Landverhuizers, emigranten uit Hardenberg.

Er zijn inmiddels 1094 personen gevonden die in de 19de eeuw naar Noord-Amerika emigreerden, zie het overzicht van deze personen met hun relaties (in dit bestand zijn bovendien meer dan 200 emigranten (ook uit de regio) opgenomen die na 1900 uit Nederland vertrokken.

     ~in bewerking 2020-10-03~

Dinah Hesselink-Zweers

gedeeltelijk verschenen als 'landverhuizers naar Noord-Amerika' in Rondom den Herdenbergh 1999 4e kwartaal

Zoeken op achternaam

A B D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

...of bekijk het voorlopige overzicht op jaar van vertrek

In de jaren negentig kreeg ik bezoek van een Amerikaan. Zijn oudst bekende voorvader zou uit onze gemeente afkomstig zijn. Deze voorvader van Harold Hardenberg had, iets later dan de gouverneur Peter Stuyvesant, rond 1647 voet aan wal gezet in Nieuw-Amsterdam. We zijn er nog steeds niet achter of zijn voorvader uit ons Hardenberg, het Duitse Hardenberg, de streek Hardenberg bij Groningen of de buitenplaats Hardenberg in Gelderland kwam. Maar toch, iemand uit ons Hardenberg in die tijd naar het huidige New York in Amerika? Ik had wel gehoord van de Christelijk Afgescheidenen die samen met dominee Van Raalte naar Holland, Michigan waren gegaan, maar veel meer wist ik toen nog niet.

Vrijheidsbeeld

Nu, na langdurig onderzoek in allerlei archieven, blijken er zoveel mensen uit Stad- en Ambt Hardenberg naar Noord-Amerika en elders te zijn gegaan dat het in het bewuste artikel teveel werd om ze allemaal aan u voor te stellen. Maar nu, anno 2018 gaat dit op de website iets eenvoudiger.

Voor het artikel had ik me beperkt tot de emigratie naar Noord-Amerika en de periode tot circa 1900 aangehouden. Dat waren toen ruim 650 emigranten en het zullen er steeds meer worden.

Wie waren deze mensen en waarom emigreerden zij?

Nog voor de Van Raalte-trek in 1846 (beschreven in Rondom den Herdenbergh 1986-3), hadden al diverse families de oversteek gewaagd. Dit waren bijna allemaal Rooms-Katholieken die afkomstig waren uit het voormalige Münsterland. De eerste Hannoveranen kwamen omstreeks 1821 in Ambt-Hardenberg wonen. Hier kon men aan het werk als veenarbeider in de marke Lutten, waar later de Dedemsvaart gegraven zou worden. Deze import-Hardenbergers of zogenaamde 'Bovenlanders' emigreerden vooral om een beter bestaan te vinden. Van enkelen weten we dat hun familieleden uit Pruisen, zonder tussenstop in Nederland, naar de Nieuwe-Wereld waren afgereisd.

In 1837 naar New Orleans op de 'Charles Henry'.

Zoals boven vermeld vormden de oorspronkelijk uit Emsland afkomstige inwoners van Ambt Hardenberg zo'n beetje de eerste groep emigranten naar Amerika.

In 1837 vertrokken de jonge gezinnen Heiman en Kalmer met het schip 'Charles Henry'. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze samen met familieleden uit Emsland vertrokken vanuit Bremerhaven. Het schip arriveerde in New Orleans in november van dat jaar. De beide echtparen waren oorspronkelijk afkomstig uit Pruisen en woonden al enige jaren op 'de Slagen in Lutten', gemeente Ambt Hardenberg. Deze veenkolonie wordt sinds 1829 officieel met de naam Slagharen aangeduid en de meesten van de hier neergestreken veenarbeiders waren afkomstig uit Pruisen. Veel van hun familieleden en vroegere buren zochten hun heil in Drenthe. Zij stichtten daar de plaats Nieuw-Schoonebeek en later ook Erica, dat aanvankelijk Nieuw-Slagharen werd genoemd.

Staten
1. South-Dakota 2. Minnesota 3. Iowa 4. Missouri 5. Wisconsin 6. Illinois 7. Michigan 8. Indiana 9. Ohio a. New York b. New Orleans

In 1839 naar New Orleans op de 'Louise Friederike'.

In 1839 vertrokken Kalmers schoonvader Jan Herm Krieger en diens zoon en dochter met partners via Bremen naar New Orleans. Schoonzoon Johan Herman Rensing zou in Amerika weduwnaar worden en hertrouwen en verwekte minstens 16 kinderen. De weduwen van Rensings twee broers en hun kinderen emigreerden in 1846.

Ook moeder Heiman-Boven, inmiddels weduwe van Santel (Zandels, Santen) dus ook Santel-Boven genoemd, vertrok met haar zoon uit het tweede huwelijk Johannes Hermannus Santel en diens vrouw Maria Adelheid Wester en hun dochtertje Anna Maria.

De families vestigden zich uiteindelijk in Damiansville, Looking Glass Township, Clinton County, Illinois. In dit gebied streken meerdere Rooms-Katholieken uit Slagharen neer.

Bernard Heimann, de zoon uit het eerste huwelijk van de weduwe Santel, kocht in 1841 een stukje grond in St. Clair en twee jaar later in Washington. In 1845 deed hij zijn eerste grondaankoop in de naburige County, genaamd Clinton. Het land kostte destijds $1.25 per acre. Bernard kocht in totaal 220 acres en zijn halfbroer Johannes Hermannus Santel iets minder. Bernard overleed in 1852 tijdens de cholera-epidemie, ook Aziatische braakloop genoemd, die op dat moment al drie jaar lang dood en verderf had gezaaid.

Damiansville
Op internet kun je veel vinden over de staat Illinois, zoals een plattegrond van 1892 met daarop bekende Slagharense achternamen zoals:
Wellen, Santel, Wolters, Imming, Heinmann (Heimann) en Book (Bouck).

In Heemserveen, Rheezerveen en Collendoornerveen, gelegen in het noorden van Ambt-Hardenberg, ontstonden in de eerste helft van de negentiende eeuw gehuchten als Dedemsvaart, Lutterveld en Slagharen. Veel mensen zetten hier hun tenten of plaggenhutten op. De bevolkingsaanwas in deze veengebieden was enorm. Behalve uit Pruisen kwamen de nieuwe bewoners uit Drenthe en Friesland. Het ging in deze tijd heel erg slecht met de economie. Door misoogsten en ziekte onder het vee hadden vooral de allerarmsten het zwaar te verduren. De diaconieën van de protestantse kerken zaten met de handen in het haar. De armenzorg werd toentertijd nog door de kerk gedaan en in Ambt- en Stad Hardenberg had men alleen maar hervormde (gereformeerde) kerken. Wie moest er voor al deze arme rooms-katholieke lieden zorgen? De armenzorg werd nu een taak van de burgerlijke gemeente en werd overgedragen aan het Bestuur van Ambt- en Stad Hardenberg. Al in 1837 droeg eerstgenoemde gemeente een groot gedeelte van het Rheezerveen over aan de naburige gemeente Avereest.

Door de verpaupering nam het aantal diefstallen en andere baldadigheden toe. In Dedemsvaart en vooral Slagharen was het slecht toeven. In hetzelfde jaar als de groep Afgescheidenen, die vanwege godsdienstige redenen emigreerden, vertrok nog een grote groep mensen uit Slagharen. Deze zochten allemaal een beter bestaan. 'De verhuizing van Roomsch Catholijken ontstaat enkel om elders een beter bestaan te vinden, de Gereformeerden zijn alle afgescheidenen wier vertrek mede aan godsdienstijver is toe te schrijven.'

NB. Nederlands Hervormd is hetzelfde als Nederlands Gereformeerd; Christelijk Gereformeerd is hetzelfde als Christelijk Afgescheiden.

Totaal overzicht van vertrokken personen:

 

Aankomst
emigrant
Schip Achternaam Voornaam Partner Geb.
jaar
Geb.
plaats
Sterf
jaar
Begraaf- of
overlijdens
plaats
1837-11-20 Charles Henry Kalmer Johan Bernard Krieger 1793 Baccum 1840 Germantown
1837-11-20 Charles Henry Krieger Anna Maria Gesina Kalmer 1809 Clusorth 1870 Clinton County
1837-11-20 Charles Henry Kalmer Jan Herm   1831 Slagharen 1908 New Baden
1837-11-20 Charles Henry Krieger Johann Albert   1819 Bawinkel 1900 Fort Madison
1837-11-20 Charles Henry Schmidt Heinrich   1819      
1837-11-20 Charles Henry Schmidt? Maria Adelheit   1815      
1837-11-20 Charles Henry Schmidt? Anna Adelheit   1835      
1837-11-20 Charles Henry Heimann Bernard Heinrich Menken 1810 Groß-Füllen 1852 Damiansville
1837-11-20 Charles Henry Menken Catharina Aleidis Heiman 1808 Haren 1852 Damiansville
1837-11-20 Charles Henry Heiman Johannes Bernardus   1834 Slagharen 1923 Looking Glass Twp.
1837-11-20 Charles Henry Hulsbeek Johannes Koerts 1806      
1837-11-20 Charles Henry Koerts Margaretha Aleida Hulsbeek 1810      
(12 op de Charles Henry)
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Johann Hermann   1781 Bawinkel    
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Maria Aleida   1815 Bawinkel    
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Johannes Hermannus Pool 1807      
1840-01-27 Louise Friederieke Pohl Maria Anna Krieger ca. 1820      
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Anna Margaretha Aleida   1838 Slagharen    
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Anna Margaretha Aleida          
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Jan Herm Krieger 1809 Lindloh 1876 Damiansville
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Helena Aleida Rensing 1812 Bawinkel 1852 Damiansville
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Maria Aleida   1833 Slagharen 1844 Damiansville
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Jan Herm   1836 Slagharen 1920 Chanute
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Anna Aleida   1838 Slagharen 1886 Clinton County
1840-01-27 Louise Friederieke Santel Johannes Hermannus Wester 1815 Groß-Füllen 1891 Damiansville
1840-01-27 Louise Friederieke Wester Maria Adelheid Santel 1812 Ravenberg 1893 Damiansville
1840-01-27 Louise Friederieke Bowen Anna Maria Heimann
Santel
1784   1852 Damiansville
1840-01-27 Louise Friederieke Santel Anton   1820 Lindloh 1860 Dubuque
1840-01-27 Louise Friederieke Santel Johan Hendrik Santel 1822 Duitsland    
1840-01-27 Louise Friederieke Santel Anna Margaretha Santel 1815 Duitsland    
1840-01-27 Louise Friederieke Santel volwassen          
1840-01-27 Louise Friederieke Heimann Herman   1835 Duitsland    
1840-01-27 Louise Friederieke Santel Anna Maria   1838 Slagharen 1919 New Baden
19 op de Louise Friederieke

In 1843 begint de uittocht van de christelijk afgescheidenen naar Noord-Amerika.
De landbouwer Gerrit Schrotenboer vertrok met zijn gezin uit Heemse. Het gezin had zich aangesloten bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente. In 1836 wordt geschreven dat ze in het Collendoornerveen woonden, maar waarschijnlijk verwijzen de verschillende plaatsnamen naar een en hetzelfde plekje. Er was in die tijd veel verwarring over de plaatsnamen in het noorden van de gemeente. Zo was Dedemsvaart gelegen in het Rheezer- of Heemserveen, het nieuwe Lutten aan de Dedemsvaart werd aangeduid als Heemserveen en ook wel als Collendoornerveen. De markegebieden van Rheeze, Heemse en Collendoorn liepen door tot aan de noordgrens van de Gemeente Ambt Hardenberg. Hier ontstonden nieuwe nederzettingen door het aanleggen van het kanaal 'de Dedemsvaart' en door de vervening van de woeste gronden.

1843   Schrotenboer Gerrit Resink 1806 Heemserveen voor 1849  
1843   Resink Sofia Scharlotta Schrotenboer 1811 Borne 1849 Hamilton
1843   Schrotenboer Johanna Hendrika   1837 Heemserveen 1893 Olive Twp.
1843   Schrotenboer Hendrika   1840 Collendoorn    
1843   Resink Jan Sigismond   1808 Haaksbergen    
1843   Resink Frederikus Wilhelmus   1813 Borne    
1843   Resink Johannes Bernardus   1823 Vriezenveen    
ws. 7 personen

In de kranten werd in september 1846 melding gedaan van het vertrek van onder andere zes huisgezinnen uit Ambt Hardenberg, ongeveer 42 personen, om zich in Rotterdam als landverhuizers naar Noord-Amerika in te schepen 'het voornaaamste doel van dien stap is, om zich meer vrijheid in de uitoefening hunner godsdienst te verzekeren'. Ze waren op de 14e vertrokken naar Zwolle en zijn de volgende morgen met de Zwolsche stoomboot naar Amsterdam vertrokken om van daar op Rotterdam te gaan, en vervolgens zee te kiezen naar Noord-Amerika.

Een grote groep geloofsgenoten vertrok uit Arnhem, waaronder de stichter van de Holland kolonie Ds. A.C. van Raalte. Samen met hen voeren ze aan boord van de 'Southerner' naar New York. Op 2 oktober vertrok het schip uit Rotterdam en arriveerde in New York op 19 november.
Meer over dominee Van Raalte en de afgescheiden is te lezen in diverse publicaties en ook onder meer in onderstaande kranten:
'De Baanbrekers'. 'De Groote Leider Albertus Christiaan Van Raalte', 24-08-1897.
'De Hollanders in Michigan', redevoering door G.J. Diekema op 13 juni 1889.
De 'Afscheiding te Heemse e. o.' door H.U. Bouman, 1938.

