Inwoners van Hardenberg, Heemse en Gramsbergen in het Lidmatenboek van Coevorden 1700-1811

Transcriptie: Gezinus Grissen

Met attestatie ingekomen lidmaten met vermelding van plaats van herkomst: