Lidmaten Heemse 1776-1816

'Register van aangenomen, ingekomen en vertrokken ledematen in de gemeente van Heemse'
Opgemaakt ingevolge resolutie van Ridderschap en Staaten van den 21 october 1790 en hier geïnsereerd volgens resolutie van hunne edele mogende van den 21 october 1791.

1776
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Lucas Janssen - Jan Janssen - Hermen Janssen - Hendrikjen Janssen - Hendrikjen Hendriks - Hermina Janssen.
Uit Rhese: Berend Gerrits - Hendrik Everts - Egbert Klaassen - Jan Klaassen - Hendrik Alberts, met attestatie vertrokken naa Ommen - Geertjen Alberts - Jan Janssen - Geertjen Janssen - Truitte Derks - Hermina Derks - Hendrikjen Hendriks - Geesjen Egberts.
Met attestatie uit den Hardenberg verscheenen Jennegjen Gerrits van Baalder, uit Borcht Steinfort Johan Gerrit Willerink en wederom derwaarts vertrokken met attestatie.

1777
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Gerridina van Rechteren en met attestatie vertrokken naa Amsterdam - Fennegjen Vedelaar en met attest vertrokken naa Enchuisen.
Uit Rheese: Hermen Gerrits - Gerrit Everts.
Met attestatie verschenen van Deventer Christina Dake en wederom vertrokken met attestatie na Almelo.

1778
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Egbert van Welberg, met attestatie vertrokken naa Vollenhove.
Uit Rhese: Jennegjen Janssen, met attestatie vertrokken naa Ommen.
Van 't Rheser Veen: Aaltjen Hendriks, met attestatie vertrokken naa den Ham.
Op Kerstijd aangenomen
Uit Heemse: Gerrit van Leeuwen roullerend commis ter recherche, vertrokken met attestatie naa den Hardenberg - Frederik Conraad Wilhelm Ratsman mr. chirurgijn.
Met attestatie van Gramsbergen ingekomen Petrus Lukerhof en Hilligjen Jogemans, eheluiden en wederom derwaarts met attestatie vertrokken.

1779
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Berend Warmink, met attestatie vertrokken naa Ebchuisen - Albert Hendriks - Roelof Everts.
Uit Collendoorn: Jan Hamhuis - Coendert Lamberts.
Uit Rheese: Hendrika Hendriks.
Uit Diffelen: Hannes Willems - Jan Hilberink - Geertjrn Willems - Fennegjen Hendriks - Geertjen Alberts.
Met attestatie van Ommen overgekomen Jan Vrielink en Aaltjen Hendriks, ehelieden.
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Hannes Nijsink j.m. van Brucht, thans alhier woonachtig - Berend Hendrik Vedelaar - Jennigjen Hendriks.

1780
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Johanna Hillegonda Bruins, met attestatie naa den Hardenberg vertrokken - Annegjen Hendriks - Fennigjen Janssen - Aaltjen Janssen - Aaltjen Egberts.
Uit Rheese: Hendrik Gerrits Scholten, met attestatie vertrokken naa Ommen - Hermen Hendriks - Geertjen Everts - Hilligjen Gerrits.

1781
Op Kerstijd aangenomen
Uit Heemse: Albert Vedelaar - Alberdina Stegemans - Willemina Schuurmans - Gesina Vedelaar.
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen Hendrik Hermssen.

1782
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Hendrik Berends - Anna Geertruid Bruins, vertrokken met attestatie naa den Hardenberg - Jennigjen Grooten.
Met attestatie uit den Hardenberg overgekomen: Jan Meuleman - Roelof Derks - Geesjen Berends.

1783
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Zeine Bolks - Aleida Janssen - Hendrika Gerrits.
Uit Rheese: Wessel Veurink.
Op St. Jan aangenomen
Uit Rheese: Geertjen Janssen.
Met attestatie van Ulsen aangekomen Frederika Ratsman en van den Hardenberg Lubbegjen Hannes Waterink.

1784
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Maria Gerrits - Geertjen Hannes van Magelde onder den Ham, thans alhier woonachtig.
Uit Collendoorn: Janna Gerrits van de Hofstede.
Uit Rheese: Egberdina Hermssen - Jennigjen Hendriks - Jennigjen Klaassen - Zwaantjen Gerrits - Geesjen Alberts - Jennigjen Gerrits.
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen Geertruid van der Heide en van Ommen Gerridina Janssen Koeheerde.

1785
Op Paaschen aangenomen
Uit Diffelen: Hendrik Gerrits - Hendrikjen Gerrits - Marten Schutte - Jan Hermssen - Gerrit Hermssen.

1786
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Christina Crombout van Sutphen - Maria Boerink van Gramsbergen.
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen Hermen Alberts Pothof.
Op St. Jan aangenomen
Willem Derks van Beerse, Rutger Alberts van Arriën, beide woonachtig te Diffelen.

1787
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Fennigjen Bolks - Willemina Engberdina Nijhuis, vertrokken met attestatie naa Amsterdam.
Uit Rheese: Hermen Veurink - Jannes Scholten.
Uit Diffelen: Gerrit Heuver - Fennigjen Scholtenmeijers - Maria Janssen.
Van 't Heemserveen: Willem Olsman - Gerrit Hermssen.
Op St. Jan
Met attestatie van Amsterdam overgekomen Hilligjen Vedelaar en wederom vertrokken met attestatie naa den Hardenberg.

