Genealogie van Jacob van Riemsdijk


I.1    Jacob van Riemsdijk, heeft gestudeert te Leuven, doch week, afkerig van de Roomsche godsdienst, met zijn academievriend Jhr. van Haeften tot Gramsbergen uit naar Overijssel, waar hij tot den Hervormden godsdienst overging; vervolgens kapitein in statendienst en plaatsmajoor te Coevorden in 1660.
Kinderen:
   1. Gerhardus (Gerrit) (zie II.1).
   2. Roelof, luitenant of vaandrig der cavallerie in statendienst bij het regiment van den generaal-majoor van Heijden, overleden juli 1709 te Doornik, gesneuveld.
Gehuwd voor de kerk op 06-01-1696 met Maria Solborgh, overleden op 17-08-1703 te Hulst.
   3. Jacobus (zie II.6).

II.1    Gerhardus (Gerrit) van Riemsdijk, rentmeester van het huis en de heerlijkheid Verwolde, van het huis en de heerlijkheid Sallick, van de huizen te Gramsbergen, Collendoorn en den Pothoff, rentmeester en ontvanger van het stedeke Gramsbergen, ontvanger der personeele middelen van het gericht Hardenberg, Heemse en Gramsbergen. Geboren 1649, overleden op 10-02-1714. In de maanden juli en augustus 1672 trok Gerrit zich als jeugdig vaandrig met een 50-tal burgers uit Gramsbergen, uit vrees voor den Munsterschen bisschop Bernard Christoph van Galen (alias Bommen-Beernd), op het sterke doch van krijgsvoorraad slecht voorziene kasteel te Gramsbergen terug. Zij werden belegerd door een deel der bisschoppelijk-Munstersche troepen, die geen geschut bij zich hadden, weshalve hij zijnen manschappen bevel gaf op de vijanden te vuren; zoodat deze aftrokken, doch drie dagen later met verscheidene veldstukken terugkwamen, een trompetter naar het kasteel zonden en het lieten opeischen; doch de vaandrig Van Riemsdijk, betwijfelende of het geschut wel bruikbaar was, wilde voorhands nog niet tot de overgave besluiten. Waarop de vijand eenige schoten loste en vervolgens den trompetter terugzond met het aanbod van capitulatie. De vaandrig bedong toen vrijgeleid tot Coevorden met krijgseer, hetgeen vergund, doch niet geheel nagekomen werd; want de Munsterschen, ziende dat zij niet met militairen, maar met gewone burgers van doen hadden, beschimpten hen en namen den vaandrig zijn degen met zilveren gevest af.
Zoon van Jacob van Riemsdijk (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk (1) 1683 te Gramsbergen met Machteld Elisabeth van Lennep, geboren te Gramsbergen, gedoopt 1661 te Gramsbergen, overleden 1694, dochter van Jonkheer Wolter van Lennep en Johanna Brandtlecht.
Gehuwd voor de kerk (2) op 05-03-1702 te Gramsbergen met Aleida Anna Voltelen, overleden op 08-01-1724, dochter van Hermannus Voltelen, predikant te Gramsbergen, en Elisabeth Bruinings.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Anna Maria, gedoopt op 26-09-1684 te Gramsbergen, overleden 1697.
   2. Jacobus (zie III.2).
   3. Hendrick Berent (zie III.4).
   4. Aleit Anna, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 24-01-1692 te Gramsbergen.
   5. Statius Reinhard (zie III.8).
Uit het tweede huwelijk:
   6. Albert Roelof, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 21-01-1703 te Gramsbergen, overleden 1706.
   7. Maria Elisabeth, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 26-10-1704 te Gramsbergen, overleden 1704.
   8. Megteld Elisabeth, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 09-01-1707 te Gramsbergen, overleden ca. 1730.
   9. Alberta, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 05-09-1708 te Gramsbergen.
Gehuwd met Lucas Gosselink.

II.6    Jacobus van Riemsdijk, schout en secretaris der drie Egmonden (binnen, aan zee, en op den Hoef), zoon van Jacob van Riemsdijk (zie I.1).
Gehuwd met Hester Holland.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria, geboren 1708.

