Huwelijken van inwoners van Hardenberg en Gramsbergen in de omliggende kerspels

Onderstaande huwelijksinschrijvingen kunnen gezien worden als een aanvulling op de trouwboeken van de kerspels Hardenberg, Heemse en Gramsbergen.
Bij mijn onderzoek is gebleken dat niet in elke tijdsperiode even nauwkeurig de notatie van huwelijken werd bijgehouden, bijvoorbeeld in perioden van vakante predikantsplaatsen. Nagenoeg alle data betreffen de dag van ondertrouw!
De huwelijks-notaties in de Graafschap Bentheim heb ik laten doorlopen tot 1852 omdat de Burgelijke Stand daar pas veel later is ingevoerd.

Verder maak ik u opmerkzaam op het verschil in spelling van de namen. Aaltjen werd niet alleen geschreven als Ale en maar ook als Öle! Alberts en Aalbers waren tevens identiek. De letters i, y, ij en ie werden door elkaar gebruikt, en ook de letters ö en eu waren uitwisselbaar. Bij de transcriptie van de ij en y ben ik uitgegaan van het principe dat altijd eij als ey en uij als uy worden overgenomen. Op plaatsen waar tegenwoordig in plaats van een ij een i zou staan heb ik de y gebruikt.

Een probleem waren de data van de inschrijvingen in het trouwboek van Uelsen. Dit kerspel had minstens drie pastorieën met evenzoveel dominees die bij de ondertrouw verschillende data noteerden. In dit boekje heb ik de dag van eerste notatie genomen. Ondanks grote zorgvuldigheid kunnen bij de transcriptie fouten zijn ontstaan. U moet deze gegevens zien als een spoorzoeker. U dient belangrijke informatie voor uw genealogie altijd na te trekken in de betreffende kerkboeken. Ik verwacht hiermee een waardevolle aanvulling op de aanwezige gegevens te hebben gemaakt. Gezinus Grissen,

De onderzochte kerkboeken en de tijdvakken die bewaard zijn gebleven:

Kerspel

Tijdvak

Almelo

1661-1810

Avereest

1757-1802

Dalfsen

1679-1697 en 1741-1809

Denekamp

1674-1795

Den Ham

1775-1803

Emlichheim

1697-1708 en 1810-1849

Hellendoorn

1664-1811

Hoogstede

1819-1852

Laar

1752-1852

Neuenhaus

1664-1852

Nieuwleusen

1663-1809

Ommen

1764-1810

Ootmarsum

1661-1810

Rouveen

1684-1810

Staphorst

1656-1810

Tubbergen

1766-1810

Uelsen

1715-1852

Veldhausen

1660-1852

Vriezenveen

1681-1701 en 1753-1795

Wilsum

1702-1852