1788
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Gerrit Hendriks - Jan Janssen - Gerrit Hendriks - Otto Hendriks.
Uit Collendoorn: Hermen Janssen -
Met attestatie overgekomen van Emmelenkamp Fennigjen Ellen en van den Hardenberg Wibbegjen Hendriks.

1789
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Gerrit Reinink - Engbert Rutger van Faassen - Zwaantjen Reinink - Geertruid Schollink - Geesjen Janssen - Hermina Wolters.
Uit Collendoorn: Jennigjen van Faassen.
Van 't Heemser veen: Fennigjen Hendriks.
Met attestatie van Meppelt overgekomen Hendrik Leuvelink en van Hasselt Margaretha Ursinus Grevenstein; de eerste wederom vertrokken met attestatie naa den Hardenberg.
Op St. Jan
Met attestatie van den Hardenberg: Asse Teunisz. - Aaltjen Hilberink.
Den 11 julij 1789
V
erscheenen Ds. Nijhoff, emeritus predicant te Ommen, om zichzelven te laten aantekenen als lidmaat, met zijne huisvrouwe juffrouw Margaretha Hulsebos, benevens desselfs schoonvader Johannes Hulsebos, ingevolge attestatie van Hasselt en de meid Anna Christina Elsebeen Konings met attestatie van Ladbergen, welke laatste wederom met attestatie naa Ommen vertrokken is. De drie eerstgenoemde met attestatie naa Dalfsen den 9 december 1791.

1790
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Arend Dieterinks - Gesina Gerrits - Maria Hannes.
Uit Rhese: Berend Gerrit Willems - Hermen Klaassen - Gerrit Hendrikussen - Gerrit Janssen - Zwaantjen Janssen.
Uit Diffelen: Gerritdina Derks, vertrokken met attestatie na Ommen den 28 meij 1798.
Op St. Jan aangenomen
Uit Diffelen: Gerridina Janssen, vertrokken met attestatie naa den Ham den 29 meij 1791.
Met attestatie van Meppelt overgekomen Gerrit Heersmink uit den Ham.

1791
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Hendrikus Lotterman - Hermannus Vinke - Jan Kromhof - Jan Hendrik Brand - Jan Odink - Willem Benjamin Ratsmann - Lamberta Odink - Hermina Janssen, geboortig te Stegerden - Berendina Gerrits, geboortig onder den Ham - Maria Janssen.
Uit Collendoorn: Aaltjen Odink.
Uit Rheese: Gerhardus Veurink - Derk Veurink, thans woonachtig te Heemse - Jannes Stoeten - Hermen Stoeten - Egbert Scholten - Hendrikjen Alberts - Jennigjen Alberts - Jennigjen Janssen.
Uit Diffelen: Jan Hendriks, geboortig van Arrien - Berentjen Hendriks, geboortig op het Heemser Veen - Gerritdina Assen.
Op 't Heemser Veen: Gerrit Jan Schrotenboer - Geertjen Hendriks.
Met attestatie van lidmaatschap overgekomen van Ulsen, in dato 9 april, de hoogwgb. gestr. heer Antoon Frederik baron van Dompselaar, lt. collonel ten dienste deezer landen. Van Raalte, in dato den 29 april, Gerrit Hekman.
Den 6 0ctober aangenomen
Uit Heemse: Jennigjen Lotterman.

1792 
Den 17 meert aangenomen
Uit Heemse: Johannes Albertus Ratsmann en vertrokken met attestatie naa Amsterdam den 21 dito. NB Gemelde Johannes Albertus Ratsman aanstonts daar op wederom van Amsterdam vertrokken zijnde, is die attestatie aldaar niet overgegeven en hij dus gebleven een lidmaat van deese gemeente, die zoo hij wedeom naa elders met attestatie mogt willen vertrekken, dezelve hier moet nemen.
Den 28 meert aangenomen
Uit Heemse: Jan Vinke - Jan Gog - Jan Brand - Geertjen Gerrits, huisvrouwe van Hendrik Wesseling - Geesjen Hendrikus, huisvrouwe van Jan Berends ter Wijlen - Jennigjen Gerrits, thans woonachtig in den Hardenberg - Lucreza Gerrits, thans woonachtig in den Hardenberg.
Uit Collendoorn: Zwaantjen Hendriks Odink - Fennigjen Janssen Nijsink.
Van 't Collendoorn Veen: Geertjen Gerrits, huisvrouwe van Hermen Alberts.
Uit Rheese: Derk Weling - Jan Raatmink - Geesjen Hermssen, thans woonachtig te Heemse.
Den 6 april
Met attestatie overgekomen van Emmelenkamp, in dato den 11 november 1791, Jan Hermen Meppeling. Van den Ham, in dato den 1 januarij 1792, Evert Janssen Bosch.
Den 17 julij aangenomen
Uit Heemse: Juffer Maria Johanna Ursinus Grevenstein, dochter van wijlen den heer Jacob Ursinus Grevenstein en vrouwe Maria Rouleau te Zwolle, doch zich hier eenen geruimen tijd hebbende opgehouden en wederom met attestatie naa Amsterdam vertrokken den 6 december.
Den 15 december
Vvertrokken met attestatie naa Ommen: Willem Derks, geboortig van Beerse.
Den 17 december
Vertrokken met attestatie naa Ulsen: Leijde Ribberink, geboortig te Diffelen.