III.2    Jacobus van Riemsdijk, rentmeester van het kasteel te Gramsbergen, ontvanger der verpachte middelen van het gericht Hardenberg, Heemse en Gramsbergen alsmede rentmeester van het stedeke Gramsbergen, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 18-09-1687 te Gramsbergen, overleden 1734, zoon van Gerhardus (Gerrit) van Riemsdijk (zie II.1) en Machteld Elisabeth van Lennep.
Gehuwd voor de kerk 1714 met Johanna Reiners, geboren 1696, overleden 1743, dochter van Albertus Reiners, predikant te coevorden, en Aleida Anna Voltelen.
Uit dit huwelijk:
   1. Gerhardus (zie IV.1).
   2. Mr. Albertus (zie IV.3).
   3. Arnoldus (zie IV.5).
   4. Jacobus (zie IV.7).

III.4    Hendrick Berent van Riemsdijk, koopman te Amsterdam, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 05-06-1689 te Gramsbergen, overleden 1772, zoon van Gerhardus (Gerrit) van Riemsdijk (zie II.1) en Machteld Elisabeth van Lennep.
Gehuwd (1) met Philippa Theodora Tollius.
Gehuwd (2) met Johanna Wilhelina Lucia Geertruida van der Son, overleden 1761.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Philippus Theodorus, student te Groningen en Leiden, predikant te Wijhe en Deventer, geboren 1715 te Amsterdam, overleden op 03-12-1779.

III.8    Statius Reinhard van Riemsdijk, predikant te Ootmarsum, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 19-03-1693 te Gramsbergen, overleden op 21-03-1786 op 93-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus (Gerrit) van Riemsdijk (zie II.1) en Machteld Elisabeth van Lennep.
Gehuwd voor de kerk 1722 te Gramsbergen met Hermanna Reiners, overleden 1765, dochter van Albertus Reiners, predikant te coevorden, en Aleida Anna Voltelen.
Uit dit huwelijk:
   1. Gerhardus Albertus, predikant te Meppel (bevestigd door zijn neef Philippus Theodorus van Riemsdijk die destijds predikant te Deventer was), geboren op 17-07-1737 te Ootmarsum, overleden op 14-12-1805 op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Femmegien Haaleweijde, overleden 1778.
Gehuwd (2) met Agneta Houwink.
   2. Machteld Elisabeth.
Gehuwd met Gerrit van Rhee, burgemeester van Ootmarsum.
   3. Aleida Anna.
Gehuwd met Herman Schimmelpenning.
   4. Anna Maria, overleden op 30-05-1792.
   5. Johanna Alberta.

IV.1    Gerhardus van Riemsdijk, predikant te Nijeveen (bij Meppel), geboren 1716, overleden op 10-02-1755, zoon van Jacobus van Riemsdijk (zie III.2) en Johanna Reiners.
Gehuwd met Anna Dina Groenenberg, geboren 1714, overleden 1752, dochter van Weselius Groenenberg, schout en burgemeester van Genemuiden, en Yda Oosting.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus
   2. Wesselius (zie V.2).
   3. Arend Jan, overleden 1769 te `.
   4. Yda.
Gehuwd met Jan ten Wolde.
   5. Johanna.
Gehuwd met Jacob Kniphorst.
   6. Hendrik, philologiae studiosus, overleden 1768.

