Wolters

(1864)

Johan Herman, arbeider, man, 23 jaar, Roomsch Catholiek,uit Ambt Hardenberg, behoeftig, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan, 1864 naar Noord-Amerika.

Jan Herm Wolters (Imming, Immink), arbeider op M1655.
Er vertrekt ene Herman Immink, 24 jaar, zoon van Gerhard Immink en Enne Eilering met de 'Schlosser' op 1864-07-21 vanuit Bremen naar Cincinnatti, waarschijnlijk woont zijn grootmoeder in Jefferson.

Terug Naar Boven