1793
Den 18 januarij
Met attestatie vertrokken naa Emmelenkamp: Beerend Nijsink en Hendrikje Hendriks, ehelieden, benevens derzelver dochter Fennigjen Janssen.
Den 13 meert
Met attestatie naa Emmelenkamp vertrokken Gerrit Hendriks, geboortig van den Rheeser Camp.
Den 18 meert aangenomen
Uit Heemse: Geertjen Janssen, op Luggers alhier - Berendina Janssen, geboortig van Lemele.
Van het Heemser Veen: Hendrikus Schrootenboer.
Uit Collendoorn: Hendrik van Faassen - Jan Hendriks, op het Odink aldaar - Jan Hendrik Hendriks, op het Odink aldaar - Hendrik Janssen, op het Hamhuis aldaar - Aaltjen Lamberts, op het Stoevebeld aldaar.
Den 20 meert
Hendrikjen Warmink op het Otten te Heemse.
Den 21 meert
Albert Wolters, op Cromhof, en - Jan Gerrits op de Schanse, beide te Heemse.
Den 27 meert
Gerrit Janssen, en - Hannes Janssen, beide op het Luggers te Heemse - Stijntje Bolks, op Reinink te Heemse.
Den 28 meert
Van het Heemser Veen: Fennigjen Gerrits, geboortig op het Heersmink te Rheese.
Uit Rheese: Janna Gerrits, op het Heersmink aldaar.
Den 3 april
Met attestatie van lidmaatschap vertrokken, Jennigjen Lotterman naa Amsterdam.
Den 12 april
Met attestatie van lidmaatschap naa Hasselt vertrokken, juffer Margaretha Ursinus Grevenstein.
Den 11 junij
Met attestatie van lidmaatschap naa den Hardenberg vertrokken, Janna Gerrits, huisvrouwe van Gerrit Vrielink aldaar - Hermina Hendriks Velsink, huisvrouwe van Jan Reuvers, met attestatie naa den Ham - Geertjen Hannes, huisvrouwe van Jan Dikkers, met attestatie naa den Ham.
Den 13 october
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen, Marten Janssen, en Jennigjen Gerritst, eheluiden.

1794
Den 1 februarij
Met attestatie van lidmaatschap vertrokken, Gerrit Janssen, geboortig van het Stoetten te Rheese, na den Hardenberg.
Den 4 april aangenomen
Uit Heemse: Albert Gerrits Bouwhuis, thans woonachtig te Diffelen en Wolter van der Veen, van Aane.
Van Diffelen: Hermina Arends Lucht - Jennigjen Egberts - Jasper Hendriks, geboortig van ArriŽn - Willemina Geerts en Aaltjen Geerts - Jennigjen Janssen op den Pol.
Van Collendoorn: Jannes Lubberts en Annigjen van Faassen.
Den 7 april
Van het Rheeser Veen: Hendrik Gerrits.
Den 9 meij
Met attestatie van lidmaatschap naa den Ham vertrokken Berendina Bouwhuis, geboortig aldaar.
Den 13 april
Met attestatie overgekomen van Gramsbergen Lambert Reurink en van Amsterdam Johannes Greeve.

1795
Den 30 april aangenomen
Fennigjen Janssen, woonachtig op 't Hamhuis te Collendoorn.
Den 12 meij
Vertokken met attestatie van lidmaatschap na Amsterdam: Jan Vinke, geboortig te Heemse.
Den 9 september aangenomen
Uit Heemse: Hermannus Bolks.
Den 27 dito aangenomen
Roelofjen Janssen, geboortig van Meppen onder Zweele, thans woonachtig te Collendoorn.
Den 30 september aangenomen
Hendrik Jan Hendriks, geboortig van Ancum onder Dalfsen, en Janna Hermssen, geboortig van Anervelde onder den Hardenberg, thans beide hier woonachtig.
Den 2 october aangenomen
Uit Heemse: Hendricus Gerrits - Hendrica Odink - Hendrica Warmink.
Den 3 dito aangenomen
Uit Heemse: Gerrti Jan Vinke - Alberdina Hendriks.
Den 6 dito
Uit Heemse: Aaltjen Lotterman.
Den 7 dito
Uit Diffelen: Gerrit Gerrits - Hendrik Janssen - Hermpjen Gerrits - Jennigjen Hendriks - Egbertjen Ribberink, Elsjen Hendriks - Aaltjen Derks.
Uit Heemse: Jacobus Ratsman - Gerrit Willem Brand - Willem Lotterman.
Den 9 dito
Uit Diffelen: Hermen Hendrik Timmermans - Geesjen Timmermans.
Den 15 dito
Uit Diffelen: Jennigjen Hesseling, huisvrouw van Marten Schutte.
Den 16 october
Uit Diffelen: Derkjen Harmssen.
Uit Collendoorn: Geertjen Lefers.
Den 20 dito
Uit Heemse: Gerrit Gerrits - Gesina Hendrika Kromhof - Hendrikjen Velsink.
Met attestatie van lidmaatschap naa Ommen vertrokken Jan Hendriks.
Den 14 december aangenomen
Uit Heemse: Jan Janssen - Jan Reinders - Anna Margaretha Willering, en -
Den 16 dito Peter Willering.
Den 17 dito
Met attestatie van lidmaatschap uit den Hardenberg overgekomen, Evertjen Janssen, huisvrouw van Gerrit Jan Schrotenboer op 't Heemser Veen; en met attestatie naa den Ham vertrokken, Gerrit Jan Berends Schultink.
Den 23 dito aangenomen
Uit Heemse: Gerrit Blootens.