IV.3    Mr. Albertus van Riemsdijk, procureur voor de landgerichten van Overijssel; rentmeester namens R.B.R. graaf van Rechteren der huizen te Gramsbergen en Collendoorn; rentmeester en ontvanger van het stedeke Gramsbergen; verwalter-scholtus en ontvanger der verpachte middelen van het gericht Hardenberg, Heemse en Gramsbergen; vervolgens procureur-fiscaal van Coevorden en laatstelijk scholtus en richter van Havelte en Vledder. Geboren te Gramsbergen, gedoopt 1716 te Gramsbergen, zoon van Jacobus van Riemsdijk (zie III.2) en Johanna Reiners.
Gehuwd voor de kerk 1749 met Wilhelmina Oosting, dochter van Nicolaas Oosting en Grietje Hidding.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus, procureur bij het gericht van Steenwijk, daarna bij dat van Zwolle; vervolgens directeur van het Overijsselsch Bekendmakingsblad, welke onderneming, als voorloopster der nog steeds bestaande Overijsselsche en Zwolsche Courant, voornamelijk van hem uitging; verder was hij gemeensman van de stad Zwolle, geboren 1750.
   2. Nicolaas, koopman te Havelte.
   3. Gerhard Rudolph, koopman te Hoogeveen.
Gehuwd met Aaltje van Slooten.
   4. Johannes, scholtus te Havelte.
Gehuwd met Margaretha Cornelia Hofstede, dochter van Wolter Hendrik Hofstede en Maria Cos.

IV.5    Arnoldus van Riemsdijk, predikant der hooge heerlijkheid Lage, richter en rentmeester van Lage, geboren te Gramsbergen, gedoopt 1722 te Gramsbergen, overleden na 1789, zoon van Jacobus van Riemsdijk (zie III.2) en Johanna Reiners.
Gehuwd voor de kerk 1754 met Aleida Keller, geboren te Losser, gedoopt 1732 te Losser, overleden op 23-12-1773, dochter van Christianus Keller, koopman te Losser, en Geertruid Keilewers.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus (zie V.17).
   2. Christianus, geboren op 10-06-1757. Christianus is zeer jong overleden.

   3. Christianus, vaandrig bij het 2e bataillon en vervolgens luitenant bij het 1e bataillon van het regiment van den generaal-majoor Pallardij, geboren op 17-05-1758.
   4. Johanna Geertruida, geboren op 15-12-1760.
Ondertrouw (1) voor 1782 met H.H. Palthe, overleden sept. 1782.
Gehuwd voor de kerk (2) 1783 met Johan Matthias Wineke, burgemeester van Neuenhaus.
   5. Henricus Gerardus, geboren op 26-02-1763.
   6. Albertus, geboren op 11-04-1765.
   7. Arnoldus, geboren op 14-11-1767, overleden op 06-09-1787 te Lage op 19-jarige leeftijd.
   8. Johannes Wilhelmus (zie V.27).
   9. Aleida Elisabeth.

IV.7    Jacobus van Riemsdijk, procureur voor de landgerichten van Overijssel in 1752, administrerend verwalter scholtus en richter en ontvanger der reëele en personeele landsmiddelen des kerspels Hardenberg, Heemse en Gramsbergen, geboren te Gramsbergen, gedoopt 1726 te Gramsbergen, overleden op 04-02-1785, zoon van Jacobus van Riemsdijk (zie III.2) en Johanna Reiners.
Gehuwd met Clara Stolte, geboren te Heemse, gedoopt op 17-02-1743 te Heemse, overleden op 19-03-1825 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat no. 124 op 82-jarige leeftijd, dochter van Antoni Wilhelmusz. Stolte, predikant te Heemse, en Christina van Niel.
Uit dit huwelijk:
   1. Johanna Elisabeth (zie V.29 in andere tak).
   2. Dr. Antoni (zie V.31).
   3. Christina Hermanna Elisabeth, geboren 1776, overleden 1777.
   4. Mr. Jacobus (zie V.34).
   5. Christina Hermanna Elisabeth, geboren 1782.
   6. Gerrit Willem, geboren 1784. Gerrit is jong overleden.


V.2    Wesselius van Riemsdijk, na alvorens te Groningen en te Utrecht in de medicijnen gestudeerd te hebben, apotheker te 's-Gravenhage; gaf in 1776 een verhandeling uit over het zout van wier (sal quereus marinae), in de "Verhandelingen" der Hollandse Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, zoon van Gerhardus van Riemsdijk (zie IV.1) en Anna Dina Groenenberg.
Gehuwd (1) met Maria van der Spijk.
Gehuwd (2) met Margaretha Kleman.
Uit het tweede huwelijk:
   1. Anna Dina Maria, geboren op 12-07-1781.
   2. David Gerhard, geboren op 07-07-1784.
   3. Willem Gideon, geboren 1786.