Hoe men in 1847 de spot dreef met de 'geestelijke' landverhuizing naar 'Nieuw Luilekkerland' is te zien op een zogenaamde kermisprent.

In 1846 arriveerde in New York uit Rotterdam de Southerner. Op de passagierslijst staan de namen van de vijf Christelijk Afgescheiden families, een groep van 25 personen.

1846-11-19 Southerner Dunnewind Egbert   1793 Rheeze 1860 South Holland
1846-11-19 Southerner Dunnewind Jennigjen   1827 Rheeze 1875 Laketown
1846-11-19 Southerner Dunnewind Hendrik   1833 Rheeze 1898 Holland
1846-11-19 Southerner Dunnewind Gerrit   1835 Rheeze 1880 Laketown
1846-11-19 Southerner Dunnewind Hendrik Jan 'Evert'   1838 Rheeze 1886 Holland
1846-11-19 Southerner Kok Harmen Dunnewind 1797 Junne 1847 Holland
1846-11-19 Southerner Dunnewind Janna Kok 1800 Rheeze 1861 Allegan
1846-11-19 Southerner Kok Hermiena   1825 Diffelen 1849 Allegan
1846-11-19 Southerner Kok Jan   1827 Rheeze 1878 Allegan Twp.
1846-11-19 Southerner Kok Hendrik   1831 Rheeze 1919 Allegan
1846-11-19 Southerner Kok Albert   1834 Brucht 1920 Allegan
1846-11-19 Southerner Kok Marten   1836 Brucht 1913 Easton
1846-11-19 Southerner Kok Jan Harm   1841 Brucht 1847 bos/moeras Graafschap
1846-11-19 Southerner Kok Hendrik Jan   1845 Brucht 1847 Laketown Twp.
1846-11-19 Southerner Oldemeijer Hendrik Schepers 1807 Rheeze    
1846-11-19 Southerner Schepers Dina Oldemeijer 1807 Brucht ca. 1847 ws. Michigan
1846-11-19 Southerner Oldemeijer Jan   1838 Brucht    
1846-11-19 Southerner Karreman Samuel Benthem 1812 Apeldoorn 1887 Westfield
1846-11-19 Southerner Benthem Roeloffien Karreman 1817 Meppel 1885 Westfield
1846-11-19 Southerner Karreman Magdalena   1846 Lutten 1885 Portage
1846-11-19 Southerner Plasman Derk Amsink 1798 Ane 1854 Holland
1846-11-19 Southerner Amsink Aaltje Plasman 1802 Brucht    
1846-11-19 Southerner Plasman Willem   1829 Collendoorn    
1846-11-19 Southerner Plasman Frederik   1835 Collendoorn 1913 Holland
1846-11-19 Southerner Plasman Jennigjen   1838 Collendoornerveen 1908 Holland
25 op de Southerner

In 1846 vertrok uit Rotterdam de Wakona naar New Orleans. Op de passagierslijst staan de namen van enkele Rooms-Katholieke inwoners van Slagharen. Deze mensen waren oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland (voormalig koninkrijk Hannover of Pruissen). De meesten waren in Ambt Hardenberg gekomen zonder geboorte- of trouwbewijzen. Ook wisselden de achternamen nogal eens.
Uit Rotterdam vertrok ook de Barque Isabella , het schip zeilde via Hellevoetsluis in 65 dagen naar New York. Uit Bremen voer de Abbot Lord naar New Orleans.

1846-08-00   Bosken J.H.   ca. 1826      
1846-10-00   Kneufel Franz Over 1815 Rutenbrock 1896 Columbus
1846-10-00   Over
(wed.Rensing)
Anna Adelheid Kneufel 1806 Rutenbrock 1860 Clinton County
1846-10-00   Rensing Maria Aleida   1832 Slagharen    
1846-10-00   Rensing Hendrik Georg   1834 Slagharen    
1846-10-00   Rensing Geert Herm   1838 Slagharen    
1846-10-00   Rensing Anna Helena   1844 Slagharen    
1846-10-00   Wellen Hendrik Gerard   ca. 1821      
                 
1846-11-19 Wakona Rolwes Harmen Hendrik Wolken 1802 Meppen    
1846-11-19 Wakona Wolken Anna Maria Roelofs 1801 Rühle    
1846-11-19 Wakona Rolfes Anna Maria Helena   1827 (nichtje?) Duitsland    
1846-11-19 Wakona Rolfes Anna Maria Gezina   1836 (nichtje?) Duitsland    
1846-11-19 Wakona Rolfes Jan Hendrik   1841 Slagharen    
1846-11-19 Wakona Wellen Jan Gerard   1822 Clusorth 1891 Damiansville
1846-11-19 Wakona Teunis Anna Aleida   1800 Dalem 1881 Damiansville
1846-11-19 Wakona Rensing Anna Maria   1835 Slagharen 1887 Mentz
1846-11-19 Wakona Rensing Geert Hendrik   1837 Slagharen 1913 Germantown
1846-11-19 Wakona Rensing Jan Harmen   1842 Slagharen 1904 Damiansville
1846-11-19 Wakona Berendsen Frans Brummer 1793 Freren 1852 Germantown
1846-11-19 Wakona Brummer Anna Maria Berendsen 1791 Haselünne 1847 Germantown
12 op de Wakona
1846-12-19 Isabella Plaggenmarsch Jan Huisjen 1786 Den Ham    
1846-12-19 Isabella Horstjan Jennichje Plaggenmarsch 1786 Den Ham    
1846-12-19 Isabella Plaggenmarsch Hendrik Jan   1822 Sibculo    
1846-12-19 Isabella Plaggenmarsch Harmen Jan   1827 Hulsen 1918 Holland Twp.
1846-12-19 Isabella Hubers Klaas (remigrant) 1787 Coevorden 1874 Lutten
1846-12-19 Isabella Stegeman Jan Dunnewind 1791 Heemse    
1846-12-19 Isabella Dunnewind Hendrikje Stegeman 1794 Rheeze ca. 1859  
1846-12-19 Isabella Stegeman Jennigjen   1821 Rheeze 1902 Holland
1846-12-19 Isabella Stegeman Willemina   1824 Brucht 1894 Holland
1846-12-19 Isabella Stegeman Hendrikjen   1826 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Albert   1828 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Jan   1831 Brucht 1911 Allegan
1846-12-19 Isabella Stegeman Gerrit Jan   1833 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Marten   1836 Brucht 1915 Holland
14 op de Isabella
1846-12-28 Abbott Lord Berendsen Jan Berend   1824 Langen 1906 Quincy
1 persoon op de Abbot Lord

De opregte Haarlemsche Courant van 25 februari 1847 meldt:
'Uit Zwolle wordt berigt, dat in het Ambt Hardenberg eenige huisgezinnen zich mede gereed maken, om naar Noord-America te vertrekken. Al deze lieden behooren tot de gemeente der Afgescheidenen, en men verzekert, dat ook de leeraar derwaarts den togt zal aannemen, zoodra de kerk dier gemeente te Heemse zal zijn verkocht.'

Enkele maanden later lezen we dat op 8 juni (of 10 juni) 113 landverhuizers vertrokken van de Dedemsvaart naar Rotterdam, om van daar met het schip Erasmus naar Amerika te worden overgevoerd, namelijk 10 uit Ommen, 16 van Heemse, 4 van Beilen, 83 van Zweelo, Westenes, Erm en uit de nabijheid Coevorden. 'Zij hebben de overvaart bedongen voor f. 95,- de persoon. Er zijn weder een aantal gegoeden onder, zoodat een veertigtal, die zelve de reis niet goed zouden kunnen maken, ten koste der rijkeren niet alleen overgevoerd, maar ook bij de aankomst op de plaats hunner bestemming gevestigd zullen worden.'

Er zouden 16 mensen uit Ambt Hardenberg aan boord moeten zijn, maar de passagierslijst van de Erasmus is deels onleesbaar. Waarschijnlijk waren dit de drie kinderen van Frans Berendsen, die met zijn vrouw een jaar eerder op de Wakona was vertrokken, met partners en kinderen. Helena Engel Schoo, de weduwe van Geert Berendsen en haar zoon Clemens Berendsen. Gerrit Jan Kotterik en Jan Pohlmann met hun vrouwen en Arend Veddelers met vrouw en kind.

Wel zien we dat het gezin van de christelijk afgescheiden Berend Bonselaar vertrok uit Collendoornerveen. Ook vertrok de weduwnaar Doezeman met zijn dochter en schoonzoon Schrotenboer, kleinkinderen Schrotenboer en kleinkind Lenters, een groep van 9 personen naar Noord-Amerika. Samen met hen reisden twee jongedochters Ten Brinke, die uit Stad Hardenberg kwamen.

In 1847 vertrokken uit Rotterdam de Antoinette Marie, de Bark Erasmus en de Burk Marie Magdalena naar New York. We zien veel Nederlands sprekende mensen uit het grensgebied van de graafschap Bentheim, Hannover, Duitsland op de passagierslijst.

1847-05-23 Antoinette Marie Saalmink Geert Herms 1812 Emlichheim 1847 Holland
1847-05-23 Antoinette Marie Harmsen Jennegien Saalmink 1810 Uelsen 1885 Holland
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Gerrit   1836 Collendoornerveen 1911 Laketown
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Fennigjen   1839 Collendoornerveen 1910 Holland
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Janna   1844 Collendoorn 1881 Holland
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Zwaantjen   1845 Collendoorn    
6 op de Antoinette Marie
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Berend Veurink 1801 Coevorden 1873 Holland
1847-08-20 Erasmus Veurink Hermina Bonselaar 1802 Heemserveen 1895 Fillmore
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Herm   1834 Rheeze 1904 Holland
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Gesina   1838 Collendoorn 1895 Fillmore
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Jennigjen   1840 Collendoornerveen    
1847-08-20 Erasmus Boone Egbert Bolks 1802 Archem 1847 Holland
1847-08-20 Erasmus Bolks Hendrica Boone 1806 Heemse 1895 Holland
1847-08-20 Erasmus Boone Hendrikje   1829 Archem 1914 Holland Twp.
1847-08-20 Erasmus Boone Gerrit Jan   1832 Stad Ommen 1907  
1847-08-20 Erasmus Boone Geertje   1834 Stad Ommen 1898 Holland
1847-08-20 Erasmus Boone Jan Hendrik   1836 Stad Ommen 1914 Zeeland
1847-08-20 Erasmus Boone Hermina   1838 Stad Ommen 1896 Holland
1847-08-20 Erasmus Boone Harmannus   1840 Stad Ommen 1918 Holland
1847-08-20 Erasmus Boone Hendrik   1842 Ommen    
1847-08-20 Erasmus Boone Egbert   1845 Varsen    
1847-08-20 Erasmus Boone Antje   1846 Varsen    
16 op de Erasmus
1847 Erasmus? Berendsen Clemens   1828 Langen 1894 Looking Glass Twp.
1847 Erasmus? Schoo Helena Engel Berendsen 1788 Langen    
1847 Erasmus? Berendsen Lambert Heinrich Wilkens 1817 Asschendorf 1894 Looking Glass Twp.
1847 Erasmus? Wilkens Anna Margaretha Berendsen ca. 1801 Asschendorf 1852 Clinton County
1847 Erasmus? Berendsen Anna Maria   1835 Slagharen 1915 Damiansville
1847 Erasmus? Berendsen Frans   1838 Slagharen 1887 Bernardo
                 
1847 Erasmus? Berendsen Hermann Heinrich Schuermann 1820 Melstrup 1858 Damiansville
1847 Erasmus? Schuermann Maria Catharina Berendsen 1821 Rütenbrock 1857  
1847 Erasmus? Berendsen Franciscus Hendrikus   1844 Slagharen 1928 Piqua
1847 Erasmus? Berendsen Catharina Aleida   1846 Slagharen    
1847 Erasmus? Berendsen Anna Maria   1847 Slagharen 1910 New Baden
1847 Erasmus? Kotterik Gerrit Jan en vrouw  

ca. 1807

     
1847 Erasmus? Zurlienen Johan Ferdinant Behrens 1812   1850- 1853 Clinton County
1847 Erasmus? Berendsen Anna Margaretha Zurlienen 1822 Asschendorf 1905 Damiansville
1847 Erasmus? Berendsen of Zurlienen Franciskus Hendrikus   1843 Slagharen 1888 Damiansville
1847 Erasmus? Zurlienen Anna Maria   1846 Slagharen 1847-1850  
1847 Erasmus? Lubbers Maria Gesina Wellen ca. 1811      
1847 Erasmus? Wellen Jan Hendrik   1836 Slagharen    
1847 Erasmus? Kramer Derk   ca. 1820      
1847 Erasmus? Veddelers Arent met vrouw en kind   1805 Wilsum    
1847? ? Pohlman Johann Hermann Hagemeijer 1815 Neuenkirchen 1863

Damiansville

1847? ? Hagemeijer Maria Catharina Pohlman 1819 Schwagstorf voor 1852

 

1847? ? Pohlman Anna Maria Elisabeth   1845 Slagharen 1881

Damiansville

 
1847-10-26 Marie Magdalena Doezeman Hendrik   1776 Heemse    
1847-10-26 Marie Magdalena Doezeman Zwaantje Schrotenboer 1808 Collendoorn 1869 Fillmore
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Johannes Doezeman 1805 Heemserveen 1872 Fillmore
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Hendrik   1831 Collendoorn 1901 Fillmore
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Gerrit Jan   1834 Collendoorn 1908 Fillmore
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Annigjen   1836 Collendoornerveen 1874 Fillmore
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Evertjen   1839 Collendoornerveen 1929 Fillmore
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Gezina   1842 Collendoornerveen 1924 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Lenters Derk   1833 Heemserveen 1904 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Brinke, ten Johanna   1821 Stad Hardenberg    
1847-10-26 Marie Magdalena Brinke, ten Hermina   1829 Stad Hardenberg    
11 op de Marie Magdalena
In 1848 emigreerde
1848-03-00   Wilke Lambertus   1826 Lutterveld 1906 Damiansville

In 1849 arriveerde de Post uit Bremen in New Orleans (vertrek 8 november 1848).

