheer, waarschijnlijk om ingrediënten voor zijn apotheek te halen, naar Pruisen reizen. Hiervoor had hij een buitenlands paspoort nodig en door de burgemeester werd zijn signalement opgetekend. De apotheker was 1 meter 76 lang, had een ovaal aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin en donkerbruin haar.

Van der Scheer woonde nog maar net in Ambt Hardenberg toen hij opnieuw in aanraking kwam met justitie, ditmaal kreeg hij te maken met de rechtbank in Deventer. Uit diverse processtukken blijkt dat hij in oktober 1868 werd veroordeeld wegens het bedrijven van 'magnetisme'! De apotheker had deze geneeskunst uitgeoefend hoewel hij daartoe niet bevoegd was. Toch raadde de burgemeester de officier van justitie aan om Van der Scheer niet gevangen te zetten, daar veel van zijn patiënten bij het magnetisme heil vonden. Uit een latere verklaring blijkt dat Christianus aan lager wal was geraakt. Hij had zelfs niet de middelen om zijn apotheek geheel volgens de wet in te richten en van de nodige ingrediënten te voorzien. Hiervoor werd hij ook weer veroordeeld. Een verzoek om gratie aan Zijne Majesteit Willem III werd niet gehonoreerd.

Waarschijnlijk werd de grond hem te heet onder de voeten. Nog in hetzelfde jaar werd een opsporingsbevel uitgevaardigd voor Christianus Johannes van der Scheer. Zijn apotheek had hij onbeheerd achtergelaten. De sleutel van zijn woonhuis, met daarin zijn apotheek en een openstaande vergiftkast, liet hij achter bij zijn buurman. Op scheepslijsten is de apotheker niet aangetroffen, wellicht is hij, met zijn verkregen paspoort voor Duitsland, via Hamburg of Bremen naar Noord-Amerika vertrokken. Volgens gegevens van de werkgroep genealogie te Coevorden is hij in mei 1878 in Chicago, Illinois gestorven.

Terug Naar Boven