1796
Den 3 februarij aangenomen
Willempjen Hendricussen, geboortig van Rheese, en thans woonachtig in den Hardenberg.
Den 13 meert
Met attestatie van lidmaatschap uit den Hardenberg aangekomen, Herndrikus Derks, geboortig van Marle onder Hellendoorn, thans woonachtig te Diffelen.
Den 19 meert aangenomen
Uit Collendoorn: Jan Lefers.
Van 't Rheeser Veen: Jennigjen Derks, huisvrouw van Berend Lubbers; en -
Hendrik Vedelaar, geboortig van Dalen, en thans woonachtig op den Beld.
Den 25 meert
Procurator Jan Hendrik Overmarsch, woonachtig te Heemse.
Den 28 november
Met attestatie van lidmaatschap naa Ommen vertrokken, Berendina Hermssen, geboortig van Lemule, thans woonachtig te Versen onder Ommen.
Den 12 december
Jan Vrielink en Aeltjen Jansssen, ehelieden, vertrokken met attestatie naa den Hardenberg.
Den 24 december
Vertrokken met attestatie van lidmaatschap naa den Hardenberg, Geertjen Janssen, geboortig te Heemse, doch thans woonachtig ten Velde.

1797
Den 9 april
Met attestatie van lidmaatschap naa den Hardenberg Geertjen Janssen, geboortig van Heemse, thans woonachtig ten Velde.
Met attestatie naa den Hardenberg vertrokken, Hermina Arends Lucht, geboortig van Diffelen, thans woonachtig te Holtheme.
Den 10 april
Met attestatie uit den Hardenberg tot ons overgekomen Zwaantje Wolbink en Lubberta Wolbink.
Den 9 julij
Met attestatie uit's Graavenhaage tot ons overgekomen Jacob van Foreest.
Den 24 december
Met attestatie van Ommen tot ons overgekomen Marrigjen Hendriks en Jennigjen Janssen.

1798
Den 30 januarij
Met attestatie van Gramsbergen tot ons overgekomen Jan Nijman en Geertjen Gooris.
Den 5 april aangenomen
Jan Zweers uit den Hardenberg en den 2den maij met attestatie vertrokken na Lingen.
Den 28 maij
Met attestatie van lidmaatschap na Ommen vertrokken Gerritdina Derks.
Den 24 september
Met attestatie van lidmaatschap na Zwolle vertrokken Gerrit Willem Brand.
Den 21 december
Met attestatie van lidmaatschap zijn uit den Hardenberg tot ons overgekomen Hermen Koks en Aaljen Braakman.

1799

Den 7den junij
Met attestatie van lidmaatschap zijn uit den Hardenberg tot ons overgekomen, G. Ten Doesschate en deszelfs huisvrouwe Berendina van Dijk.
Den 6den augustus
 

A=Aangenomen als lidmaat, I=Ingekomen uit, V=Vertrokken naar   
datum voornaam & patroniem achternaam A/I/V Plaatsen en aanvullingen
1799-08-06 Albert Holleboom I Ulsen
1799-08-11 Dirk Jan Waterink A Heemse
1799-08-11 Anna Margaretha Dorgelo A Heemse
1799-08-11 Harmtjen Buitendijk A Heemse
1799-08-11 Jan Poll, van den A Diffelen
1799-09-09 Henderika Marrink I Amsterdam
1799-10-10 Albert Paarhuis I Ommen
1799-12-15 Jennigjen Faassen, van V Hardenberg
1799-12-22 Catharina Aleida Doesschate, ten A Heemse
1799-12-22 Willemina Hendrica Meulman A Heemse
1799-12-22 Janna Geertman A Heemse
1800-02-11 Derk Jansen V Hardenberg
1800-02-11 Geese Hendriks V Hardenberg
1800-04-12 Willempjen Hendricussen V Hardenberg
1800-06-19 Hermen Stoeten V Hardenberg
1800-06-26 Jennigjen Hendriks V Ulsen
1800-06-28 Jennigjen Winkelink I Emlenkamp
1800-09-25 Derk Hendriks Miskotte I Den Ham
1800-10-14 Albert Holting V Hardenberg
1800-11-08 Gerrit Hendrikz I Wilsum
1800-12-18 G. Doesschate, ten V Hardenberg
1800-12-18 Catharina Aleida Doesschate, ten V Hardenberg, d.v. G. ten Doesschate
1800-12-22 Hermen Jan Dorgelo A Heemse
1801-02-02 Jennigjen Lamberts Stoevebeld V Coevorden, uit Collendoorn
1801-03-17 Johannes Frederik Wubben A s Hage
1801-03-26 Derk Buitendijk A Heemse
1801-03-26 Gerrit Reiners A Heemse
1801-03-26 Jan Kampman A Heemse
1801-03-26 Jannes Marrink Meuleman A Heemse
1801-03-26 Hendrik Roelofz A Heemse
1801-03-26 Jan Gerritz A Heemse
1801-03-26 Lambert Kolkman A Heemse
1801-03-26 Teunis Vinke A Heemse
1801-03-26 Jan Bruggen, van A Heemse
1801-03-26 Roelof Slotman A Heemse
1801-03-26 Gerrit Jan Willering A Heemse
1801-03-26 Jan Derkz A Heemse
1801-03-26 Claas Olthuis A Heemse
1801-03-26 Willemina Middendorp A Heemse
1801-03-26 Aaltjen Janssen A Heemse
1801-03-26 Jutte Velsink A Heemse
1801-03-26 Hendrica Lotterman A Heemse
1801-03-26 Aaltjen Janssen A Heemse
1801-03-26 Geertruid Nizink A Heemse
1801-03-26 Gerritdina Meullink A Heemse
1801-03-26 Fenne Janssen A Heemse
1801-03-26 Fenne Hesselink A Heemse
1801-03-26 Fenne Janssen A Heemse
1801-03-26 Jan Hendrikzen A Rheeze
1801-03-26 Jan Coers A Rheeze
1801-03-26 Hermen Niekszen A Rheeze
1801-03-26 Riekert Costers A Rheeze
1801-03-26 Hendrikus Cragt A Rheeze
1801-03-26 Berend Lubbertz A Rheeze
1801-03-26 Hermannus Hz Vinke A Rheeze
1801-03-26 Hendrik Dunnewind A Rheeze
1801-03-26 Hendrica Hermssen A Rheeze
1801-03-26 Geertjen Gerritsen A Rheeze
1801-03-26 Francina Welvaard A Rheeze
1801-03-26 Fenne Hermssen A Rheeze
1801-03-26 Hendrikjen Derkssen A Rheeze
1801-03-26 Berendje Janssen A Rheeze
1801-03-26 Maria Hermssen A Rheeze
1801-03-26 Jennigje Frielink A Diffelen
1801-03-26 Gerritdina Niemeijer A Diffelen
1801-03-26 Geesjen Niemeijer A Diffelen
1801-03-26 Arendina Frielink A Diffelen
1801-03-26 Geesjen Janssen Lamberts, op 't A Diffelen
1801-03-26 Gerritdina Derkssen A Diffelen
1801-03-26 Arend Albertz A Collendoorn
1801-04-02 Albert Berendz I Coevorden
1801-05-10 G.J. Crull I Hardenberg, oud-scholtus
1801-05-17 Roelofjen Janssen V Nimegen, uit Meppen onder Zweele
1801-09-19 Claas Gerrit Woelders I Hardenberg
1801-09-19 Jan Hendrik Helwich I Ulsen
1801-12-09 Gerrit Marssink I Hardenberg, woont te Bergentheim
1801-12-09 Aaltje Marssink A Bergentheim
1801-12-16 Helena Wubben A s Hage
1801-12-16 Jan Graaf, de A Heemse
1801-12-16 Jan Berendzen A Heemse
1801-12-16 Dirk Gerritzen A Heemse
1801-12-16 Berend Visscher A Heemse
1801-12-16 Geertjen Stein A Heemse
1801-12-16 Hendrika Claassen A Heemse
1801-12-16 Aaltjen Harms A Heemse
1801-12-16 Hendrica Janssen A Heemse
1801-12-16 Hadewich Brand A Heemse
1801-12-16 Jan Hendrik Janszen A Heemserveen
1801-12-16 Jannes Janszen A Heemserveen
1801-12-16 Hendrik Geertman A Heemserveen
1801-12-16 Jan Veurink A Rheeze
1801-12-16 Jan Evertz A Rheeze
1801-12-16 Berend Janszen A Rheeze
1801-12-16 Hendrica Hendriksen A Rheeze
1801-12-16 Geertjen Hendriksen A Rheeze
1801-12-16 Greta Alberts A Rheeze
1801-12-16 Lutje Janssen A Rheeze
1801-12-16 Aaltje Derks A Rheeze
1801-12-16 Wubbigje Roelofs A Rheeze
1801-12-16 Roelofjen Nieksen A Rheezerveen