Anne Meke Wilke is het eerste kindje dat is geboren in het gehucht Slagharen.

In New York arriveerde de Manchester uit Le Havre

1849-02-00 Post Tekkelenburg Herm Menken 1788   1872 Damiansville
1849-02-00 Post Menken Margaretha Adelheid Tekkelenburg 1796 Bawinkel 1855 Germantown
1849-02-00 Post Tekkelenburg Marianne   1833 Slagharen    
1849-02-00 Post Wilke Anne Meke   1829 Slagharen    
4 op de Post
1849-09-26 Manchester Kok Hannes Berends 1800 Diffelen 1864 Overisel
1849-09-26 Manchester Berends Aaltje Kok 1802 Lemele    
1849-09-26 Manchester Kok Hannes   1829 Ambt Ommen 1896 Overisel
1849-09-26 Manchester Kok Gerridina   1833 Ambt Ommen 1907 Muskegon
1849-09-26 Manchester Kok Aaltje   1835 Ambt Ommen 1899 Kalamazoo
1849-09-26 Manchester Kok Geertje   1838 Lemele 1908 Fillmore
1849-09-26 Manchester Kok Hendrik   1840      
1849-09-26 Manchester Kok Hendrika   1843   1864 Overisel
8 op de Manchester

Uit de gemeente Ambt Hardenberg zijn in 1851 officieel drie families vertrokken naar Noord-Amerika of andere overzeesche gewesten, ze zouden naar New York gaan, maar kwamen terecht in New Orleans op de Edmund, ze vertrokken uit Bremen.

1851-11-21 Edmund Pohlman Johann Hermann Theodor Wilke 1824 Twist    
1851-11-21 Edmund Wilke Anna Margaretha Pohlman 1823 Nieuw-Schoonebeek    
1851-11-21 Edmund Hagemeijer Bernard Joseph Deters ca. 1792 Everswinkel 1855 Germantown
1851-11-21 Edmund Deters Margaretha Maria Hagemeijer ca. 1797 Alfhausen    
1851-11-21 Edmund Hagemeijer Martinus   1823 Kon. Hannover    
1851-11-21 Edmund Hagemeijer Bernd   1832 Zwaksdorp    
1851-11-21 Edmund Fühne Jan Hendrik Wilke ca. 1808 Bergen    
1851-11-21 Edmund Wilke Helene Fuehne ca. 1808 Bergen    
1851-11-21 Edmund Fühne Johannes Martinus   1840 Slagharen 1907 Damiansville
1851-11-21 Edmund Fühne Jan Harm   1843 Slagharen    
1851-11-21 Edmund Fühne Johannes Hermannus Theodorus   1845 Slagharen 1923 Damiansville
1851-11-21 Edmund Fühne Anna Aleida   1847 Slagharen    
1851-11-21 Edmund Fühne Herm Hendrik   1849 Slagharen    
13 op de Edmund

De Columbus vertrok in 1852 uit Bremen.

Waarschijnlijk vertrok ook de familie Schuurman in 1852. De families Holler, Schwab en Wilson zijn denk ik foutief op een emigratielijst van Hardenberg terecht gekomen.

1852-10-28 Columbus Dall Johan Bernard Lambers 1795 Lingen    
1852-10-28 Columbus Lambers Anna Maria Dall 1797      
1852-10-28 Columbus Dall Johan Gerd   ca. 1823 Lingen    
1852-10-28 Columbus Dall Evemia   ca. 1824 Lingen    
1852-10-28 Columbus Dall Gerd Bernd   ca. 1827 Lingen    
5 op de Columbus
1852   Wellen Johan Bernard   1825 Bawinkel 1902 Westphalia
1852?   Schuermann Joan Hermann Manning 1787 Sögeln    
1852?   Manning Catharina Schuermann 1785 Ambt Freren    
1852?   Schuermann Jan Berend   1815 Ambt Meppen    
1852?   Schuermann Maria Adeleit   1817 Ambt Meppen    
In 1853 vertrok uit Bremerhaven de New England naar New Orleans. De zwagers Lohuis en Klumper op een huiveringwekkende reis.
1853-12-27 New England Lohuis Adolpf Berg 1825 Steenwijksmoer 1896 St. Bernhard
1853-12-27 New England Berg Anna Helena Lohuis 1829 Hanover 1909 St. Bernard
1853-12-27 New England Klumper Jan Wesseling 1819 Steenwijksmoer    
1853-12-27 New England Wesseling Maria Katharina Klumper 1825 Bockeloh    
4 op de New England


Rotterdamsche Courant, 11 januari 1854.

Uit de krant van 22 mei 1855.
Hardenberg, 22 mei. Sedert eenigen tijd hebben er in deze streken als het ware volksverhuizingen onder de arbeidende klasse plaats gehad. Door het vertrek van zoo velen naar elders , waar zij vermeenen grooter daggeld te zullen verkrijgen , ontstaat er hier algemeen gebrek aan werkvolk. Vau de kanaal-maatschappij zijn gisteren nacht een 20-tal gedeserteerd , vele schuldeischers nalatende. Aan de Dedemsvaart hebben reeds demonstratien van onrustwekkenden aard onder de nog tegenwoordig zijnde vreemde turfmakers plaats gevonden. De bazen hebben die echter, door hunne eischen te gemoet te komen en hooger loon toe te kennen, bij tijds gestild.

Aankomst
emigrant
Schip Achternaam Voornaam Partner Geb.
jaar
Geb.
plaats
Sterf
jaar
Begraaf- of
overlijdens
plaats

In 1856 vertrok: Bruins naar Batavia in Nederlands Indië.

In 1857 arriveerde in Baltimore de Bremerhaven uit Bremen.
1857-10-16 Bremerhaven Wilke Joannes Gerardus Schaper 1817 Schwagstorf    
1857-10-16 Bremerhaven Schaper Anna Theresia Wilke 1821 Lengerich    
1857-10-16 Bremerhaven Wilke Maria Aleida   1848 Slagharen    
1857-10-16 Bremerhaven Wilke Anna Maria   1851 Slagharen    
1857-10-16 Bremerhaven Wilke Anna Carolina   1856 Slagharen    
5 op de Bremerhaven
In 1859 vertrok:
1859   Heitgerdes Johan Heinrich   ca. 1839      
In 1861 vertrok: Bruins naar Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika.
In 1863 vertrok:
1863   Simon Rika          
In 1864? vertrok:
1864 ?   Wolters Johann Bernard   ca. 1839      

In 1865 vertrok:

1865-08-21   Meijer Harm Hendrik   1847 Slagharen    
1865-08-21   Meijer Berend Hendrik   1850 Slagharen    

Apeldoornsche courant, 25-08-1866.
ZWOLLE, 17 Augustus,
Gister in den vroegen ochtend, kwamen hier uit de omstreken van den Ham, Hardenberg, Ommen, Oldebroek en Nunspeet, eenige wagens aan, met mannen, vrouwen en kinderen, die per stoomboot naar Amsterdam vertrokken zijn, om over Rotterdam naar Antwerpen en van daar naar Michigan in Noord-Amerika te vertrekken, ten einde zich aldaar te vestigen. Onder de passagiers bevonden zich eenige welgestelde lieden, die zich van al hunne roerende cn onroerende have ontdaan hadden, en de gevaren eener zeereis, met den aankleve van dien gingen ondernemen, uit de dwaze zucht, om in den vreemde te zoeken, dat ruimschoots in ons Vaderland te vinden is. Wij vernamen dat de reis op aanraden en onder geleide van iemand die voor eenige jaren onbemiddeld naar Amerika vertrok, en nu zeer gefortuneerd is, zoude plaats hebben, en dat indien de nu vertrokkenen van de plaats hunner bestemming goede berigten overzenden, nog verschillende huisgezinnen zullen overgaan. Wij vinden het betreurenswaardig dat zooveel nijvere menschen en met hen zooveel kapitaal, voor ons Vaderland verloren gaan.

1866?   Zwake            

landverhuizers

Advertentie in de 'Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad'. Zwolle, 15-05-1868.

In 1868 vertrok:
1868-12-29   Huisken Hendrik Kip 1811 Laar    
1868-12-29   Kip Jennigje Huisken 1817 Kleine Ringe    
1868-12-29   Huisken Albert   1841 Laar 1918 Holland
1868-12-29   Huisken Jan Hendrik   1849 Laar 1926 Holland
1868-12-29   Huisken Alberdina   1858 Lutten aan de Dedemsvaart 1935 Grant
In 1871? vertrok:
1871?   Scheer, van der Christianus Johannes   1823 Coevorden 1878? Chicago
In 1872 vertrok:
1872-12-18   Tangenberg Berend Jan Lampe 1818 Coevorden 1884 Grand Rapids
1872-12-18   Lampe Joahnna Tangenberg 1819 Brucht 1894 Grand Rapids
1872-12-18   Tangenberg Christiaan 1841 Stad Hardenberg 1917 Chicago
1872-12-18   Tangenberg Hermina 1848 Stad Hardenberg
1872-12-18   Tangenberg Albertus 1854 Stad Hardenberg 1935 Grand Rapids
1872-12-18   Tangenberg Hendrika 1856 Stad Hardenberg
1872-12-18   Tangenberg Egbertus 1858 Stad Hardenberg 1893 Grand Rapids
1872-12-18   Tangenberg Zwaantje 1863 Stad Hardenberg 1947 Grand Rapids
In 1873 arriveerde in New York de Idaho uit Liverpool.
1873-04-09 Idaho Ophof Martinus Huisjen 1833 Stad Hardenberg 1897 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Huisjen Jantien Ophoff ca. 1842 Stad Ommen 1884 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Magdalena   1862 Stad Hardenberg 1941 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Frederik   1864 Stad Hardenberg 1919 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Johanna Hendrika   1867 Stad Hardenberg    
1873-04-09 Idaho Ophoff Jan   1870 Stad Hardenberg 1949 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Jan Hendrik   1872 Stad Hardenberg    
1873-04-09 Idaho Huisjen Gerrit   ca. 1844 Stad Ommen 1905 Allegan County
8 op de Idaho
In 1874 vertrok:
1874   Overweg Derk   1854 Rheeze 1939 Holland
1874?   Veltrop Gerhardus   1851 Slagharen 1921 Taos
1874?   Veltrop Stephanus   1854 Slagharen    

In 1875 arriveerde in New York de Rotterdam uit Rotterdam.

1875-08-25 Rotterdam Wittendorp Cornelia   1834 Slagharen 1875 Taos
1875-08-25 Rotterdam Veltrop Maria Martinus   1856 Slagharen    
1875-08-25 Rotterdam Veltrop Hendrika   1864 Slagharen    
1875-08-25 Rotterdam Veltrop Johannes Hermannus   1867 Nederland 1923 Folk
1875-08-25 Rotterdam Veltrop Cornelia   1870 Erica    
1875-08-25 Rotterdam Veltrop Hendrikus   1858 Slagharen 1936 Westphalia
6 op Rotterdam
1875-00-00   Vinke Jan   1838 Gramsbergen 1924 Grand Rapids
1875-00-00   Vinke Gerritdina   1872 Gramsbergen na 1880 Blendon Twp.

Apeldoornsche courant 1876-04-22

Uit Zwolle wordt gemeld, dat van daar wederom een transport landverhuizers via Rotterdam naar Grand-Rapids, staat Michigan in N.-Amerika vertrokken is. Godsdienstige beweegredenen hebben deze emi granten genoopt, hun have en goed onder Harde berg te verkoopen, om (op middelbaren of gevorderden leeftijd) naar elders te trekken.