V.17    Jacobus van Riemsdijk, procureur en secretaris van Hardenberg, auteur van de "Beschrijving der Oudheid en verdere Merkwaardigheden, alsmede der Rechten enz. der stad Hardenbergh", geboren op 19-08-1755, overleden ca. 1795, zoon van Arnoldus van Riemsdijk (zie IV.5) en Aleida Keller.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-02-1779 te Wilsum met Anna Catharina Christina Stolte, dochter van Antoni Wilhelmusz. Stolte, predikant te Heemse, en Christina van Niel.
Uit dit huwelijk:
   1. Hermanna Elizabeth, geboren te Hardenberg, gedoopt op 04-02-1781 te Hardenberg, overleden voor 1811.
Gehuwd met Lucas Hoenderken, gemeenteraadslid, januari 1819 tot eind 1835 burgemeester van Stad Hardenberg, grondeigenaar, geboren op 17-04-1774 te Noord-Laren, prov. Groningen, overleden op 30-05-1837 om 09.00 uur te Stad Hardenberg, in de Achterstraat no. 69 op 63-jarige leeftijd, zoon van Otto Hoenderken, grondeigenaar te Noord-Laren in Groningen, en Grietjen Hammingh.

V.27    Johannes Wilhelmus van Riemsdijk, procureur, geboren op 12-10-1770 te waarsch. Lage, zoon van Arnoldus van Riemsdijk (zie IV.5) en Aleida Keller.
Gehuwd met Johanna Elisabeth van Riemsdijk (zie V.29 in andere tak).
Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus (zie VI.6).

V.31    Dr. Antoni van Riemsdijk, secretaris, medicinæ doctor, vroedmeester, notaris, burgemeester, hij legde in 1805 de eerste steen van het stadhuis te Stad Hardenberg, geboren op 17-11-1774 te Hardenberg, gedoopt op 20-11-1774 te Hardenberg, overleden op 31-03-1840 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat no. 124 op 65-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/17, zerk 97), zoon van Jacobus van Riemsdijk (zie IV.7) en Clara Stolte.
Gehuwd met Anna Charlotte Soeters, apothekersche, geboren rond 1778 te Goor, overleden op 26-06-1841 te Stad Hardenberg, aan de Voorstraat no. 148, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/17, zerk 98), dochter van Cornelis Soeters, rijksontvanger der convoyen en licenten te Hardenberg, en Johanna Borcherts.
Uit dit huwelijk:
   1. Anthonia Christina, geboren op 14-09-1801 te Hardenberg, gedoopt op 27-09-1801 te Hardenberg, overleden 1829.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-03-1826 te Stad Hardenberg met Abraham Hendrik Dozy, secretaris der Stad Almelo, geboren ca. 1794, zoon van Jacques Dozy, predikant te Hoogkarspel, en Maria Sara Poorts.
   2. Frans Willem (zie VI.10).
   3. Jacoba Clara, geboren op 25-07-1807 te Hardenberg, gedoopt op 09-08-1807 te Hardenberg, overleden 1837.
Gehuwd met Abraham Hendrik Dozy, secretaris der Stad Almelo, geboren ca. 1794, zoon van Jacques Dozy, predikant te Hoogkarspel, en Maria Sara Poorts.
   4. Cornelis Johannes (zie VI.13).
   5. Gerrit Willem (zie VI.16).

V.34    Mr. Jacobus van Riemsdijk, procureur te Hardenberg, later secretaris der stad Enschede, vervolgens notaris en advocaat te Almelo, geboren op 22-01-1778, overleden op 17-12-1852 op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van Riemsdijk (zie IV.7) en Clara Stolte.
Gehuwd met Engelina Elisabeth Soeters, dochter van Cornelis Soeters, rijksontvanger der convoyen en licenten te Hardenberg, en Johanna Borcherts.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus (zie VI.19).
   2. Jacoba Clara.
Gehuwd met Frederic Mor Eeric Hesselink, predikant te Wierden.