1801-12-16 Jan Spieker A Rheezerveen, uit Baalder
1801-12-17 Maria Esther Meerkamp I Groningen
1802-02-03 Johan Hendrik Helwich I Ulsen, m.v. Aleida Mulders
1802-02-03 Aleida Mulders I Ulsen, v.v. Johan Hendrik Helwich
1802-03-14 Harmen Ridderink I  
1802-03-29 Hermen Niekssen V Hardenberg, m.v. Fenne Janssen uit Rheeze
1802-03-29 Fenne Janssen V Hardenberg, uit Rheeze v.v. Hermen Niekssen
1802-03-29 Johannes Frederik Wubben V s Hage
1802-03-29 Helena Wubben V s Hage
1802-04-05 Janna Nijhoff I Wierden
1802-04-10 Engbert Tempelman A Collendoorn
1802-04-10 Jennigjen Hendriks A Diffelen
1802-04-10 Marigjen Hendriks A Diffelen
1802-06-05 Hendrica Lotterman V Almelo
1802-06-20 Hendrica Kappers I Aalten (Gld)
1802-09-19 Jan Seine I Hardenberg, m.v. Hendrikje Grendelmans
1802-09-19 Hendrikje Grendelmans I Hardenberg, v.v. Jan Seine
1802-11-23 Hendrica Odink V Noordhoorn
1802-12-23 Geertjen Bouwhuis I Hardenberg
1803-03-24 Aaltjen Vrielink V Meppel
1803-04-03 Hendrik Wolbrink A Collendoorn
1803-04-03 Hendrik Doeseman A Collendoorn
1803-04-03 Hermina Faassen, van A Collendoorn
1803-04-03 Vennigjen Hamhuis A Collendoorn
1803-04-03 Geertruid Buitendijk A Heemse
1803-04-03 Evertje Veurink A Rheeze
1803-04-03 Hendrik Rolman A Diffelen
1803-04-13 Janna Jansen I Hardenberg
1803-05-01 Willemina Hendrica Meuleman V Amsterdam
1803-06-10 Jacobus Rathsmann V Waddingsveen
1803-11-19 Hermen Egbertz I Hardenberg
1803-11-19 Derk Seijnen I Hardenberg
1803-12-11 Hilligjen Hakkers I Hardenberg
1804-04-02 Geertjen Waterink A Ennevelde op het Egberink, komt uit Heemse
1804-04-06 Johannes Albertus Rathsmann V Amsterdam
1804-05-25 Albert Hendrikz V Dalen
1804-05-25 Clasina Janneszen V Dalen
1804-05-25 Hendrik Albertz V Dalen
1804-06-01 Albert Gerritz Bouwhuis V Hardenberg
1804-06-01 Hendrik Kamphuis I Hardenberg
1804-06-01 Zwaantjen Odink I Hardenberg
1804-09-10 Maria Noodvelds V Hardenberg
1804-09-10 Gerrit Marssink V Hardenberg
1804-09-10 Aaltje Marssink V Hardenberg
1804-12-24 Anna Elisabeth Zelders I Amsterdam
1805-01-25 Jan Hendrik Koers I Hardenberg
1805-03-01 Albert Luggers A Heemse
1805-03-01 Jan Velsink A Heemse
1805-03-01 Derk Luggers A Heemse
1805-03-01 Abrahamina Johanna Meulman A Heemse
1805-03-01 Gesina Vinke A Heemse
1805-03-01 Jennigjen Janzen A Heemse
1805-03-01 Ennigjen Waterink A Heemse
1805-03-01 Christina Waterink A Heemse
1805-03-01 Berendina Veltrop A Heemse, gb. Amsterdam
1805-03-01 Lucas Geertman A Heemserveen
1805-03-01 Jan Hendrik Olsman A Heemserveen
1805-03-01 Gerrit Jan Scholten A Rheeze
1805-03-01 Derk Egbertz A Rheeze
1805-03-01 Jan Stoeten A Rheeze
1805-03-01 Jan Altena A Rheeze
1805-03-01 Jan Hendrik Evertz A Rheeze
1805-03-01 Hendrik Albertz A Rheeze
1805-03-01 Derk Janzen A Rheeze
1805-03-01 Jan Adam Schuur, van der A Rheeze, gb. Hardenberg
1805-03-01 Annigjen Scholten A Rheeze
1805-03-01 Jennigjen Egbertz A Rheeze
1805-03-01 Venne Albertz A Rheeze
1805-03-01 Jennigjen Coers A Rheeze
1805-03-01 Hermtjen Coers A Rheeze
1805-03-01 Arend Coers A Rheezerveen
1805-03-01 Maria Janzen A Rheezerveen
1805-03-01 Albert Stegeman A Diffelen
1805-03-01 Egbert Scholtenmeijer A Diffelen
1805-03-01 Gerrit Egbertz A Collendoorn
1805-03-01 Egbert Odink A Collendoorn
1805-03-01 Roelof Hamhuis A Collendoorn
1805-03-01 Gerrit Jan Ballast A Collendoorn
1805-03-01 Jan Hendrik Janzen A Collendoorn
1805-03-01 Gerrit Janzen A Collendoorn, gb. Heemse
1805-03-06 Reinderd Jonghans I Ulsen
1805-05-06 Derk Hendriks Miskotte V Vriesenveen
1805-06-12 Hermina Janzen A onbekend
1805-08-30 Jans Reinderz V Hogeveen
1805-10-20 Jan Zweers I Lingen
1805-11-01 Evert Dorgelo A Heemse
1805-11-01 Hendrica Dorgelo A Heemse
1805-11-01 Gerrit Jan Hendrikz A Heemse
1805-11-01 Evertjen Velsink A Heemse
1805-11-01 Lucas Kampman A Heemse
1805-11-01 Martha Dorgelo A Heemse
1805-11-01 Albert Likkink A Heemse, gb. Hardenberg
1805-11-01 Geesjen Luggers A Heemse
1805-11-01 Maria Hendrikz A Heemse
1805-11-01 Jan Janzen A Heemserveen
1805-11-01 Wubbigjen Geertmans A Heemserveen
1805-11-01 Hendrik Jan Coers A Rheeze