In 1876 arriveerde in New York de W.A. Scholten uit Rotterdam.
1876-05-04 W.A. Scholten Huisjen-Brinkman 5 personen
zie Ophof
         
1876-05-04 W.A. Scholten Lenters Gerrit Jan Kars 1830 Heemserveen 1911 Saugatuck
1876-05-04 W.A. Scholten Kars Geesjen Lenters 1852 Radewijk 1935 Saugatuck
1876-05-04 W.A. Scholten Lenters Hermannes   1862 Bergentheim    
1876-05-04 W.A. Scholten Overweg Egbert   1850 Rheeze 1937 Allendale
1876-05-04 W.A. Scholten Overweg Gerrit Jan (zie 1880)          
10 op W.A. Scholten waarvan 5 uit Ommen
In 1879 arriveerde in New York de P. Caland uit Rotterdam.
1879-09-10 P. Caland Overweg Jan Hendrik Berends 1845 Lutten 1920 Oak Harbour
1879-09-10 P. Caland Berends Everdina Overweg 1847 Pruissen 1880 Fillmore
1879-09-10 P. Caland Schutte Derk   1849 Lutten 1938 Lucas
3 op P. Caland
In 1880 vertrokken uit Rotterdam de Amsterdam en de Schiedam naar New York.
1880-04-15 Amsterdam Kars Geert Klinge 1825 Arkel 1902 Saugatuck
1880-04-15 Amsterdam Klinge Fennechien Kars 1817 Radewijk 1902 Saugatuck
1880-04-15 Amsterdam Kars Egbert   1856 Stad Hardenberg 1935 Holland
1880-04-15 Amsterdam Kars Gerrit   1861 Stad Hardenberg 1939 Fillmore
1880-04-15 Amsterdam Kuipers Jan   1810      
5 op Amsterdam
1880-12-00
Schiedam
Overweg Jan   1816 Rheeze 1893 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Gerrit Jan   1844 Rheeze 1925 Holland
1880-12-00
Schiedam
Overweg Willem Schutmaat 1847 Rheeze 1928 Zeeland
1880-12-00
Schiedam
Schutmaat Jennigjen Overweg 1847 Diffelen 1922 Zeeland
1880-12-00
Schiedam
Overweg Hendrik   1857 Rheeze 1922 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Derk Jan   1869 Rheeze 1938 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Albert   1873 Rheeze 1929 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Dina   1878 Diffelen    
1880-12-00
Schiedam
Overweg Gerardina   1879?   1880 Fillmore
1880-12-00 Schiedam Bouwkamp Johanna   1863 Lutten aan de Dedemsvaart 1941 Grand Rapids
1880-12-00 Schiedam Wijlen, ter Berendina   1863 Heemse    
11 op Schiedam
In 1881 vertrok uit Amsterdam de Castor, de Pollux en de Stella, uit Antwerpen vertrok de Belgenland, de Zeeland en de Switzerland naar New York.
1881-05-04 Castor Ballast Gerrit   1857 Lutten 1939 Grand Rapids
1 op Castor
1881-05-23 Smeelink Jan Willem Borggreve 1835 Uelsen 1911 Grand Rapids
1881-05-23 Pollux Borggreve Johanna Smeelink 1841 Hilten 1900 Grand Rapids
1881-05-23 Pollux Smeelink Johan Herman   1862 Stad Hardenberg 1925 Grand Rapids
1881-05-23 Pollux Smeelink Gezina   1874 Stad Hardenberg    
1881-05-23 Pollux Smeelink Dina Frederika   1876 Stad Hardenberg    
1881-05-23 Pollux Smeelink Janna   1878 Stad Hardenberg 1916 Grand Rapids
                 
1881-05-23 Pollux Schrotenboer Hendrik Jan   1855 Lutten    
                 
1881-05-23 Pollux Likkel Hendrika   1854 Ane    
1881-05-23 Pollux Likkel Gerrit   1860 Diffelen 1931 Joubert
9 op Pollux
                 
                 
1881-08-09 Castor Perfors Pouwel van Smirren 1842 Drogt    
1881-08-09 Castor van Smirren Willemina Perfors 1847 Gramsbergen    
1881-08-09 Castor Perfors Harm   1869 Drogteropslagen    
1881-08-09 Castor Perfors Aaltje   1871 Avereest    
1881-08-09 Castor Perfors Lammigje   1875 Avereest    
1881-08-09 Castor Perfors Egbert   1876 Avereestj    
6 op Castor
                 
1881-08-15 Belgenland Likkel Willem Hendrik   1824 Heemse 1891 Holland
1881-08-15 Belgenland Kosters Jennigjen Likkel 1842 Bergentheim    
1881-08-15 Belgenland Likkel Johanna   1870 Brucht 1940 Harrison
1881-08-15 Belgenland Likkel Geertje   1872 Brucht 1941 Rock Rapids
4 op Belgenland
                 
                 
1881-08-29 Pollux Vugteveen Johannes Kluitenberg 1840 Vriezenveen    
1881-08-29 Pollux Kluitenberg Margjen Geerts Vugteveen 1838 Weststellingwerf    
1881-08-29 Pollux Vugteveen Hendrikus   1876 Lutten aan de Dedemsvaart    
1881-08-29 Pollux Vugteveen Jesina   1879 Lutten aan de Dedemsvaart    
1881-08-29 Pollux Schippers Geert   1862 Lutten aan de Dedemsvaart    
1881-08-29 Pollux Schippers Jantje   1868 Brucht    
1881-08-29 Pollux Schippers Hiltje   1870 Lutten aan de Dedemsvaart    
7 op Pollux
1881-09-23 Belgenland Holleboom Albert Jansen 1849 Collendoorn 1946 Allendale
1881-09-23 Belgenland Jansen Jantje Holleboom 1850 Collendoorn    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Gerrit   1874 Marienberg    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Jennigje   1876 Ambt Ommen    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Gesina   1879 Ambt Ommen    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Harmen   1881      
1881-09-23 Belgenland Holleboom Harm   1881      
1881-09-23 Belgenland Jansen Harm Klingenberg 1815 Gramsbergen    
1881-09-23 Belgenland Klingenberg Jennegien Jansen 1815 Holtheme    
1881-09-23 Belgenland Jansen Fennegien   1823 Gramsbergen    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Gerrit Jan Kuiper 1849 Hellendoorn    
1881-09-23 Belgenland Kuiper Femmigje Wieldraaijer 1856 Dantumadeel    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Herman   1877 Hellendoorn    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Jan   1878 Hellendoorn    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Jacob   1880 Rheeze    
15 op Belgenland
1881-10-10 Castor Smant Hendrik Kurk 1838 Avereest 1905 Spring Lake
1881-10-10 Castor Kurk Jentje Smant 1835 Ambt Ommen 1918 Spring Lake
1881-10-10 Castor Smant Roelof 1865 Avereest 1948 Crockery
1881-10-10 Castor Smant Hendrik 1869 Slagharen  
1881-10-10 Castor Smant Jentje 1871 Lutten  
1881-10-10 Castor Smant Annigje 1874 Lutten  
1881-10-10 Castor Smant Maria Hendrika 1878 Lutten 1970 Spring Lake
7 op Castor
1881-10-10 Zeeland Berghuis Gerhardus Willems 1826 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Willems Johanna Berghuis 1834 Vriezenveen    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Janna   1862 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Herm   1864 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Hendrika   1866 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Hendrikje   1868 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Hermina   1871 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Jan Hendrik   1874 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Johanna   1876 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Geesje   1879 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Ekkel Johanna   1839 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Spalink Hilligje   1874 Sibculo 1938 Kenoscha
1881-10-10 Zeeland Spalink Alberdina   1877 Sibculoj    
1881-10-10 Zeeland Stegink Cornelis   1844 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Stegink John   ca. 1839      
1881-10-10 Zeeland Stegink Hendrik   ca. 1870      
16 op Zeeland
1881-10-29 Switzerland Bos Gerrit Krol 1828 Avereest    
1881-10-29 Switzerland Krol Aaltje Bos 1832 Aengwirden    
1881-10-29 Switzerland Bos Hendrikje   1859 Dedemsvaart    
1881-10-29 Switzerland Bos Jurriën   1862 Dedemsvaart    
1881-10-29 Switzerland Bos Hendrika   1865 Rheezerveen    
1881-10-29 Switzerland Bos Jan   1868 Rheezerveen    
1881-10-29 Switzerland Bos Aaltje   1871 Rheezerveen    
1881-10-29 Switzerland Achtersmit Aaltjen   1860 Dedemsvaart    
1881-10-29 Switzerland Ramerman Jan Boerink Bos 1852 Stad Hardenberg 1928 Zillah
1881-10-29 Switzerland Bos Albertien Ramerman 1857 Dedemsvaart 1932 Zillah
1881-10-29 Switzerland Ramerman Willem   1878 Brucht 1937 Zillah
1881-10-29 Switzerland Ramerman Gerrit   1880 Brucht 1945 Zillah
12 op Switzerland
1881-11-03 Stella Middendorp Johannes Hendrikus Mecklenfeld 1833 Slagharen 1902 Wadsworth
1881-11-03 Stella Mecklenfeld Anna Maria Catharina Middendorp 1846 Slagharen 1932 Wadsworth
1881-11-03 Stella Middendorp Catharina Maria   1870 Slagharen    
1881-11-03 Stella Middendorp Maria Catharina   1872 Slagharen    
1881-11-03 Stella Middendorp Hendrikus Johannes   1876 Slagharen 1960 Bay City
1881-11-03 Stella Middendorp Willemina   1880 Slagharen    
6 op Stella
Eveneens in 1881 vertrokken:
1881-06-30   Bouwhuis Durk Lolkes   1817 Schuurega    
1881-06-30   Bouwhuis Willem   1855 Slagharen    
                 
1881   Jansen Hendrik Bril 1848 Diffelen 1933 Douglas Co.
1881   Bril Janna Jansen 1852 Collendoorn 1916 Douglas Co.
1881   Jansen Gerritdina   1880 Collendoorn 1916  
                 
1881-07-21   Schrotenboer Gerhardus Veltink 1842 Heemse 1922 Allendale
1881-07-21   Veltink Zwaantje Schrotenboer 1853 Collendoorn 1933 Allendale
1881-07-21   Schrotenboer Hendrika   1873 Marienberg 1951 Borculo
1881-07-21   Schrotenboer Aaltje   1877 Stad Hardenberg 1939 Allendale
                 
1881-07-24   Schutmaat Gerrit Willem   1860 Diffelen 1951 Grand Rapids
In 1882 arriveerden in New York de schepen Stella, Castor, Surrey, Jason en Schiedam vanuit Amsterdam, de W.A. Scholten was vertrokken uit Rotterdam en de Belgenland uit Antwerpen.
1882-02-30 Stella Mink Roelof   1856 Dedemsvaart 1937 Spring Lake
1 op Stella
1882-03-23 Castor Bemboom Johannes Bernardus Wehkamp 1849 Avereest 1894 Slagharen
1882-03-23 Castor Wehkamp Anna Gesina Bemboom 1855 Slagharen 1900 Slagharen
1882-03-23 Castor Bemboom Maria   1877 Slagharen 1898 Slagharen
1882-03-23 Castor Heimeriks Gerhardus Hendrikus Bemboom 1843 Avereest 1924 Jefferson
1882-03-23 Castor Bemboom Margrietha Alijda Heimeriks 1843 Avereest 1924 Jefferson
1882-03-23 Castor Heimeriks Johannes Gerrit   1873 Rheezerveen 1954 Taos
1882-03-23 Castor Heimeriks Margrietha Alijda   1875 Lutten 1934 Washington
1882-03-23 Castor Heimeriks Albertus Wilhelmus   1877 Slagharen 1953 Jefferson
1882-03-23 Castor Heimeriks Maria Magtilda   1879 Slagharen    
1882-03-23 Castor Heimeriks Johan Heinrich   1881 Lutten    
1882-03-23 Castor Visscher Berend Mulder 1832 Heemse 1904 Saugatuck
1882-03-23 Castor Mulder Aaltjen Visscher 1837 Anerveen    
1882-03-23 Castor Visscher Johanna   1865 Loozen 1926 Saugatuck
1882-03-23 Castor Visscher Albert   1869 Venebrugge 1956 Fennville
1882-03-23 Castor Visscher Hendrika   1861 Venebrugge 1922 Fennvelle
1882-03-02 Castor Visscher Willem   1873 Venebrugge    
1882-03-23 Castor Visscher Aaltje   1876 Venebrugge    
1882-03-23 Castor Visscher Jan   1879 Venebrugge    
18 op Castor
1882-04-06 W.A. Scholten Blaauwkamp Berend Klingenberg 1848 Anerveen 1943 Borculo
1882-04-06 W.A. Scholten Klingenberg Gusje Blaauwkamp 1852 Voorwold 1913 Borculo
1882-04-06 W.A. Scholten Jonker Gerrit Jansen 1848 Dedemsvaart 1936 Spring Lake
1882-04-06 W.A. Scholten Jansen Femmigje Jonker 1847 Staphorst 1913 Spring Lake
1882-04-06 W.A. Scholten Jonker Albert   1878 Dedemsvaart    
1882-04-06 W.A. Scholten Jonker Wolter   1881 Tip 1934 Crockery
1882-04-06 W.A. Scholten Klinge Hendrik Jan Jonker 1854 Gramsbergen 1926 Allendale
1882-04-06 W.A. Scholten Jonker Jennigjen Klinge 1852 Dedemsvaart 1934 Allendale
1882-04-06 W.A. Scholten Klinge Gerrit Jan   1880 Gramsbergen 1924 Allendale
1882-04-06 W.A. Scholten Kruis Harmen Leferink 1839 Aengwirden 1932 Muskegon
1882-04-06 W.A. Scholten Leferink Aaltje Kruis 1844 Avereest 1898 Muskegon
1882-04-06 W.A. Scholten Kruis Harm   1868 Avereest    
1882-04-06 W.A. Scholten Kruis Trijntje   1874 Avereest 1953  
1882-04-06 W.A. Scholten Kruis Wieger   1878 Avereest 1947  
1882-04-06 W.A. Scholten Kruis Wouter Drogt 1841 Aengwirden 1921 Jamestown
1882-04-06 W.A. Scholten Annigje Drogt Kruis 1845 Avereest 1925 Jamestown
nazien   Kruis Wiechert   1870 Avereest 1895 Jamestowv
1882-04-06 W.A. Scholten Leferink Harm Scholten 1818 Esche    
1882-04-06 W.A. Scholten Scholten Jentjen Leferink 1821 Staphorst    
1882-04-06 W.A. Scholten Leferink Hermannus Brunemeijer 1828 Uelsen    
1882-04-06 W.A. Scholten Brunemeijer Anna Leferink 1829 Ambt Ommen    
1882-04-06 W.A. Scholten Leferink Annigje   1863 Avereest    
1882-04-06 W.A. Scholten Leferink Geertje   1867 Avereest    
1882-04-06 W.A. Scholten Otter Jannes Jansen 1856 Lutten aan de Dedemsvaart    
1882-04-06 W.A. Scholten Jansen Johanna Otter 1855 Dedemsvaart    
1882-04-06 W.A. Scholten Tibbe Jacobus   1863 Collendoornerveen 1953 Missaukee County
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Jan Arends Kruis 1832 Tjalleberd    
1882-04-06 W.A. Scholten Kruis Femmigje Wiegers   1830 Terband    
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Jan   1855 Aengwirden    
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Arend   1856 Dedemsvaart    
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Harm   1858 Dedemsvaart    
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Albert   1860 Dedemsvaart    
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Trijntje   1863 Avereest    
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Antje   1869 Nieuweroord    
1882-04-06 W.A. Scholten Wal, van der Wouter   1871 Nieuweroord    
1882-04-06 W.A. Scholten Keen Jan nazien        
                 
1882-05-00   Beltman Evert Nies 1838 Lutten 1893 Platte
1882-05-00   Nies Hendrikje Beltman 1842 Mastenbroek 1933 Platte
1882-05-00   Stam Roelof   1866 Heemse  
1882-05-00   Stam Hendrik   1869 Heemse    
1882-05-00   Beltman Jan Hendrik   1870 Heemserveen 1954?  
1882-05-00   Beltman Hermannus   1877 Heemserveen 1952 Platte
1882-05-00   Geertman Hendrik   1856 Bergentheim 1924 Borculo
1882-05-00   Kleinjans Evert Schreur 1846 Heemserveen 1904 Allendale
1882-05-00   Schreur Geesjen Kleinjans 1855 Collendoorn 1927 Allendale
1882-05-00   Kleinjans Johanna   1870 Heemserveen 1920 Holland
1882-05-00   Kleinjans Evertje   1872 Heemserveen    
1882-05-00   Kleinjans Annigje   1876 Heemserveen 1953 Allendalej
1882-05-00   Kleinjans Derk Jan   1877 Heemserveen 1967 Allendale
1882-05-00   Kleinjans Jan   1879 Heemserveen 1962 Zeeland
1882-05-00   Potgrave Jan Willem Peters 1831 Dalfsen    
1882-05-00   Peters Anna Maria Catharina Potgrave 1831 Twist    
1882-04-18 Surrey Schutte Jan Hendrik   1865 Sibculo    
                 
1882-05-13 Jason Troost Klaas Domine 1835 Rouveen    
1882-05-13 Jason Domine Aaltje Troost 1838 Rouveen 1925 Holland
1882-05-13 Jason Troost Jan   1864 Avereest 1933 Lynden
1882-05-13 Jason Troost Lambertus   1867 Avereest 1935 Lynden
1882-05-13 Jason Troost Klaasje   1873 Lutten 1974 West Olive
1882-05-13 Jason Troost Roelof   1876 Lutten 1922 Lynden
1882-05-13 Jason Troost Jantien   1879 Lutten    
1882? ? Troost Hendrik   1870 Avereest 1957 Holland
7 of 8 op Jason
1882-05-30 Schiedam Batterink Hendrik Koel 1815 Ommen 1892 Lafayette
1882-05-30 Schiedam Koel Swenne Batterink 1845 Neue Piccardie 1923 Lafayette
1882-05-30 Schiedam Batterink Evert   1872 Lutten 1932 Tippecanoe
1882-05-30 Schiedam Batterink Geertje   1874 Lutten    
1882-05-30 Schiedam Batterink Jan Hendrik   1877 Lutten 1953 Lafayette
1882-05-30 Schiedam Batterink Johanna   1882 Lutten 1949 Lafayette
6 op Schiedam
1882-08-04 Jason Geraets Johannes Hendrikus Ossevoort 1848 Lutten 1922 Dell Rapids
1882-08-04 Jason Ossevoort Johanna Geraets 1849 Avereest 1911 Alton
1882-08-04 Jason Geraets Catharina Martina   1873 Slagharen 1951 Elkton
1882-08-04 Jason Geraets Gerhardus Johannes   1876 Slagharen 1938 Dell Rapids
1882-08-04 Jason Geraets Maria Agnes   1879 Slagharen 1972 Dell Rapids
1882-08-04 Jason Dissel Christoffel Karel Lodewijk   1860 Avereest    
6 op Jason
1882-09-09 Surrey Tibbe Albert Kollen 1822 Laar    
1882-09-09 Surrey Kollen Jantien Tibbe 1826 Steenwijksmoer 1907 Holland
1882-09-09 Surrey Tibbe Gerrit Jan Bossink 1852 Lutten aan de Dedemsvaart    
1882-09-09 Surrey Tibbe Roelofje   1867 Collendoorn 1955 Holland
1882-09-09 Surrey Bossink Hendrika Tibbe 11855 Lutten aan de Dedemsvaart 1908 Holland
1882-09-09 Surrey Tibbe Albert   1877 Collendoorn 1955 Holland
1882-09-09 Surrey Tibbe L.   1882      
1882-00-00? ? Tibbe Hermannus   1859 Collendoorn 1909 Holland
1882-00-00? ? Tibbe Albert   1877 Ane 1949 Reeman
                 
1882-09-09 Surrey Veltkamp Klaas Veldman 1836 Ambt Ommen    
1882-09-09 Surrey Veldman Zwenne Veltkamp 1833 Uelsen    
1882-09-09 Surrey Veltkamp Jan   1866 Den Ham    
1882-09-09 Surrey Veltkamp Hendrik   1874 Slagharen    
1882-09-09 Surrey Schrotenboer Gerrit Jan   1857 Pruissen    
1882-09-09? Surrey? Schrotenboer Hermannes   1859 Pruissen    
                 
1882-09-25 Schiedam Ballast Jan Hendrik Melenberg 1854 Lutten 1935 Grand Rapids
1882-09-25 Schiedam Melenberg Fennegien Ballast 1851 Ane 1925 Grand Rapids
1882-09-25 Schiedam Ballast Herm Jan   1879 Lutten 1960 Grand Rapids
1882-09-25 Schiedam Ballast Hilligje   1881 Lutten 1889 Grand Rapids
                 
1882-09-25 Schiedam Rolleman Antonie Timmerman 1818 Kampen 1901 Jamestown
1882-09-25 Schiedam Timmerman Jennechien Rolleman 1826 Diffelen    
1882-09-25 Schiedam Rolleman Zwier   1872 Lutten 1950 Paris
7 op Schiedam
1882-11-08 Belgenland Aalderink Jan Hendrik Broene 1853 Sibculo 1934 Allendale
1882-11-08 Belgenland Broene Hendrikje Alerink 1854 Sibculo 1940 Allendale
1882-11-08 Belgenland Aalderink Hendrik   1881      
3 op Belgenland
1882   Assink Frederik Batterink 1842 Lutten 1901 Holland
1882   Batterink Jennigjen Assink 1854 Lutten 1925 Fillmore
1882   Assink Gerrit Hendrik   1875 Stegeren 1926 Holland
1882   Assink Gerridina   1877 Stegeren 1909 Holland
                 
1882   Boerman Hendrik Japin 1823 Den Ham 1895 Borculo
1882   Japin Maria Sophia Boerman 1821 Zwolle 1884 Borculo
1882?   Boerman Jacob Coenraad   1847 Diffelen 1919 Saugatuck
1882?   Boerman Gerrit   1852 Diffelen 1932 Borculo
1882   Boerman Maria   1855 Diffelen 1931 Borculo
1882   Boerman Gerrit Jan   1858 Diffelen 1936 Borculo
1882   Boerman Johanna Gerridina   1861 Diffelen 1940 Borculo
                 
1882   Brinker Bernardus Hendrikus   1851 Lutten aan de Dedemsvaart    
                 
1882   Kuhl            
                 
                 
                 
1882   Koopman Jan   1862 Den Ham 1925  
                 
1882   Kuipers Jacob   1855 Steenwijk 1917 Grand Rapids
                 
1882?   Peters Evert Aufderhaar 1842 Heemserveen 1912 Allendale
1882?   Aufderhaar Hermina Peters 1851 Heemserveen 1894 Chicago
1882?   Peters Helena   1878 Vroomshoop    
                 
                 
1882   Schrotenboer            
                 
1882   Schutte Gerrit Jan Batterink 1824 Rheeze 1901 Holland
1882   Batterink Jennigje Schutte 1820 Junne 1892 Holland
1882   Schutte Hendrik   1857 Lutten 1940 Holland
1882   Schutte Hendrikjen   1861 Lutten    
                 
1882   Schuurhuis            
                 
1882   Smant Gerrit   1861 Lutten aan de Dedemsvaart 1948 Spring Lake
                 
1882   Stollmeijer            
                 
                 
1882   Troost Jan Brand 1844 Staphorst 1920 Holland
1882   Brand Johanna Troost 1835 Stad Hardenberg 1896 Holland
1882   Troost Hendrik   1867 Stad Hardenberg    
                 
1882   Veltrop Johannes Hendrikus Spin 1839 Slagharen    
1882   Spin Klaasje Veltrop 1840 Steenwijkerwold    
                 
1882   Versteeg            
                 
                 
1882   Westerhuis            

Het nieuws van den dag : kleine courant 1883-07-30

DAKOTA. (DE NEDERLANDSCHE NEDERZETTING AAN DE PLATTE CREEK.)

Onderstaand schrijven ontvingen wij uit Platten Creek, dd°. 27 Mei ll.: Mijnheer de Redacteur!
Ten bewijze dat er nog altijd Nederlandsche Couranten zijn die, hetzij met opzet, hetzij uit onwetendheid, of door verkeerde inlichting van de zijde van personen die, van de zaken waarover zij een oordeel vellen, volstrekt niet op de hoogte waren - zooals sommige Nederlandsche Consuls en anderen, die in de Opregte Steenwijker Courant, verleden jaar, de wetten van land-opneming beschreven, GEHEEL in STRIJD MET Dakota's wetten zijn - diene ook nog het volgende, dat voorkomt in de Volksvriend van Orange-City, lowa, dd°. 17 Mei laatstleden:

AL TE VEEL EER.
In de Nederlandsche Couranten leest men het volgende: 'Uit Veenhuizen vertrekken van tijd tot tijd, ofschoon veel minder dan vroeger, emigranten naar Noord-Amerika. Of allen wel beseffen, wat ze ondernemen? Een voorbeeld. Nu een jaar geleden vertrok van hier J.P. met zijn gezin naar de nieuwe wereld, een behoorlijke som aan contanten met zich nemende. Deze gelukzoeker zwerft daar nu nog steeds rond als 'landseeker' (in Dakota), terwijl zijn vrouw en kinderen door den uitgever van De Volksvriend (een in lowa verschijnend blad) zijn opgenomen. Ginds zwervende, had genoemd gezin hier voldoende brood. Laat ieder zich toch goed bedenken voor hij tot de groote reis naar 't verre Westen besluit, en zich niet laten medeslepen door de vleiende taal van sprekers over Amerika. Diene dit voorbeeld als waarschuwing'.

Dit is al te veel eer voor ons. J.P. (Jacob PiIon) heeft niet als 'gelukzoeker' in Dakota omgezworven, maar is, om zijn vrouw en kinderen plaats te bereiden, hen 'vooruitgereisd', doch volstrekt niet in de befaamde beteekenis van het woord. Terstond toen hij land 'geclaimd' en een onderdak gevonden had, heeft hij zijn vrouw en kinderen dit doen weten, en zijn ze hem nagereisd. Mannen als Pilon zijn niet de lieden, die men met den naam van gelukzoekers mag bestempelen. Wij voor ons deden niet meer dan in goed overleg met de ons overigens vreemde familie de vrouw en vier kinderen een dag of wat te herbergen. Wat bovendien zeer zeker is, bestaat hierin, dat J.P. er thans vrij wat beter aan toe is, dan wanneer hij in Nederland gebleven ware. Bedoelde J.P., uit Veenhuizen, is mijn naaste buurman, wij wonen een paar honderd passen van elkander af en komen bijna dagelijks met elkander in aanraking. Ik weet hoe het hem gegaan is en nog gaat, en ben dus in de gelegenheid u, der waarheid getrouw, de toedracht der zaak mede te deelen.