VI.6    Jacobus van Riemsdijk, gemeente-ontvanger, fungerend secretaris, geboren op 11-08-1796 te Hardenberg, gedoopt op 14-08-1796 te Hardenberg. Waarschijnlijk is het huis van Van Riemsdijk tussen 1837 en 1840 verkocht aan Wandscheer.
Zoon van Johannes Wilhelmus van Riemsdijk (zie V.27) en Johanna Elisabeth van Riemsdijk (zie V.29 in andere tak).
Gehuwd met Margaretha Elisabeth Schuurman.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacoba Clara, geboren op 01-09-1819 te Stad Hardenberg, overleden op 23-06-1837 te Stad Hardenberg, op 't Zand no. 115 op 17-jarige leeftijd.
   2. Johannes Wilhelmus Christianus, geboren op 03-03-1822 te Stad Hardenberg.
   3. Wolterus Gerhardus, geboren op 04-04-1824 te Stad Hardenberg.
   4. Catharina, geboren op 26-12-1826 te Stad Hardenberg, overleden op 19-05-1829 te Stad Hardenberg, op 't Zand no. 115 op 2-jarige leeftijd.
   5. Arnoldus Jacobus Johannes, geboren op 21-02-1829 te Stad Hardenberg.
   6. Jacobus, geboren op 04-01-1831 te Stad Hardenberg, overleden op 23-07-1835 te Stad Hardenberg, op 't Zand no. 115 op 4-jarige leeftijd.
   7. Christianus, geboren op 04-07-1834 te Stad Hardenberg.

VI.10    Frans Willem van Riemsdijk, medicinæ et artis obstetriciæ doctor, doctor in de genees- en verloskunde, vroedmeester, chirurgijn, lid van den geneeskundigen raad voor Overijssel en Drenthe, geboren op 10-12-1803 te Hardenberg, gedoopt (N.H.) op 25-12-1803 te Hardenberg, overleden op 25-05-1875 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat op 71-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1875 te Hardenberg, op kerkhof Nijenstede, zerk 55, regel A/10
, zoon van Dr. Antoni van Riemsdijk (zie V.31) en Anna Charlotte Soeters, apothekersche.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-02-1831 te Stad Hardenberg met Anna Catharina Christina Hoenderken, 28 jaar oud, geboren op 27-01-1803 te Hardenberg, gedoopt op 13-02-1803 te Hardenberg, overleden op 31-03-1884 op 81-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/10, zerk 54), dochter van Lucas Hoenderken, gemeenteraadslid, januari 1819 tot eind 1835 burgemeester van Stad Hardenberg, grondeigenaar, en Hermanna Elizabeth van Riemsdijk.
Uit dit huwelijk:
   1. Antoni Christiaan, geboren op 26-10-1831 te Stad Hardenberg, overleden op 14-02-1841 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat no. 27 op 9-jarige leeftijd.
   2. Mr. Lucas Jacobus (zie VII.9).
   3. Anna Charlotte, geboren op 20-10-1836 te Stad Hardenberg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-07-1860 te Stad Hardenberg met Lambertus Johannes Fledderus, predikant der hervormde gemeente te Hellendoorn, later te Oldemarkt, geboren rond 1833 te Oldeberkoop, grietenij Ooststellingwerf, prov. Friesland, overleden na 1860, zoon van Johannes Dijk Fledderus, predikant der hervormde gemeente te Oldeberkoop, en Maria Lambertina Clinge.
   4. Herman Eliza, geboren op 26-05-1840 te Stad Hardenberg, overleden op 17-12-1841 te Stad Hardenberg, aan de Voorstraat no. 27 op 1-jarige leeftijd.
   5. Antoni Christiaan Herman Eliza (zie VII.15).
   6. Mr. Albertus Johannes (zie VII.17).