1805-11-01 Aaltjen Warmink A Rheeze
1805-11-01 Aaltje Wilmes A Rheeze
1805-11-01 Vennigjen Janszen A Rheezerveen
1805-11-01 Gerrit Poll, van den A Diffelen
1805-11-01 Gerritdina Vrielink A Diffelen
1805-11-01 Hendrik Jan Poll, van den A Diffelen
1805-11-01 Aaltjen Egbertz A Diffelen
1805-11-01 Hermina Uhlenkamp A Diffelen
1805-11-01 Hendrica Uhlenkamp A Diffelen
1805-11-01 Trute Stokvis A Diffelen, uit Den Ham
1805-11-01 Engbert Janszen A Collendoorn
1805-11-01 Gerrit Ballast A Collendoorn
1805-11-01 Jan Hendrik Arendz A Collendoornerveen
1805-11-01 Janna Warners A Collendoornerveen
1805-11-01 Willemina Warners A Collendoornerveen
1805-11-07 Jetso Voss, van I Gostel
1805-11-08 Anna Margareta Dorgelo V Dalen
1805-11-08 Anna Elizabeth Zelders V Rhijnzaterwoude
1805-11-08 G.J. Crull V Ommen
1805-11-08 Derk Veurink V Hardenberg
1805-11-08 Fennigjen Pol, van den A Diffelen
1806-04-15 Joanna Willemina Meulman V Amsterdam
1806-05-22 Egbertjen Ribberink V Haaftenkamp (Ulsen), uit Diffelen
1806-10-30 Geertje Janssen Nijman I Den Ham
1806-11-30 Jan Hindrik I Hardenberg
1806-12-28 W.H. Werkhoven I Hardenberg, m.v. Aletta Kuipers
1806-12-28 Aletta Kuipers I Hardenberg, v.v. de heer W.H. Werkhoven
1807-01-14 Lefert Weelink I Ommen
1807-01-14 Lubbertjen Waijink I Hardenberg
1807-02-10 Henricus Brand I Laar
1807-03-04 Harmannus Eshuis I Hardenberg
1807-03-04 Dina Berends I Ommen
1807-03-20 Gerrit Gerritz I Ommen, m.v. Geertje Meijerink
1807-03-20 Geertje Meijerink I Ommen, v.v. Gerrit Gerritz
1807-03-27 Hendrikjen Slotman I Hardenberg
1807-04-21 Evert Bouwhuis I Hardenberg
1807-07-17 Jan Lenneps I Hardenberg
1808-06-29 Fennegien Doezeman A Collendoorn
1808-08-31 Anna Margaretha Willering V Coevorden
1808-10-02 Jennegien Stoeten A Rheeze
1808-10-02 Zwaantjen Scholten A Rheeze
1808-10-02 Geertjen Braakmans A Rheeze
1808-10-05 Jan Liezen I Hardenberg
1808-10-05 Maria Koerts I Ommen
1808-12-20 Gerrit Watering I Hardenberg
1809-03-27 Fennigjen Hendriks I Ens en Emmeloort op het eiland Schokland
1809-05-31 Albert Hamhuis A Collendoorn
1809-06-26 W.H. Werkhoven V Emden in Oostvriesland, m.v. Aletta Kuipers
1809-06-26 Aletta Kuipers V Emden in Oostvriesland, v.v. de heer W.H. Werkhoven
1809-07-01 Geesje Nienes I Ommen, moeder van Teunis Hendriksz Nienes
1809-07-01 Teunis Hendriksz Nienes I Ommen, z.v. Geesje Nienes
1809-07-29 Fennegien Hendriks V Ens en Emmeloort op het eiland Schokland
1809-08-06 Silvestra Diderika Poorten, ter I Hardenberg, weledele vrouw, weduwe van de heer Krop, weleer leraar te Gramsbergen
1809-09-05 Christina Kuiper I Hardenberg
1809-12-25 Jan Hakkers I Hardenberg
1809-12-26 Janna Jansen I Hardenberg
1810-04-02 Albert Hamhuis V Ommen
1810-04-09 Geertruij Derks I Emlenkamp
1810-04-20 Derk Janssen I Hardenberg
1810-04-20 Jennegien Warmink A Collendoorn, v.v. Hendrik van Faassen te Collendoorn
1810-05-02 Hermina Faassen, van V Hardenberg
1810-05-13 Hendrik Hagedoorn I Meppel in Drenthe
1810-05-20 Hendrika Steeg, ter I Amsterdam
1810-06-02 Jans Stegeman I Hardenberg
1810-06-06 (pinks) Jan Hesselink A Heemse
1810-06-06 Harm Hesselink A Heemse
1810-06-06 Jan Hendrik Vinke A Heemse
1810-06-06 Jan Hendrik Stegeman A Heemse
1810-06-06 Harm Jansen A Rheeze
1810-06-06 Gerrit Jan Veurink A Rheeze
1810-06-06 Roelof Neimeijer A Diffelen
1810-06-06 Jannes Waterink A Baalder
1810-06-06 Theunis Rolman A Stegeren, gb. Diffelen
1810-06-06 Henrik Gezinus Stuilen I Ijsselmuiden, de heer
1810-08-29 Hendrik Rolman V Kamperveen
1811-03-03 Hermina Braakmans I Hardenberg
1811-03-04 Aaltjen Lenneps I Hardenberg
1811-03-05 Hinderkien Hindriks I Hardenberg
1811-04-08 Martha Meuleman A De Brink
1811-04-19 Gerritdina Hulsman I Avereest
1811-04-30 Hendrik Hagedoorn V Veldhuizen
1811-08-10 Albert Luggers V Emlenkamp
1811-08-12 Jan Mannesz I Ommen
181109-28 Jan Hindrik Braakman I Hardenberg
1811-10-13 Evert Faassen, van A Collendoorn
1811-10-13 Hendrik Schuttemaat A Collendoorn, afk. uit Meere onder Den Ham
1811-12-01 Jan Stokhorst I Gildehuis
1811-12-01 Willemina Lambers I Ennevelde
1811-12-10 Hermannus Bolks V Ommen, m.v. Geertjen Bouwhuis
1811-12-10 Geertjen Bouwhuis V Ommen, v.v. Hermannus Bolks
1812-02-21 Mannes Hesseling A Heemse
1812-03-18 Hendrik Jansen V Hardenberg, afk. uit Collendoorn
1812-03-20 Willemina Warners V Hardenberg, afk. uit Collendoorn
1812-04-29 Martha Meuleman V Amsterdam
1812-05-02 Hermtjen Coers V Hardenberg
1812-05-13 (pinks) Evert Vedelaar A Heemse
1812-05-13 Johanna Dorgelo A Heemse
1812-05-13 Hendrikjen Vedelaar A Heemse
1812-05-13 Geertjen Hofzink A Heemse
1812-05-13 Zwaantjen Bruins A Heemse
1812-05-13 Aaltjen Toeslag A Heemse
1812-05-13 Hendrikjen Nijnhuis A Heemse
1812-05-13 Evert Stoeten A Rheeze
1812-05-13 Hendrik Timmermans A Rheeze
1812-05-13 Harm Veurink A Rheeze
1812-05-13 Derk Heersmink A Rheeze
1812-05-13 Hannes Scholten A Rheeze
1812-05-13 Jan Nijnhuis A Rheeze
1812-05-13 Janna Coers A Rheeze
1812-05-13 Zwaantjen Willems A Rheeze
1812-05-13 Hendrikjen Willems A Rheeze
1812-05-13 Geertjen Mulder A Rheeze
1812-05-13 Marten Scholtemejer A Diffelen
1812-05-13 Jan Hilberink A Diffelen
1812-05-13 Egbert Doezeman A Collendoorn
1812-05-13 Fheie Doezeman A Collendoorn
1812-05-13 Gerrit Jan Olsman A Heemserveen
1812-06-28 Rutgert Braakman I Hardenberg
1812-08-10 Anna Barta Hein I Lage, de weledele juffer
1812-10-07 Anna Margaretha Dorgelo V Veldhuizen
1812-10-15 Roelof Schutte I Avereest, m.v. Geesje Alberts
1812-10-15 Geesje Alberts I Avereest, v.v. Roelof Schutte
1812-10-29 Gerritdina Hulsman V Avereest
1813-01-10 Klaas Olthuis V Hardenberg
1813-01-10 Jannes Waterink V Hardenberg
1813-03-19 Derk Jan Hamhuis A Collendoorn
1813-04-18 Arend Jans I Zuidwolde, m.v. Aafjen Jans
1813-04-18 Aafjen Jans I Zuidwolde, v.v. Arend Jans
1813-04-18 Roelof Hendrik Wierborsch I Hogeveen
1813-04-30 Jan Paulij A Heemse
1813-04-30 Evert Roelofs A  
1813-04-30 Evert Bruins A  
1813-04-30 Jan Stegeman A  
1813-04-30 Roelof Nijhuis A  
1813-05-28 Egbert Bolks V Emlenkamp, m.v. Geertje Janssen Nijman
1813-05-28 Geertje Janssen Nijman V Emlenkamp, v.v. Egbert Bolks
1813-07-14 Roelofjen Jans I Coekange
1814-04-20 Silvestra Diderika Poorten, ter V Hardenberg
1814-05-16 Jan Paulij V Meppel
1814-06-20 Jan Hendrik Bremans I Emlenkamp
1814-06-28 Willemina Francina Foreest, van I Campen
1814-07-10 Anna Elferink I Oldenzaal
1814-10-18 Juliana Louisa Foreest, van I Campen
1815-03-22 (pasen) Gerrit Gz Vinke A Heemse
1815-03-22 Gerrit Jan Bolks A Heemse
1815-03-22 Harm Veurink A Heemse
1815-03-22 Egbert Harmssen A Heemse
1815-03-22 Hendrik Lenterman A Heemserveen
1815-03-22 Hendrikjen Evers A Heemse
1815-03-22 Maria Hesselink A Heemse
1815-03-22 Geertruid Nijzink A Heemse
1815-03-22 Hendrikjen Warmink A Heemse
1815-03-22 Hendrik Stoeten Bos A Rheeze
1815-03-22 Berent Scholten A Rheeze
1815-03-22 Harm Lammerink A Rheeze, wonend bij Lubbert Stoeten, afk. uit Junne onder Ommen
1815-03-22 Jan Nijman A Stegeren onder Ommen, wonend bij Meijerink, afk. uit Linde onder Den Ham
1815-03-22 Gerrit Harmssen A Rheeze, wonend bij Willems, afk. uit Arrien onder Ommen
1815-03-22 Lubbigjen Scholten A Rheeze
1815-03-22 Jennigjen Nijnhuis A Rheeze
1815-03-22 Berendina Meijerink A Rheeze, vertrokken naar Hardenberg 12 april
1815-03-22 Zwaantje Timmermans A Rheeze
1815-03-22 Hendrikjen Boerman A Rheeze
1815-03-22 Zwaantje Veurink A Rheeze
1815-03-22 Theunis Olsman A Collendoorn
1815-03-22 Gerrit Waanders A Collendoorn
1815-03-22 Hendrik Meijerink A Collendoorn
1815-03-22 Hermpjen Theunissen A Collendoorn
1815-03-22 Geesje Olsman A Collendoorn
1815-03-22 Hermina Warmink A Collendoorn
1815-03-22 Gerritdina Theinissen A Collendoorn
1815-03-22 Jan Hendrik Hilberink A Diffelen
1815-03-22 Jennigjen Wijnhout A Diffelen
1815-03-22 Jennigjen Nijboer A Diffelen
1815-03-22 Aaltjen Nijboer A Diffelen
1815-03-22 Gerritdina Hekman A Diffelen
1815-04-28 Silvestra Diderika Poorten, ter I Hardenberg
1815-05-02 Hermannus Meulman I Ootmarsum
1815-05-08 Willem Warners I Aanerveen onder Hardenberg
1815-09-20 Zwaantje Brink I Hardenberg
1816-02-28 Hendrika Steeg, ter V Hardenberg

Lidmaten 1663-1776 en 1816-heden moet nog worden ingevoerd, Dinah 12-05-2003