'Verleden jaar vertrok J.P. van Nederland naar Grand-Rapids, Michigan, met het idee om daar één jaar te blijven en den afloop der Dakotavestiging eens af te zien. Na zichzelven van het volkomen succes der kolonie overtuigd te hebben, besloot hij zich hier te vestigen en vertrok met zijn familie naar Orange-City, lowa, die hij daarachter liet, en reisde alleen naar Dakota vooruit om land op te nemen en een woning te bouwen enz., en daarna zijn huisgenooten te ontbieden. Door het slechte weer en zijn onbekendheid me huizen-bouwen duurde het langer dan hij berekend had, voordat zijne woning gereed was, en zijn gezin kwam dus hier aan vóór het huis gereed was. Zij werden echter welwillend opgenomen door den ouderling J.B., alwaar zij bleven tot alles in orde was. Op dit oogenblik, den 27n Mei, heeft J.P. 15 acres maïs geplant en meer aardappels en groenten dan hij met zijn gezin gebruiken zal; heeft acht acres land, dat verleden jaar gebroken was, gehuurd voor 1/3 van het gewas (dat is de huurprijs) en zal daarin morgen vlas zaaien. Indien deze man nu gelukzoeker heeten moet dan is hij daarin nog al wel geslaagd, want hij bezit 160 acres best land, waarvoor hij thans reeds $ 400 a $ 500 bekomen kan, en een boerderij die het eerste jaar reeds ruim in alle behoeften zal voorzien en hem in de toekomst zal doen vooruitgaan.

Wat het 'ruim zijn brood in Nederland hebben' betreft, vertelde hij mij dat dit juist zoolang was als zijn kapitaal duurde; niettegenstaande hard werken en zwoegen ging hij in Nederland jaar op jaar achteruit. Toen hij pas hier kwam, was hij niet uitgepraat over den grond; hij bukte, waar ook maar wat bloote aarde lag, raapte wat grond op, wreef dien tusschen de vingers en zeide dan: 'jongen, jongen, wat een puike grond, geen zand, geen bemesting noodig, weinig werk om het te bebouwen, wisten ze het maar in Nederland hoe het hier werkelijk is, dan zouden er nog veel meer komen, maar door de vele leugens die in sommige Nederlandsche couranten voorkomen, weten de menschen niet wat te gelooven! Jongen, Verheul, weet je niet waar nog een timberclaim voor mij te krijgen zou zijn, ik wou er nog zoo graag een bij mijn homestead hebben?' Maar die waren toen reeds alle opgenomen (op het oogenblik is er volstrekt geen gouvernementsland in de nabijheid meer te krijgen.) Ik zeide hem, 'dan hadt je maar vroeger moeten komen, je wenschte echter eerst den afloop onze vestiging af te zien; was dat een misse boel geweest, dan hadden jelui ons kunnen uitlachen en met de gewone praatjes: 'ik had het wel gedacht, enz. komen aansukkelen, nu hebben wij den lach en 320 acres puik land. Gij hebt bij de gratie nog 160 acres gekregen.'

Ware J.P., in plaats van naar diegenen te luisteren, die Dakota verachten en verkleinden, zonder er iets van te weten, direct naar hier gereisd, dan was hij nu veel verder, want leven en afkijken kost geld. Hij zou heel wat bespaard en vrij wat meer grond in bouw hebben. Doch gedane zaken nemen geen keer. Het regeeringsland in den omtrek is alles opgenomen, er zijn geen claims meer open. Men biedt voor 460 acres van $400 - $800, voor een paar zelfs is te vergeefs $1000 geboden door Amerikanen, die vroeger in lowa en Illinois woonden.

Hollanders kunnen zich geen denkbeeld vormen van de snelle veranderingen van toestanden, die hier plaats hebben en wanneer de oogst opbrengt, wat hij thans belooft, dan zal men dezen herfst met meer dan $ 1000 moeten komen om een claim te koopen. Komt het spoor tot stand, waarover thans druk gesproken wordt (waarschijnlijk de zijtak van den Chicago Milwaukee St. Paul spoor van Yanktown naar de Sioux-Reservatie, waarvan onze correspondent in een zijner brieven over Dakota melding maakte. Red.), dan zullen de landen enorm is waarde toenemen en kan door velen een klein fortuin gemaakt worden. De Amerikaansche couranten, o.a. de Chicagolnter Ocean, een der voornaamste bladen in de Vereenigde Staten, gaan voort er op te wijzen, dat de landverhuizing naar Dakota zonder weêrgas in de Amerikaansche geschiedenis is. In April en Mei kwamen er dagelijks meer dan 5000 menschen over de grenzen, de spoorweg-maatschappijen moesten de emigratie voor een week stoppen, om voor degenen die er waren in de behoeften te kunnen laten voorzien; vijf spoorweglijnen hadden geen materieel genoeg om den grooten zwerm te vervoeren.

Dit is geen humbug, maar de ware toedracht van zaken. Indien gij het niet gelooft, kom dan zelf over en overtuig u! en gij zult met alle anderen die hier geweest zijn en zich overtuigd hebben, moeten uitroepen: 'Ja, Dakota is een wonderland.' Vóór twee jaar was hier nog geen huis te zien, nu is het overal bevolkt.

En nu nog een enkel woord over den stand van den oogst. Granen staan uitmuntend. Mais is nog niet op, aardappelen beloven een enorm beschot. Indien onvoorziene omstandigheden ons niet teleurstellen, dan zullen wij (door den correspondent van Het N. v/d D., tijdens zijn bezoek alhier, daarop altent gemaakt) het volgend jaar, op de Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam, eene collectie hier verbouwde producten inzenden, die eventueel nog bestaanden twijfel aan Dakota's groote vruchtbaarheid wel voor goed zal wegnemen. Die twijfelt, hij kan ze zelf plukken en medenemen. Hij kan bij mij altijd een paar dagen kostvrij doorbrengen.

UEd. dank zeggende voor de opname dezer regelen, heb ik de eer te zijn, Mijnheer de Redacteur

UEd. dienstw. dienaar. H. Verheul.
Bovenstaande verklaar ik volkomen waarheid te zijn. J. PILON.
De Wel Eerwaarde Heer Ds. T. Pilon, Chr. Gereformeerd predikant te Heemse, bij Hardenberg, is de broeder van bovenstaanden. Ongetwijfeld zal ZEd. bereid zijn nog vollediger inlichtingen te verschaffen. H. Verheul.

1883: De Maasdam vertrok uit Rotterdam en de Zaandam, Schiedam en Amsterdam vertrokken uit Amsterdam naar New York.
1883-04-03 Zaandam Hoppe Harm Jan   1845 Odoorn    
1883-04-03 Zaandam Sibum Anna Gesina Hoppe 1849 Slagharen    
1883-04-03 Zaandam Hoppe Jan Kasper 1875 Erica    
1883-04-03 Zaandam Hoppe Lambertus Hendrikus   1878 Sellingerbeetse    
1883-04-03 Zaandam Hoppe Jozef   1876 Sellingerbeetse    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Jacob 1836 Drachten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Henrietta Catharina Heide, van der 1837 Ambt Ommen    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Elizabeth   1861 Avereest    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Roelof   1864 Paardenlanden    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Janke   1867 Avereest    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Meine   1868 Avereest    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Jan   1871 Lutten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Willemina   1874 Lutten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Jacobus   1877 Lutten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Albertha Rosina   1882 Collendoornerveen    
1883-04-16 Amsterdam Overweg Seine   1859 Collendoorn    
                 
1883-04-17?   Wieten Harm Berg, van den 1832 Meppel 1902 Borculo
1883-04   Berg, van den Aaltje   1842 Ommerschans 1906 Borculo
1883-04   Wieten Femmetje   1867 Slagharen 1926 Holland
1883-04   Wieten Jan   1869 Slagharen 1921 Muskegon
1883-04   Wieten Martina   1871 Slagharen 1909 Ellsworth
1883-04   Wieten Margje   1873 Lutten aan de Dedemsvaart 1945 Ellsworth
1883-04   Wieten Jacobus Johannes   1874 Slagharen    
1883-04   Wieten Femmegien   1879 Slagharen 1953 Grandville
                 
1883-04-19   Kuiper Hendrik Wind 1831 Steenwijk 1887 Grand Rapids
1883-04-19   Wind Aafje Kuiper 1831 Meppel 1914 Grand Rapids
1883-04-19   Kuiper Fenia   1860 Steenwijk    
1883-04-19   Kuiper Jan   1863 Steenwijk    
1883-04-19   Kuiper Albert   1866 Steenwijk 1953 Ellsworth
1883-04-19   Kuiper Hendrik Jan   1870 Avereest    
1883-04-19   Kuiper Naatje   1873 Avereest 1958 Grand Rapids
1883-04-19?   Kuiper Femmigje   1857 Steenwijk    
                 
1883-04-30 Schiedam Brand Hendrik Jan Piek 1846 Den Ham 1926 Grand Rapids
1883-04-30 Schiedam Piek Margje Brand 1850 Munnekeburen 1910 Grand Rapids
1883-04-30 Schiedam Brand Fennigje   1874 Lutten    
1883-04-30 Schiedam Brand Geertje   1880 Lutten    
1883-04-30 Schiedam Brand Jacob   1882 Lutten    
                 
1883-04-30 Schiedam Tibbe Jan Veldstra 1854 Lutten 1936 Grant
1883-04-30 Schiedam Veldstra Hendrikje Tibbe 1853 Dedemsvaart    
1883-04-30 Schiedam Tibbe Margje   1879 Lutten 1951 Holland
1883-04-30 Schiedam Tibbe Jan   1882 Lutten 1922 Holland
1883-04-30 Schiedam Tibbe Roelof Kleinlugtenbeld 1856 Lutten 1934 Holland
1883-04-30 Schiedam Kleinlugtenbeld Fennigjen Tibbe 1852 Heemse 1919 Fillmore
1883-04-30 Schiedam Tibbe Albert Jan   1882 Radewijk    
                 
1883-09-10 Maasdam Beltman Jan Hendrik   1830 Lutten    
1883-09-10 Maasdam Beltman Albert Nijzink 1854 Gramsbergen    
1883-09-10 Maasdam Nijzink Hendrikjen Beltman 1859 Collendoorn 1925 Douglas County
1883-09-10 Maasdam Beltman Hendrik Jan   1861 Gramsbergen    
1883-09-10 Maasdam Beltman Gerrit   1868 Anerveen    
                 
1883-10-15 Schiedam Aalderink
Alerink
Hendrik   1825 Sibculo 1904 Allendale
1883?   Alerink Frederik   1858 Sibculo 1926 Pease
1883?   Alerink Gerrit   1864 Sibculo 1945 Allendale
1883?   Alerink Albert   1868 Sibculo 1946 Allendale
1883?   Alerink Hilligje   1869? NED 1900? USA
1883   Feltz, van der            
1883   Feltz, van der            
1883   Feltz, van der            
1883   Feltz, van der            
1883   Feltz, van der            
1883   Feltz, van der            
1883   Wellen            
In 1884 vertrok de Maasdam uit Rotterdam en de Schiedam uit Amsterdam naar New York.
1884-04-14 Maasdam Spoelder Wessel   1858 Lutten 1937 Choteau
1884-04-14 Maasdam Jonker Gerrit   1849 Lutten aan de Dedemsvaart 1920 Muskegon
1884-04-14 Maasdam Jonker Everdina   1873 Stad Hardenberg    
                 
1884-06   Spoelder Harmen Vedders 1818 Hasselt 1907 New Holland
1884-06   Vedders Hendrikje Spoelder 1826 Varsen 1901 New Holland
1884-06   Spoelder Hermina   1861 Lutten aan de Dedemsvaart 1935 Platte
1884-06   Spoelder Jantien Hendrika   1869 Lutten aan de Dedemsvaart 1943 Grant
                 
1884-07-14 Schiedam Ridderman Berend   1842 Ane 1903 Fremont
1884-07-14 Schiedam Ridderman Geertjen   1869 Ane    
1884-07-14 Schiedam Ridderman Hendrik   1873 Ane 1957 Fremont
1884-07-14 Schiedam Ridderman Hermannes   1876 Ane    
1884-07-14 Schiedam Ridderman Hendrika   1879 Bergentheim    
                 
1884-09-16 Maasdam Derks Albertus Wilps 1854 Gramsbergen    
1884-09-16 Maasdam Wilps Jennigjen Derks 1853 Heemserveen    
1884-09-16 Maasdam Derks Geesje   1881 Loozen    
1884-09-16 Maasdam Derks Hendrik Jan   1883 Radewijk    
                 
1884-09-16 Maasdam Groenink Albert Dragt 1851 Steenwijk 1918 New Era
1884-09-16 Maasdam Dragt Marrigjen Groenink 1848 Collendoorn 1935 New Era
1884-09-16 Maasdam Groenink Aaltje   1868 Den Ham    
1884-09-16 Maasdam Groenink Klaas   1880 Venebrugge 1951 New Era
1884-09-16 Maasdam Groenink Roelofje   1883 Venebrugge    
1884-09-16 Maasdam Groenink Aaltje   1868 Den Ham    
1884-0-16 Maasdam Jonken            
1884-09-16 Maasdam Veneman Gerrit Jonker 1853 Sibculo 1927 Coopersville
1884-09-16 Maasdam Jonker Diena Veneman 1856 Lutten 1931 Coopersville
1884-09-16 Maasdam Veneman Harm   1878 Venebrugge    
1884-09-16 Maasdam Veneman Johannes   1881 Venebrugge    
1884-09-16 Maasdam Veneman Hendrik   1883 Venebrugge    
1884-09-16 Maasdam Veneman Harmen Vries, de 1828 Den Velde 1899 Polkton
                 