VI.13    Cornelis Johannes van Riemsdijk, theologie-student te Leiden, vanaf jan. 1869 burgemeester en secretaris van Stad Hardenberg, burgemeester van Avereest, kerkelijk ontvanger, zaakwaarnemer, agent van de Nederlandsche Brandwaarborgmaatschappij te Tiel, geboren op 01-05-1810 te Hardenberg, gedoopt op 20-05-1810 te Hardenberg, overleden op 08-11-1881 te Avereest op 71-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/17, zerk 94), zoon van Dr. Antoni van Riemsdijk (zie V.31) en Anna Charlotte Soeters, apothekersche.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 03-03-1835 te Stad Hardenberg met Ottonia Hoenderken, 27 jaar oud, geboren op 31-01-1808 te Hardenberg, gedoopt op 07-02-1808 te Hardenberg, overleden op 23-09-1835 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat no. 6 op 27-jarige leeftijd, dochter van Lucas Hoenderken, gemeenteraadslid, januari 1819 tot eind 1835 burgemeester van Stad Hardenberg, grondeigenaar, en Hermanna Elizabeth van Riemsdijk.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 15-11-1838 te Stad Hardenberg met Carolina Johanna Crull, 23 jaar oud, geboren op 20-01-1815 te Hardenberg, overleden op 20-01-1866 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat op 51-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/17, zerk 96), dochter van Gerrit Crull, koopman, en Johanna Santman.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Otto (zie VII.19).
Uit het tweede huwelijk:
   2. Anna Charlotte, geboren op 14-10-1839 te Stad Hardenberg.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-03-1868 te Stad Hardenberg met Johannes Hendrikus van Barneveld, burgemeester van Avereest, geboren rond 1831 te Rijssen, zoon van Willem van Barneveld, geneesheer te Rijssen, en Helena Johanna Jalink.

VI.16    Gerrit Willem van Riemsdijk, doctor in de genees- heel- en verloskunde, bestuurslid van 't comité voor de Noord-Ooster-Lokaal-Spoorweg, geboren op 20-04-1815 te Hardenberg, overleden op 28-02-1891 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat op 75-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/17, zerk 99). In dossier strafzaak Welmers contra Kuipers (1878 zie map Welmers) mooie nota met vignet van G.W. van Riemsdijk.
Zoon van Dr. Antoni van Riemsdijk (zie V.31) en Anna Charlotte Soeters, apothekersche.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 16-12-1841 te Stad Hardenberg met Hermanna Elisabeth Bosch, 19 jaar oud, geboren op 10-03-1822 te Stad Hardenberg, overleden op 01-11-1842 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat op 20-jarige leeftijd, dochter van Lubbartus Bosch, predikant, en Jacoba Hoenderken.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 24-05-1844 te Stad Hardenberg met Hermanna Henderika Crull, 23 jaar oud, geboren op 19-12-1820 te Venebrugge, gedoopt op 26-12-1820 te Hardenberg, overleden op 07-01-1904 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat op 83-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/17, zerk 100), dochter van Gerrit Crull, koopman, en Johanna Santman.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Hermanna Elisabeth, geboren op 25-10-1842 te Stad Hardenberg, overleden op 07-07-1854 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat op 11-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2. Antoni (zie VII.24).
   3. Gerrit, geboren op 08-02-1848 te Stad Hardenberg, overleden op 06-08-1848 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat, 180 dagen oud.
   4. Gerrit, geboren op 03-01-1854 te Stad Hardenberg, overleden op 14-10-1854 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat, 284 dagen oud.