1884-09-16 Maasdam Vries, de Hendrika Veneman 1828 Vriezenveen 1916 Polkton
1884-09-16 Maasdam Veneman Jennigje   1868 Sibculo 1953 Muskegon
1884-09-16 Maasdam Veneman Hendrikje   1871 Venebrugge    
                 
1884   Ramerman Berend Jan Bos 1850 Stad Hardenberg 1922 Cleveland
1884   Bos Harmpje Ramerman 1854 Dedemsvaart 1916 Cleveland
1884   Ramerman Gerrit   1878 Sibculo 1943 Westlake
1884   Ramerman Johanna Jacoba   1880 Brucht 1949  
1884   Ramerman Marie   1881      
1884   Ramerman Jantje   1884 Amsterdam 1956 North Olmsted
1884?   Vlugger Aleida Markfluwer        
1884?   Veneman Hendrik   1864 Sibculo 1956 Coopersville
1885: De Edam vertrok uit Amsterdam naar New York en de W.A. Scholten uit Rotterdam.
1885-04-25 Edam Koopman Gerrit Krol 1836 Koudum    
1885-04-25 Edam Krol Femmigje Koopman 1833 Tjallebert    
1885-04-25 Edam Koopman Jentje   1860 Avereest    
1885-04-25 Edam Koopman Aaltje   1865 Ambt Ommen    
1885-04-25 Edam Koopman Jacob   1868 Den Ham    
1885-04-25 Edam Koopman Pieter   1871 Bergentheim    
                 
1885-09-14 W.A. Scholten Tabbert Klaas zie 1891 1850 Coevorden 1900 Holland
                 
1885   Veltkamp            
In 1886 vertrok:
1886   Schreur Jacob Prins 1851 IJhorst 1925 Cleveland
1886   Prins Grietje Schreur 1857 Steenwijkerwold 1898 Cleveland
1886   Schreur Jan   ca. 1880 Ambt Ommen    
1886   Schreur Jeep   1883 Bergentheim 1943 Cleveland
1886   Schreur Jantje   1886 Bergentheim    
1
In 1887 vertrokken de Edam en Schiedam uit Amsterdam naar New York.
1887-04-06Edam Fokkert Geerd Prenger 1853 Itterbeck    
1887-04-06 Edam Prenger Johanna Fokkert 1859 Pruissen    
1887-04-06 Edam Fokkert Lambert   1883 Stad Hardenberg    
1887-04-06 Edam Fokkert Jan   1884 Stad Hardenberg    
1887-04-06 Edam Fokkert Janna   1886 Stad Hardenberg    
1887-04-06 Edam Fokkert Hendrik   1864? Pruissen    
1887-04-11 Schiedam Alerink Hendrik   1870 Sibculo    
1887   Veneman Jan   1861 Sibculo    
In 1888 arriveerde de Edam in New York met de familie Kruis uit Brucht. In 1889 arriveerde de familie Spijker (Eilers) op de Amsterdam.
1888-06-04 Edam Kruis Hendrik Euverman 1836 Aengwirden    
1888-06-04 Edam Euverman Grietje Kruis 1837 Avereest    
1888-06-04 Edam Kruis Wicher   1866 Den Ham    
1888-06-04 Edam Kruis Jentje   1867 Den Ham    
1888-06-04 Edam Kruis Trijntje   1871 Den Ham    
1888-06-04 Edam Kruis Jantje   1877 Den Ham    
1889-09-27 Amsterdam Eilers (Spijker) Herm   1842 Slagharen    
1889-09-27 Amsterdam Wolters Maria   1844 Slagharen 1926 Jefferson
1889-09-27 Amsterdam Eilers (Spijker) Maria   1867 Slagharen 1943 Glennonville
1889-09-27 Amsterdam Kerperin Jan   1860 Slagharen 1934 Glennonville
1889-09-27 Amsterdam Eilers (Spijker) Roelof   1873 Slagharen 1951 Jefferson
1889-09-27 Amsterdam Eilers (Spijker) Johan   1879 Slagharen    
1889-09-27 Amsterdam Eilers (Spijker) Herman   1882 Slagharen    
In 1890 vertrok uit Rotterdam via Boulogne sur mer en de Maasdam naar New York. De Amsterdam uit Amsterdam ging in maart via Boulogne sur mer naar New York en in september waarschijnlijk rechtstreeks.
1890-03-27 Amsterdam Kruiskamp Hendrik Jan   1861 Stad Hardenberg    
1890-05-09 Maasdam Brand Roelof Padding 1853 Luttergreppel 1919 Detroit
1890-05-09 Maasdam Padding Johanna Brand 1860 Dedemsvaart 1931 Detroit
1890-05-09 Maasdam Brand Johannes   1884 Avereest 1934 Detroit
1890-05-09 Maasdam Brand Gerrit   1885 Zuidwolde    
1890-05-09 Maasdam Brand Lammigje   1887 Avereest 1966 Detroit
1890-05-09 Maasdam Brand Aaltje   1888 Avereest 1963  
1890-05-09 Maasdam Otter Harmen Kuilder 1828 Opsterland    
1890-05-09 Maasdam Kuilder Trijntje Otter 1829 Aengwirden    
1890-05-09 Maasdam Otter Hendrik Niks 1848 Dedemsvaart 1917 South Holland
1890-05-09 Maasdam Otter Harmen Kuilder 1828 Opsterland    
1890-05-09 Maasdam Niks Aaltje Otter 1842 Avereest 1908 South Holland
1890-05-09 Maasdam Otter Margje   1870 Avereest    
1890-05-09 Maasdam Otter Harm   1873 De Krim    
1890-05-09 Maasdam Otter Trijntje   1878 Avereest 1958 Arlington
1890-05-09 Maasdam Otter Jan   1882 Avereest 1937 Getchel
1890-09-08 Amsterdam Sassen Harm Joseph Belt 1853 Slagharen    
1890-09-08 Amsterdam Belt Maria Sassen 1854 De Loo    
1890-09-08 Amsterdam Sassen Anna Aleida   1879 Slagharen    
1890-09-08 Amsterdam Sassen Hermannus Hendrikus   1881 Slagharen    
1890-09-08 Amsterdam Sassen Hendrika Franciska   1884 Slagharen    
1890-09-08 Amsterdam Sassen Johanna Maria   1886 Slagharen    
1890-09-08 Amsterdam Sassen Johannes Bernardus   1889 Slagharen    
1890-10-25   Pot Willem   1861 Lutten 1932 Ogden
1890-10-25   Pot Johanna   1872 Avereest 1952 Escondido
In 1891 vertrok uit Rotterdam via Boulogne sur mer de Spaarndam naar New York. Vanuit Amsterdam vertrok het splinternieuwe schip Dubbeldam naar New York.
1891-06-19 Spaarndam Tabbert Klaas Eppink 1850 Coevorden 1900 Holland
1891-06-19 Spaarndam Eppink Frederika Tabbert 1854 Lutten 1924 Holland
1891-06-19 Spaarndam Tabbert Frouwkje   1885 Lutten 1963 Holland
1891-09-22 Dubbeldam Havekotte Willem Drenth 1847 Dedemsvaart    
1891-09-22 Dubbeldam Drenth Maria Anna Havekotte 1850 Dedemsvaart    
1891-09-22 Dubbeldam Haverkotte Maria Ekla   1875 Slagharen    
1891-09-22 Dubbeldam Haverkotte Christiaan   1877 Slagharen    
1891-09-22 Dubbeldam Haverkotte Martha   1880 Slagharen    
1891-09-22 Dubbeldam Haverkotte Martinus   1883 Slagharen    
1891-09-22 Dubbeldam Haverkotte Johannes   1886 Slagharen    
1891-09-22 Dubbeldam Haverkotte Johanna   1890 Slagharen    
1891   Veltrop            

Tijdens de volgende landbouwcrisis in de tachtiger jaren kwam de verhuizing weer goed op gang.

In 1892 arriveerden in New York de Wisconsin en Alaska uit Liverpool & Queenstown. Uit Rotterdam kwam de Spaarndam en uit Amsterdam kwam de Dubbeldam naar New York met heel veel Hardenbergers aan boord.

1892-03-03 Wisconsin Breukelman Jan Overweg 1862 Heemse 1932 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Geertje Breukelman 1867 Rheeze 1953 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Breukelman Frederik   1891 Collendoornerveen 1976  
1892-03-03 Wisconsin Hannink Gerrit Meijerink 1840 Brucht 1927 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Meijerink Aaltjen Hannink 1854 Stad Hardenberg 1927 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Hannink Wibbigjen   1880 Brucht 1959 Ripon
1892-03-03 Wisconsin Hannink Gerritdina   1882 Brucht 1968 Ripon
1892-03-03 Wisconsin Hannink Egbert   1885 Brucht 1932 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Hannink Jan Hendrik   1887 Brucht 1939 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Hannink Evert   1890 Brucht 1892 New York?
1892-03-03 Wisconsin Overweg Gerrit Jan Huisman 1843 Rheeze 1927 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Huisman Janna Overweg 1843 Ambt Ommen 1913 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Diena   1869 Rheeze 1940 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Marten   1872 Rheeze 1945 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Jennigje   1875 Rheeze 1952 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Derk   1878 Collendoornerveen 1936 Aurora Center
1892-03-03 Wisconsin Overweg Geesje   1880 Collendoornerveen 1964 Holland
1892-03-03 Rengelink Harm Meijerink 1844 Baalder 1910 Platte
1892-03-03 Wisconsin Meijerink Johanna Rengelink 1856 Stad Hardenberg 1936 Platte
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Jan Hendrik   1881 Brucht 1956 Platte
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Hendrikje   1883 Brucht 1958 Gregory County
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Hendrik   1884 Brucht 1965 Sibley
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Gerritdina   1887 Brucht 1945 Platte
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Johanna   1889 Brucht 1974 Tecumseh
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Evert   1891 Brucht 1954 Charles Mix County
1892-03-03 Wisconsin Beltman   ? 54 jaar naar Dakota    
1892-08-27 Alaska Pot Arend Omvlee 1828 Avereest 1912 Ogden
1892-08-27 Alaska Omvlee Jeltje Pot 1834 Ambt Ommen 1919 Ogden
1892-08-27 Alaska Pot Diena   1869 Avereest 1959 San Diego
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Albert Wijlen, ter 1850 Anerveen 1937 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Wijlen, ter Hendrikjen Blaauwkamp 1848 Brucht 1909 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jan   1874 Brucht 1934 Zeeland
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jannes   1876 Heemserveen 1924 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Hendrik   1880 Brucht 1964 Holland
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Gerrit Jan   1884 Brucht 1981 Zeeland
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jan Berend   1886 Brucht 1968 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Hendrikjen   1892 Brucht    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Hendrik Meijerink 1843 Anerveen    
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Aaltjen Blaauwkamp 1860 Radewijk    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jannes   1872 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Aaltje   1873 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Geertje   1885 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Gerrit Jan   1887 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Bosch Arie Mink 1865 Bergentheim 1942 Spring Lake
1892-10-17 Dubbeldam Mink Anna Bosch 1864 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Bosch Derk   1886 Bergentheim 1936 Spring Lake
1892-10-17 Dubbeldam Bosch Derk   1888 Sibculo 1949 Spring Lake
1892-10-17 Dubbeldam Bosch Neeltje   1890 Bergentheim    
1892-10-17 Dubbeldam Hubers Jan Hendrik Huisjes 1849 Lutten 1920 Douglas County
1892-10-17 Dubbeldam Huisjes Geertruida Hubers 1861 Gramsbergen    
1892-10-17 Dubbeldam Hubers Willemina Hendrika   1877 Lutten 1949 Rock Valley
1892-10-17 Dubbeldam Hubers Albertje   1879 Lutten 1964  
1892-10-17 Dubbeldam Hubers Hendrikje   1888 Lutten 1956 Sioux Center
1892-10-17 Dubbeldam Hubers Wibbigje   1889 Lutten 1980 Rock Valley
1892-10-17 Dubbeldam Hubers Jan   1891 Lutten 1967 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Klinge Albertus Tiebert 1858 Gramsbergen 1948 Holland
1892-10-17 Dubbeldam Tiebert Johanna Klinge 1868 Loozen 1927 Holland
1892-10-17 Dubbeldam Klinge Albert   1888 Gramsbergen 1904 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Klinge Jan   1890 Gramsbergen 1972 Holland
1892-10-17 Dubbeldam Klinge Gerrit Jan   1891 Lutten 1987 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Jan Hendrik Beltman 1822 Brucht 1898 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Beltman Gerritdina Meijerink 1834 Lutten 1898 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Herm   1867 Stad Hardenberg 1956 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Gerrit Jan   1869 Stad Hardenberg 1955 Mitchell
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Geertjen   1872 Stad Hardenberg 1906 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Mink Derk Toeten 1821 Havelte    
1892-10-17 Dubbeldam Toeten Jantje Mink 1823 Hollandscheveld    
1892-10-17 Dubbeldam Padding Jan Keen 1863 1863 Avereest    
1892-10-17 Dubbeldam Pranger Harmen Muis 1860 Lemsterland 1931 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Muis Jantje Pranger 1865 Brucht 1927 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Pranger Grietje   1889 Brucht 1973 Orange city
1892-10-17 Dubbeldam Pranger Jan   1891 Brucht 1940 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Pranger Sjoerd Mink 1867 Oosterzee 1928 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Mink Hilligje Pranger 1869 Ambt Ommen 1964 Grand Rapids
1892-10-17 Dubbeldam Pranger Rein   1892 Bergentheim 1958 Grandville
1892-10-17 Dubbeldam Pranger Volken Jutstra 1870 Oosterzee 1948 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Jutstra Johanna Pranger 1867 Tiendeveen 1949 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Pranger Harmke   1873 Lemsterland 1941 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Schreur Geert Veurink 1845 Wilsum 1929 Mille Lacs County
1892-10-17 Dubbeldam Veurink Jennigjen Schreur 1844 Rheeze 1909 Mille Lacs County
1892-10-17 Dubbeldam Schreur Dina   1873 Heemserveen 1944  
1892-10-17 Dubbeldam Schreur Gerrit Jan   1874 Heemserveen 1909 Mille Lacs County
1892-10-17 Dubbeldam Schreur Jan   1877 Heemserveen 1949 Mille Lacs County
1892-10-17 Dubbeldam Schreur Hermina   1878 Heemserveen 1968 Mille Lacs County
1892-10-17 Dubbeldam Schreur Lambertus   1881 Heemserveen 1967 Kanawha
1892-10-17 Dubbeldam Schreur Hermannus   1889 Heemserveen 1981 Pease
1892-10-17 Dubbeldam Veltink Albert Holleboom 1841 Bergentheim 1907 Zeeland
1892-10-17 Dubbeldam Holleboom Jennigjen Veltink 1843 Collendoorn 1918 Zeeland
1892-10-17 Dubbeldam Veltink Aaltje   1872 Collendoornerveen    
1892-10-17 Dubbeldam Veltink Gesina   1879 Collendoorn    
1892-10-17 Dubbeldam Wal, van der Petrus Slootheer 1859 Spanga 1927 Shelton
1892-10-17 Dubbeldam Slootheer Geertje Teunis Wal, van der 1858 Lemsterland 1936 Shelton
1892-10-17 Dubbeldam Wal, van der Fentje   1880 Weststellingwerf    
1892-10-17 Dubbeldam Wal, van der Boukje   1882 Ane    
1892-10-17 Dubbeldam Wal, van der Kier   1884 Lemsterland    
1892-10-17 Dubbeldam Wal, van der Teunis   1887 Gaasterland 1963 Shelton
1892-10-17 Dubbeldam Wal, van der Albert   1889 Ane 1956 Emmons County
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Evert Brinke, ten 1836 Heemse 1909 Rusk
1892-11-05 Spaarndam Brinke, ten Geertjen Schrotenboer 1856 Bergentheim 1939 Rusk
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Zwaantje   1873 Stad Hardenberg 1962 Holland
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Hermannes   1874 Stad Hardenberg    
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Hendrika   1876 Heemse 1933 Jamestown
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Jennigjen   1885 Stad Hardenberg 1942 Holland
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Gerritdina   1888 Stad Hardenberg 1961 West Olive
1892-11-05 Spaarndam Veneman Albert Nijeboer 1852 Anerveen 1938 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Nijeboer Jennigjen Veneman 1854 Lutten 1940 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Veneman Gerrit   1878 Lutten 1960 Hughson
1892-11-05 Spaarndam Veneman Willemina   1881 Lutten 1978 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Veneman Albert   1883 Lutten 1962 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Veneman Geesje   1884 Lutten 1960 Modesto
1892-11-05 Spaarndam Veneman Hendrikus   1891 Lutten 1963 Ripon

In oktober 1892 kreeg men in Ambt Hardenberg een brief van de koninklijke marechaussee over de bewaking van de grenzen. Er zouden veel Russische emigranten, zonder geld of middelen van bestaan, terugkeren uit Amerika. Ze zouden zich in Nederlandse- of Duitse havens ontschepen om via Duitsland het vaderland te bereiken. De Duitse regering had afgekondigd dat deze mensen hun land niet in mochten en daarom moesten ook onze grenzen streng worden bewaakt, zodat daar uitgezette vreemdelingen niet onze grenzen zouden passeren. Voorlopig werd alleen bij Veenebrugge, de grote weg naar Neuenhaus bewaakt door de marechaussee. Deze was ook wel actief langs de hele grens van Hardenberg en Gramsbergen. Maar men vroeg om door te geven of er ook extra bewaking nodig was op de Zwolscheweg, die bij Kloosterhaar, de Holthemersteeg en misschien andere, bij de marechaussee, onbekende wegen.

In 1893 vertroken uit Rotterdam de Werkendam, de Spaarndam en de Obdam naar New York.
1893-01   Heide, van der Berend   1869 Avereest    
1893-04   Pranger Rein Sjoerds Pen 1829 Oosterzee 1906 Platte
1893-04   Pen Grietje Harmens Pranger 1835 Lemsterland 1911 Platte
1893-04   Pranger Cornelis   1875 Lemsterland 1963 Platte
1893-05-04 Spaarndam Schrotenboer Gerrit   1862      
1893-05-31 Maasdam Beuker Hendericus B. Duijn, van 1834   1900 Holland
1893-05-31 Maasdam Duijn, van Aaltje Beuker 1836   1919 Holland
1893-05-31 Maasdam Robbert Aleida Gezina 1886 Maasland 1962 Holland
1893-06-23 Werkendam Eshuis Jennigjen Hubers 1836 Diffelen 1905 Pease
1893-06-23 Werkendam Hubers Jan   1868 Lutten 1940 Pease
1893-06-23 Werkendam Hubers Jan Hendrik   1875 Lutten 1965 Pease
1893-06-23 Werkendam Hubers Johanna   1878 Lutten 1971 Hull
1893-06-23 Werkendam Timmerman Jan Hubers 1855 Gramsbergen 1944 Grant
1893-06-23 Werkendam Hubers Jennigjen Timmerman 1864 Lutten 1893 Douglas County
1893-06-23 Werkendam Timmerman Johanna Geertruid   1883 Ane 1969 Sully
1893-06-23 Werkendam Timmerman Willwm Hendrik   1886 Ane 1936 Platte
1893-06-23 Werkendam Timmerman Albert   1889 Lutten 1919 Platte
1893-06-23 Werkendam Timmerman Gerritdina Johanna   1891 Lutten 1893?  
1893-08-17   Breukelman Jan Hendrik   1870 Heemse 1949 Corsica
1893-08-17   Hubers Klaas Reinders 1832 Ane 1916 New Holland
1893-08-17   Reinders Hendrika Hubers 1844 Ane 1918 Douglas County
1893-08-17?   Hubers Everdina?   1863 Lutten    
1893-08-17?   Hubers Hendrikje   1869 Bergentheim    
1893-08-17   Hubers Evertje   1877 Lutten 1953 Douglas County
1893-08-17   Hubers Hendrika Johanna   1882 Lutten 1979 Lynden
1893-08-17   Hubers Gerrit Jan   1884 Lutten 1970 New Holland
1893-08-17   Hubers Klazina   1887 Lutten 1919 New Holland
1893-08-17   Veurink Gerhardus Lamberink 1847 Rheeze 1903 Douglas County
1893-08-17   Lamberink Jennigjen Veurink 1856 Rheeze 1917 Douglas County
1893-08-17   Veurink Hermina   1878 Heemserveen 1965 Douglas County
1893-08-17   Veurink Hermannus   1881 Heemserveen 1953 Mitchell
1893-08-17   Veurink Gerrit Jan   1886 Heemserveen 1964 Douglas County
1893-08-17   Veurink Gerrit Hendrik Albertus   1892 Heemserveen 1975 New Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Jan Beuker 1857 Emlichheim 1922 Holland
1893-10-02 Spaarndam Beuker Jacoba Nicolasina Robbert 1863 Zwolle 1957 Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Hendrik Jan   1887 De Lier 1956 Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Hendrika Johanna   1888 De Lier 1962 Grand Rapids
1893-10-02 Spaarndam Robbert Everhardus Bernardus   1889 De Lier 1957 Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Henderikus   1891 Lutten 1952 Grand Rapids
1893-10-02 Spaarndam Robbert Gesinus   1892 Lutten 1977 Holland
1893-10-18 Obdam Bosch Roelof Mink 1855 Lutten    
1893-10-18 Obdam Mink Annigjen Bosch 1861 Lutten 1937 Spring Lake
1893-10-18 Obdam Bosch Neeltje   1885 Bergentheim    
1893-10-18 Obdam Bosch Jantien   1886 Bergentheim    
1893-10-18 Obdam Bosch Jannetje   1888 Bergentheim    
1893-10-18 Obdam Bosch Derk   1890 Bergentheim    
1893-10-18 Obdam Bosch Roelof   1884? Brucht?    
1893   Jutstra Klaas Johannes   1826 Ooststellingwerf 1920 Platte
voor 1893   Verwey Mejan Jan Lukas   1864 De Wijk    
In 1894 vertrokken:
1894?   Jonker Johannes   1868 Stad Hardenberg    
1894-1898   Klinge Jan Hendrik   1870? Holtheme?    
In 1895 arriveerde in New York de Veendam uit Rotterdam.
1895-11-11 Veendam Aufderhaar Johanna Klinge 1849 Heemserveen 1933 Grand Rapids
1895-11-11 Veendam Klinge Janna   1877 Avereest    
1895-11-11 Veendam Klinge Hilbert   1882 Avereest 1968 Alaska
1895-11-11 Veendam Klinge Hendrikje   1886 Avereest 1962 Grand Rapids
1898?   Aufderhaar Hendrik Jan   1875 Heemserveen 1899 Chicago
 
1899-11-23   Verwey Mejan Jacobus Joachim   1874 Voorwijk    

Hierna volgen enkele landverhuizers uit de 20ste eeuw (zie verder op het overzicht).

ellis island   ellis island

1902-04-17 Potsdam Veurink Jan Bril 1840 Heemse 1923 Pease
1902-04-17 Potsdam Bril Alberta Hendrika Veurink 1851 Heemse 1913 Pease
1902-04-17 Potsdam Veurink Gerrit Jan   1887 Heemserveen 1979 Pease
1902-10-05 Statendam Mekkers Jan Jutstra        
1902-10-05 Statendam Jutstra Willemtje Mekkers 1855 Ooststellingwerf 1931 Amity
1903 Potsdam Beld            
In 1904 vertrokken de Potsdam en Statendam naar New York.
1904-03-31 Potsdam Padding            
1904-03-31 Potsdam Gardinge            
 
1904-10-25 Statendam Bemboom Johannes Wilhelmus   1886 Jefferson 1961 Jefferson
In 1905 vertrokken uit Rotterdam de Noordam en Rijndam naar New York.
1905-09-12 Noordam Bieleveld            
 
1905-10-30 Rijndam Ekkel Derk Jan Kedde 1881 Sibculo 1965 Fremont
1905-10-30 Rijndam Kedde Fennegien Ekkel 1883 Loozen 1969 Fremont
1905-10-30 Rijndam Ekkel Gerrit Jan   1903 Kloosterhaar 1993 Grand Rapids
In 1906 arriveerden in New York de Statendam en Rijndam uit Rotterdam.
1906-03-21 Statendam Otter Lambertus Hartman 1863 Lutten 1920 Crookston
1906-03-21 Statendam Hartman Aaltje Otter 1881 Avereest 1920 Crookston
1906-03-21 Statendam Otter Lambertus Hartman 1863 Lutten    
1906-03-21 Statendam Otter Roelof   1904      
1906-10-30 Rijndam Olde Lohuis Maria Regina   ca. 1884      
1906   Meijer            
In 1908 arriveerde in New York de Noordam uit Rotterdam.
1908-04-08 Noordam Brink Mannes   1878 Lutten    
1908-04-08 Noordam Heide, van der Meine Faassen, van 1862 Avereest    
1908-04-08 Noordam Faassen, van Gesina Heide, van der 1856 Lutten    
1908-05-26 Nieuw Amsterdam Petter            
1909-11-16 Rotterdam Rabe            
1910-03-28 Nieuw Amsterdam Ruben            
In 1911 arriveerde in New York de Nieuw Amsterdam uit Rotterdam.
1911-06-05 Nieuw Amsterdam Bosman Hilbrand          
1911-06-05 Nieuw Amsterdam Bosman Trijntje          
1912-10-23 Potsdam Graaf, van der            
1912 Noordam Potter            
1913-04-04 Potsdam Danes            
1914-02-26 Noordam Brouwer            
1914-04-01 Noordam Huizenga            
1914-04-23 Potsdam Ruben            
1919-11-04 Nieuw Amsterdam de Vries            
1919-12-18 Rotterdam Kisteman            
1919-12-18 Rotterdam Veldkamp            
1919-12-31 Nieuw Amsterdam de Boer            
1920-04-10 Baltic Buma            
1920-05-16 Noordam Bekendam            
1920-05-16 Noordam Buma            
1920-07-12 Rotterdam Broersma            
1920-08-12 Rijndam Brandt            
1921-02-06 Rijndam Veen, van            
1923-07-18 Olympic Pomp            
1923-11-17 Nieuw Amsterdam Pomp            
1927 Olympic Bekendam            
1952   Bakker