VI.19    Jacobus van Riemsdijk, procureur, vervolgens kantonrechter, later rechter te Almelo, lid van den raad der gemeente stad Almelo en lid der provinciale staten van Overijssel, geboren 1811, overleden op 01-11-1879, zoon van Mr. Jacobus van Riemsdijk (zie V.34) en Engelina Elisabeth Soeters.
Gehuwd met A. Louise E. Stroink, dochter van Johan Adolph Stroink, medicinae doctor te Almelo, en Theodora Bruins.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus, geboren 1845.
Gehuwd op 24-08-1877 te Zaandam met Sophia Christina Fortanier.
   2. Mr. Johan Adolph Theodoor, advocaat te Almelo, ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het arrondissement Almelo, geboren 1848, overleden op 14-08-1879.
   3. Theodora, geboren 1852.
   4. Engelbert Elisa, doctor in de rechtswetenschap te Leiden, auditeur bij den schuttersraad te Stad Almelo, geboren 1854.

VII.9    Mr. Lucas Jacobus van Riemsdijk, advocaat, griffier bij 't kantongerecht Almelo, schoolopziener in 't 6e district van Overijssel, kantonrechter en raadslid te Ommen, lid der provinciale staten van Overijssel, officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank Heerenveen, geboren op 30-10-1833 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden op 06-01-1876 op 42-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1876 te Hardenberg, op kerkhof Nijenstede, zerk 53, regel A/10.
Zoon van Frans Willem van Riemsdijk (zie VI.10) en Anna Catharina Christina Hoenderken.
Gehuwd (1) met Jacoba Engelina Elisabeth Hesselink, dochter van Frederic Mor Eeric Hesselink, predikant te Wierden, en Jacoba Clara van Riemsdijk.
Gehuwd (2) met Maria Elisabeth Kreenen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Frans Willem, student in de rechts-wetenschap te Leiden, geboren 1862.
Uit het tweede huwelijk:
   2. Jan Jacob, geboren 1871.

VII.15    Antoni Christiaan Herman Eliza van Riemsdijk, medicinæ doctor te Hardenberg, later te Doesburg, geboren op 02-08-1844 te Stad Hardenberg, zoon van Frans Willem van Riemsdijk (zie VI.10) en Anna Catharina Christina Hoenderken.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-12-1876 te Groningen met Trijntje Wijtema.
Uit dit huwelijk:
   1. Frans Willem, geboren op 09-11-1877 te Stad Hardenberg.

VII.17    Mr. Albertus Johannes van Riemsdijk, procureur te Heerenveen, griffier bij het kantongerecht te Raalte, notaris en advocaat te Hellendoorn, lid der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch recht en geschiedenis, geboren op 25-03-1847 te Stad Hardenberg, overleden voor 1928, zoon van Frans Willem van Riemsdijk (zie VI.10) en Anna Catharina Christina Hoenderken.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-06-1876 te Hellendoorn met Adriana Johanna Kluvers, overleden na 1928.
Uit dit huwelijk:
   1. Frans Willem, notaris, geboren op 15-06-1879 te Hellendoorn, overleden op 01-11-1928 te Stad Hardenberg op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd met Emmy Bekink.

VII.19    Otto van Riemsdijk, burgemeester van Gramsbergen, geboren op 16-09-1835 te Stad Hardenberg, zoon van Cornelis Johannes van Riemsdijk (zie VI.13) en Ottonia Hoenderken.
Ondertrouw op 02-06-1867 te Laar met Sophia Johanna Hoogklimmer, 21 jaar oud, geboren op 14-11-1845 te Laar, dochter van Hendrik Martin Hoogklimmer en Anna Agnetha Stork.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelis Johannes, geboren ca 1869, overleden op 11-02-1954 te Gramsbergen.
Gehuwd met Roelina Elizabeth Oldenbanning.
   2. Ottonia Sophia, geboren ca 1874, overleden op 18-02-1954 te Gramsbergen.

VII.24    Antoni van Riemsdijk, burgemeester van Havelte, geboren op 26-03-1845 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden op 04-08-1877 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat op 32-jarige leeftijd, begraven op 08-08-1877 te Hardenberg, op kerkhof Nijenstede, regel A/17, zerk 95
, zoon van Gerrit Willem van Riemsdijk (zie VI.16) en Hermanna Henderika Crull.
Gehuwd met Hermanna Slingenberg.
Uit dit huwelijk:
   1. Gerrit Willem, geboren juli 1876.

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland